Operátor rozšířil svoji činnost

Činnosti operátora trhu s elektřinou a od letošního ledna také v oblasti plynárenství jsou předmětem podnikání akciové společnosti OTE. Vykonává je na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Společnost také spravuje veřejně přístupný rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. V polovině ledna uspořádala OTE, a. s. tiskovou konferenci, v jejímž rámci seznámila přítomné s plněním rozvojových záměrů stanovených pro rok 2009. Největší pozornost byla věnována úspěšné obměně informačního systému a rozšíření činnosti pro plynárenství.

Důležitý moment přinesl do situace na českém energetickém trhu přelom roku 2009 a 2010. Akciová společnost OTE, do tohoto data organizátor trhu s elektřinou, dostala od státu povinnost zajistit totéž i pro obchodování s plynem.

 

„V každé evropské zemi je rozvinutý velkoobchod s elektřinou, proto bylo rozhodnutí založit v roce 2001 společnost OTE, jejímž vlastníkem je stát, více než prozíravé. Navíc musím připomenout, že stále větší roli hrají přeshraniční obchody, jelikož spotřeba elektřiny se mnohde dostává do rozporu s množstvím vyprodukovaným místními zdroji,“ připomenul úvodem generální ředitel společnosti OTE Ing. Jiří Šťastný, který poté zhodnotil pracovní rok 2009.

 

V jeho průběhu byla zavedena druhá zúčtovatelná měna, spojen spotový trh OTE a PXE (Energetická burza Praha) v ČR a spotový trh v ČR byl rozšířen o obchodní zónu Slovensko. V červnu 2009 byla zahájena implementace nového IT systému a systému plyn do systému CS OTE. Tato implementace byla projednána Parlamentem ČR 1. 4. 2009 a novela jako zákon č. 158/2009 Sb. byla vyhlášena 4. 6. 2009. Šest měsíců pro návrh řešení systému a čas potřebný na úpravy IT systémů byl kriticky krátký pro všechny účastníky trhu s plynem. Nicméně, jak uvedl Jiří Šťastný, cíle bylo dosaženo a systém může nabídnout komfortnější servis stejně tak, jako tomu bylo na přelomu let 2002 a 2003 s elektřinou.   

 

Vzniklo tak neutrální místo motivované dalším rozvojem liberalizace trhu s plynem. Systému CS OTE se podařilo zvládnout migraci existujících a nově vznikajících dat, od 1. do 3. ledna systém zpracoval vše potřebné a otevřel denní trhy v plánovaném čase. V prvním týdnu sice vykazoval určité zpoždění u některých agend, ale žádného účastníka trhu nepoškodil a zpracoval veškerá zadaná data. Již od 10. ledna poskytuje systém výsledky v očekávaném čase.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Pal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *