Nový systém certifikace

Od ledna 2011 vstupuje na evropské úrovní v platnost nový systém certifikace motorových biopaliv. V České republice bude povinnost certifikace zakotvena v novele zákona o ochraně ovzduší, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2011 s tím, že platnost zákona bude až od 1. července zmíněného roku. Certifikační organizace určuje Ministerstvo životního prostředí a platnost certifikace je omezena na dvanáct měsíců.

Nový systém je požadavkem Evropské unie v rámci kritérií udržitelnosti, což znamená především nižší podíl emisí oxidu uhličitého v procesu výroby a použití motorových paliv s biosložkou v porovnání s běžnými palivy. Od ledna 2011 tak budou do celkových cílů v jednotlivých státech EU započítávána jen biopaliva s certifikátem.

Získání certifikace je jedním z  hlavních současných úkolů i pro výrobce a distributory bionafty v ČR. Jejich zájmy zastupuje Sdružení pro výrobu bionafty, které letos slaví 20 let od založení. „Producenti bionafty v tuzemsku již delší dobu podnikají kroky, které jim umožní celý proces zvládnout a první certifikace již proběhly“ komentoval situaci výkonný ředitel Sdružení pro výrobu bionafty Petr Jevič. „To je velmi důležité, neboť Evropské unie směřuje k dalšímu navyšování podílu bioložky v pohonných hmotách,“ zdůraznil Petr Jevič. Produkce bionafty v EU v roce 2009 přesáhla devět milionů tun, což bylo téměř o 17 procent více, než v roce předcházejícím.

V České republice je připravena produkční kapacita až na 425 tisíc tun, v roce 2009 však bylo vyrobeno jen 160 tisíc tun. Přimíchávání biopaliv přitom přispívá k snížení emisí skleníkových plynů, podporuje domácí zemědělskou produkci a snižuje závislost na dovozech paliv. Díky produkci bionafty je řepka olejka pro naše zemědělce spolehlivou a rentabilní plodinou. Zaujímá dnes asi 350 tisíc hektarů zemědělské půdy, což je zhruba deset procent z celkových osevních ploch. S ohledem na agrotechnické lhůty by to ale mohlo být až 400 tisíc hektarů.

Podíl biosložky přidávané do motorové nafty je v Česku od letošního roku šest procent, což je v porovnání s okolními vyspělými státy stále ještě málo. Nicméně je to dobrá cesta k dosažení cílů a závazků ČR do budoucna. Do roku 2020 má podíl složek z obnovitelných zdrojů v pohonných hmotách vzrůst na nejméně deset procent.

 

Autor: JiT

Celý článek vyšel v čísle 6/10 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *