Pěstování topolů pro energetické účely – 1.

Perspektivním obnovitelným zdrojem energie v našich podmínkách je cíleně pěstovaná biomasa. V sortimentu energetických rostlin jsou i rychle rostoucí dřeviny, například topoly. Cílem pěstování na produkčních plantážích je efektivní produkce co největšího množství biomasy z co nejmenší plochy. Výsadba je proto organizována do rovných řad v pravidelných vzdálenostech, což umožňuje použití jednoduchých technologií při zakládání plantáže, výsadbě, ošetřování a sklizni dřeviny.

Rod topol (Populus) patří do čeledi vrbovitých a spolu s vrbami se řadí mezi takzvané rychle rostoucí dřeviny (RRD). Vyznačují se variabilitou a vzájemným křížením vytváří mnoho nejrůznějších poddruhů, odrůd a kultivarů.

 

Jedním z rozhodujících faktorů, které ovlivňují růst topolů, jsou klimatické podmínky. Dalším důležitým faktorem pro růst topolů je vodní režim v půdě. Kořenový systém topolů je náročný na provzdušnění půdy (dostatek kyslíku). Topol je citlivý na kyselost půdy. Nejlépe mu vyhovuje neutrální nebo slabě kyselá půdní reakce. Vyžaduje přítomnost vápna, které, kromě úpravy půdní reakce, přispívá k vytvoření lepší půdní struktury a provzdušnění hlubšího profilu. Podstatný vliv na růst topolů má i dusík.

 

S přípravou pozemku je nutno začít obvykle rok před výsadbou, aby podmínky pro výsadbu a růst dřeviny v prvních měsících byly optimální. Jde zejména o maximální omezení růstu plevelů v prvním roce, protože plevely mohou zásadně ovlivnit budoucí výnos biomasy. Podzimní orbu a přípravu půdy na dobře odpleveleném pozemku je třeba provést tak, aby na jaře již nebylo nutné pozemek orat, ale pouze ošetřit kultivátorem, případně urovnat. V některých případech je nutné provést i jarní orbu (například u chybně odplevelených pozemků a v případě utužené půdy).

 

Pro zakládání energetické plantáže jsou vhodné řízky z jednoletých, popřípadě dvouletých výhonů. To zajistí dodavatelé sadebního materiálu, kteří expedují buď výhony, ze kterých budou připraveny řízky těsně před výsadbou, nebo řízky ve svazcích a ve speciálním obalu. Přesné určení doby výsadby bude záviset na konkrétních půdních podmínkách a průběhu počasí v jarních měsících. Pro skladování je nutné připravit skladovací prostory s příznivými podmínkami pro uchování řízků v dobrém stavu. Délka řízku je závislá na rozteči pupenů na výhonech.

 

V současnosti jsou pro výsadbu výmladkových plantáží používána dvě schémata výsadby:

1. Jednořádky ve sponech (0,5 – 0,3 m) x (1,5 – 3 m – mezi jednořádky);

2. Dvouřádky ve sponech (0,75 m) x (0,75 m) a (1,5 – 3 m mezi dvojřádky);

Pro reprodukční porosty – matečnice – je používán téměř výhradně jednořádkový spon: (0,5-0,25 m) x (1,5 – 2 m – mezi jednořádky). Existují dva způsoby výsadby řízků: ruční a mechanizovaný.

 

Celý článek je otištěn v čísle 2/09 časopisu Energie 21.

V příštím čísle se autor bude zabývat ochranou a ošetřováním topolů na plantáži.

 

Autor: Ing. Ivo Celjak, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *