Originální technologie i způsob financování

V říjnu 2008 byla v Lípě u Havlíčkova Brodu uvedena do provozu první zemědělská bioplynová stanice s technologií EnviTec Biogas v České republice. Koncem roku 2009 se v bioplynové stanici Lípa konal den otevřených dveří s cílem předat účastníkům zkušenosti z ročního provozu.

 

Bioplynová stanice je umístěna v areálu Zemědělské a. s. Lípa, investora a prostřednictvím své dceřiné společnosti i provozovatele. Generálním dodavatelem stavby a technologie byla společnost EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., bankovní úvěr poskytla GE Money Bank.

Vyrobený bioplyn je odváděn do kogenerační jednotky GE Jenbacher, která má instalovaný elektrický výkon 526 kW a tepelný výkon 558 kW. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě ČEZ. Tepelná energie je z 25 % využita pro vlastní spotřebu na vytápění fermentační nádrže, zbytek je teplovodem o délce asi 900 m dodáván do obecních budov (mateřské školy, základní školy, jídelny a tělocvičny) v množství kolem 800 GJ za rok..

BPS Lípa je tedy skvělou ukázkou toho, jak je možné na lokální úrovni vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů a současně efektivně využívat vznikající teplo.

 

Na rozdíl od většiny jiných má zdejší stanice pouze jediný fermentor: Součástí technologie je totiž originální způsob úpravy a dávkování vstupních surovin, který byl na celosvětové výstavě v Hannoveru AgriTechnica oceněn hlavní cenou Technologie Roku 2010 (feedcontrol). Vstupními surovinami jsou hovězí kejda a kukuřice cíleně pěstovaná na pozemcích Zemědělské akciové společnosti: Denně je zpracováno 20 tun hovězí kejdy a 25 tun kukuřičné siláže.  Hovězí kejda je čerpána z jímky o kapacitě 50 m3, jež je součástí kejdového hospodářství dvou kravínů, do tzv. denního zásobníku na kejdu. Tou je rekonstruovaná původní jímka na močůvku. Z denního zásobníku je kejda v hodinových intervalech čerpána do směšovacího zařízení, umístěného v tzv. míchacím sklepě, který se nachází uvnitř technické budovy. Zde dojde k odloučení hrubých nečistot a dalšímu zpracování kejdy. U technické budovy BPS je betonový zásobník na kukuřičnou siláž o kapacitě 120 m3 s hydraulickým posuvným dnem a krytem. Ten slouží k přechodnému uskladnění siláže – jeho kapacita je na dva dny provozu stanice. Ze zásobníku je siláž v hodinových intervalech rovněž dávkována do směšovacího zařízení.

 

Směšovací zařízení patří mezi „know-how“ společnosti EnviTec Biomas: První část – nerezová míchací nádrž – je trubně propojena s denním zásobníkem na kejdu a šnekovými dopravníky se zásobníkem na kukuřičnou siláž. Dávky vstupních materiálů do nádrže (stejně jako celý provoz BPS) jsou řízeny počítačem: Jako první se přivádí kejda, která je zde následně ve zbavena hrubých nečistot. Pak se do zásobníku přivádí stanovené množství recirkulátu z fermentační nádrže, čímž se kejda zahřeje na provozní teplotu asi 38 °C. Díky recirkulaci není zapotřebí používat pro homogenizaci vstupních materiálů vodu. Jako poslední se přivádí kukuřičná siláž.

Po nadávkování se vstupní materiály smíchají pomoci míchadla uvnitř nerezové nádrže. Poté je směs pomocí technologie RotaCut rozmělněna na strukturu kaše a čerpána do fermentoru.

Směšovací zařízení umožňuje, aby bioplynová stanice mohla fungovat na maximální výkon v jakémkoliv ročním období.

 

Významným bodem programu dne otevřených dveří byla informace Ing. Stanislava Krchňavého, ředitele EnviTec Biogas Central Europe, s. r. o., o nových a pro investory zajímavých možnostech financování výstavby a provozu bioplynových stanic.

Dnes je běžné, že dodavatelé technologií postaví a zprovozní bioplynovou elektrárnu, ale provoz a údržba buď plně nebo částečně přecházejí na provozovatele. Společnost EnviTec Biogas Central Europe nabízí jiný model.

Především je schopna poskytnout svým klientům finanční vklad (tzv. ekvitu) potřebný pro získání úvěru od banky, a to ve výši až 20 % z celkových investičních nákladů za standardních úvěrových podmínek.

Další možností je založení společného podniku se zemědělským subjektem, a to při rozdělení obchodních podílů „50 na 50“. Takto nově založená obchodní společnost (s. r. o.), kde 50% vlastníkem obchodního podílu je zemědělský subjekt a 50% vlastníkem Envitec Biogas, si vezme od banky úvěr ve výši 75 % z celkové výše investičních nákladů na výstavbu BPS. Zbývajících 25 % je cash vklad obou partnerů (ekvita) z čehož 12,5 % vkládá zemědělský subjekt a 12,5 % EnviTec Biogas.

Zemědělský subjekt zajistí dodávku vstupních surovin smluvně na deset let za indexovanou cenu, která je vztažena i k výkupní ceně elektrické energie. Dále zajistí obsluhu BPS a navážení vstupních surovin (což je rovněž finančně ohodnoceno) a zdarma odběr digestátu. Na konci roku pak získá polovinu zdaněného zisku z prodeje elektrické energie a tepla.

EnviTec Biogas zajistí technologický a biologický servis BPS a pojištění BPS přes dceřinou pojišťovnu EnviTec Assekuranz Makler. A na konci roku získá 50 % zdaněného zisku z prodeje elektrické energie a tepla.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *