Odparka jako technologická novinka

Jednou z technologických novinek v oblasti BPS je zařízení tzv. vícestupňové vakuové odparky. Jde o soubor technologických prvků, který za pomoci tepla z BPS dokáže zásadně zredukovat množství digestátu, a to až o 70 %.

Díky tak výraznému snížení množství fugátu nemusíme u nových BPS budovat obrovské koncové sklady s velkou skladovací kapacitou. U stávajících BPS je tímto způsobem zajištěná dostatečná kapacita využívaných koncových skladů a vznikne rezerva pro případný další rozvoj. Do ekonomiky celého provozu lze dále promítnout nemalou úsporu za vyvážení digestátu.

Velkým přínosem celého procesu je vyprodukovaná voda. Jedná se o 60 až 70 % z celkové produkce digestátu. Voda je čistá, bez zápachu a lze ji znovu využít v rámci farmy. Dalším produktem je roztok síranu amonného. V základním návrhu vakuové odparky je produkovaný v tekuté formě. V případě požadavku je možné za pomoci dalšího přídavného zařízení zajistit krystalickou nebo granulovanou podobu, se kterou se samozřejmě lépe nakládá a je jednodušeji aplikovatelná. Vedlejším přínosem procesu je snížení zápachu zahuštěného fugátu (koncentrátu) díky navázání amoniaku do síranu amonného.

Odparka pracuje na základě jednoduchého fyzikální principu, snížení teploty varu při sníženém tlaku. Z digestátu se nejprve ve dvou stupních odseparují veškeré tuhé částice. Vzniklý fugát se načerpá do vakuové odparky. Při sníženém tlaku dochází při teplotě asi 65 °C k vypařování vody. Následně dochází ke kondenzaci vody a navázání amoniaku pomocí kyseliny sírové do roztoku síranu amonného. Kondenzační teplo uvolněné při kondenzaci vody se využívá pro předehřev dalšího technologického stupně odparky. Tímto způsobem se efektivně využívá teplo a zvyšuje se účinnost celého procesu. Zdrojem je přebytečné teplo z provozu KGJ.

U každého projektu je potřeba vypracovat individuální návrh, zohlednit veškeré návaznosti a možnosti dané lokality.*

Ing. Petr Fürst, technologický projektant – OZE FARMTEC a. s. (pfurst@farmtec.cz; 725 351 389), foto archiv/FARMTEC

(článek vyšel v Energii 21, č. 2/2022)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down