Novinky ve výrobě bioplynu

Dne 16. až 19 listopadu 2010 se v německém Hannoveru konal známý veletrh EuroTier zaměřený na technologie a chov hospodářských zvířat. Souběžně s ním byla část výstaviště vyhrazena pro výstavu BioEnergy Decentral, která se věnuje decentralizovaným (alternativním) zdrojům energie.

Podle organizátorů byla loni v Hannoveru největší expozice v dějinách veletrhu – 1900 vystavovatelů z 49 zemí, výstavní plocha 18 ha, počet návštěvníků přesáhl 140 tisíc. Výstavy BioEnergy Decentral se zúčastnilo se jí 570 vystavovatelů a více než 42 600 návštěvníků, včetně 6200 návštěvníků ze zahraničí.

Vystavovatelé představili celou škálu exponátů reprezentujících nejnovější technologický vývoj především z oblastí obnovitelných zdrojů energie, techniky a zařízení pro decentralizované zásobování energií.

 

Energie z cukrové řepy

Mezi klíčová témata patřil bioplyn (za využití kejdy a energetických rostlin), stejně jako získávání energie ze dřeva, obilí a další biomasy. Velká část expozice byla věnována zpracování cukrovky k výrobě bioplynu, o což řada farmářů projevila zájem.

V Německu se staví bioplynové stanice, které ve velké míře využívají právě cukrovku. Jak je známo, cukrovka obsahuje vysoké procento sacharidů, což je důležité pro proces fermentace v reaktoru. Do substrátového mixu se většinou přidává třetina bulev cukrovky a dvě třetiny siláže. Bulva se buď silážuje celá, nebo se krájí či jinak rozmělní společně s kukuřicí.

Při využití celých bulev cukrovky s LKS šrotem (vřeteno, zrna a listeny, ze kterých se udělá šrot) je poměr dvě třetiny cukrovky a jedna třetina šrotu. Z jedné tuny cukrovky se získá 160 – 180 m3 bioplynu, tedy 85 – 95 m3 metanu, což je asi 20 000 kWhel/ha.

Po kvalitativní i výnosové stránce je cukrovka na vysoké úrovni, technickým problémem je však odstranění bulev od kamenů a očištění od nánosů zeminy před vlastním silážováním.

Více než dvacet vystavovatelů v Hannoveru představilo svá řešení procesů nakládání, mytí a mechanického čištění bulev, třídění od kamenů, drcení a řezání a konzervaci (uchování) cukrové řepy. 

Hlavní zásadou sklizně cukrovky je minimalizace ztrát a poškození, protože bulvy jako substrát pro výrobu bioplynu se často musí skladovat velmi dlouho. Při sklizni však vysoké seříznutí nestačí, protože zbytky listů mohou při přípravě bulev působit problémy. Odlistění bulev určených pro výrobu bioplynu je výhodnější.

 

Čistá produkce biometanu

Nadnárodní firma Greenlane Biogas, člen skupiny Flotech, představila na veletrhu nejnovější generaci technologie čištění bioplynu, který se mění na čistý metan vhodný pro tankování vozidel nebo pro použití do distribuční soustavy zemního plynu. Systém je patentově chráněn a využívá k odstraňování nežádoucích příměsí z bioplynu čisté vody.

Jedním z posledních nejvýznamnějších projektů společnosti Greenlane Biogas je modernizace bioplynové stanice provozované firmou Thames Water v Didcotu ve Spojeném království.  Modernizace závodu v Didcotu bude jedním z portfolia nástrojů, které britská vláda dělá, aby splnila své závazky ve využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů v rámci v rámci EU.

Projekt se uskutečnil ve spolupráci s britskou firmou Chesterfield BioGas. „Rozhodli jsme se spojit s Greenlane Biogas především z důvodů ekologických přínosů jejich technologie. Proces zušlechťování bioplynu je na bázi vody nevyužívá žádné chemikálie a je z možných řešení energeticky nejvýhodnější. Věříme ve vyzkoušené a ověřené technologie používané v celém světě,“ řekl Philip Redfern, obchodní ředitel Chesterfield BioGas Ltd.
Technologická linka instalovaná v Didcotu se nazývá Manuka plus a je součástí nové řady produktů Greenlane tzv. plug and play zařízení. Ty jsou navrženy pro zvýšení kapacity podle potřeb společnosti – ať jde o malé obce nebo metropolitní města. Manuka plus má možnost zvýšit kapacitu produkce až  o 130 Nm3/h surového bioplynu, umožňuje rychlou instalaci a jednoduchý provoz.

 

Disolver zvyšuje efektivitu

Jednou z významných na poli výroby bioplynu je i německá společnost EnviTec Biogas. Od Byla založena v roce 2002 a v České republice má také zastoupení se sídlem ve Velkém Meziříčí.

Firma se snaží zvyšovat účinnost zařízení na výrobu bioplynu. Významným příspěvkem
je zavedením optimalizované drticí a míchací techniky. Daleko lepší, než konvenční systémy, je použít pro drcení vstupního materiálů k přípravě substrátu tzv. disolver. Společnost EnviTec pro několik provozovatelů výroby bioplynu uvedla do provozu drtič Kreis-Dissolver, který se při pokusech velice osvědčil. Optimalizovaná úprava vstupních látek výrazně zvyšuje výtěžnost bioplynu. Ve srovnání s neinovovanými bioplynovými stanicemi dávala modernizovaná stanice v průměru o 9,1 % vyšší výtěžek bioplynu. Výtěžek elektrické energie byl o 8,9 % vyšší než z konvenčních bioplynových stanic. Důkladným rozdrcením se stává obsah fermentoru méně viskózním, provozovatel tak může ušetřit energii potřebnou pro provoz míchadel. Kreis-Dissolver se optimálně hodí pro úpravu substrátu z cukrové řepy.

 

Lukáš Rytina

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2011 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *