08.12.2018 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Plán pro chytré sítě bude aktualizován

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny koncem září uspořádal seminář k problematice Národního akčního plánu chytré sítě (NAP SG). Prezentace aktivních řečníků provázela živá diskuse, kde zaznívaly často velmi odlišné názory z řad reprezentantů různých názorových skupin české elektroenergetiky. Ukázalo se, že téma realizace NAP SG je vysoce aktuální a na diskusi by bylo potřeba mnohem více času.

Článek vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2018.

Semináře se aktivně i jako posluchači zúčastnili mnozí poslanci a senátoři, zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v čele s ministryní Martou Novákovou, manažeři velkých energetických společností, provozovatelů OZE, České technologické platformy smart grids, Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Operátora trhu s elektřinou (OTE), Českého provozovatele sítí (ČEPS), vysokých škol, profesních svazů, nevládních organizací, dodavatelů technologií a dalších subjektů působících v energetice. A jaké byly hlavní závěry semináře?

NAP potřebuje aktualizaci

Ministryně Marta Nováková vyjádřila nespokojenost s dosavadním plněním NAP SG. Plán byl vládou schválen v roce 2015 a některé dílčí úkoly splněny byly, ale výsledek údajně není příliš vidět. Podle jejího názoru je NAP SG zpracován velmi obecně. Obsahuje sice 46 opatření, která jsou zpracována do technického detailu, ale vytrácí se hlavní směr a strategie, kterým by mělo být zavádění chytrých technologií (např. elektroměrů), celková digitalizace připojení do sítě, integrace nových energetických zdrojů. Mimo jiné uvedla, že výsledky NAP SG, které by odpovídaly zprávě o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě z prosince 2017, nejsou k dispozici.

Marta Novákové pak zdůraznila, že je nezbytné provést aktualizaci akčního plánu a realisticky posoudit i termíny pro splnění jednotlivých cílů s tím, že v prvé řadě musí vyniknout aspekt koncového spotřebitele, který by nasazením chytrých sítí neměl být nikterak poškozen. Během roku 2019 proto musí být zpracován plán nasazení chytrých sítí a chytrého měření.

Náměstek MPO René Neděla chystanou aktualizaci NAP SG potvrdil s tím, že úkoly budou upřesněny, rozsah bude zřejmě snížen a více se zaměří na strategické záležitosti a klíčová témata než (jako dosud) na technické jednotlivosti. To vše bude i v souladu s energeticko-klimatickými cíli EU a tzv. Zimním balíčkem – Čistá energie pro všechny Evropany. Předseda energetického podvýboru sněmovny Pavel Pustějovský však upozornil, že aktualizaci je třeba ještě urychlit, a to právě i v souvislosti s transpozicí Zimního balíčku do české legislativy.

Podmínkou je chytré měření

Z prezentací i diskuse vyznělo, že otázka již nezní jako v diskusi před schválením NAP SG, tedy zda „chytré“ měření potřebujeme. Nyní je otázkou kdy a v jakém rozsahu.

Poslanci, zástupci MPO i zástupci distribučních společností se shodli, že chytré sítě a chytré měření jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj energetiky, zejména s ohledem na nové prvky v energetických sítích (výroba z decentrálních zdrojů, zapojení obnovitelných zdrojů energie, e-mobilita apod.).

Zástupci distribučních společností vyjádřili připravenost k nasazení chytrých sítí a chytrého měření AMM (Advanced Metering Management), připravují pilotní projekty, „nulté“ roll outy, ale čekají na pokyn a součinnost s MPO a ERÚ. Za pozornost také stojí, že nikdo již neuváděl jako důvod proti zavádění AMM existenci dnes rozšířeného systému hromadného dálkového ovládání (HDO).

Panuje shoda, že akumulace a chytré měření jsou nezbytné subsystémy chytrých sítí. Je však třeba vytvořit chybějící legislativu a příslušné vyhlášky pro chytré měření a specifikaci požadavků na zařízení chytrých sítí, včetně akumulace. Také je nutné dále upřesnit rozsah a časový harmonogram implementace chytrého měření. Podle zástupců MPO bude k jednotlivým krokům potřeba ještě nejméně půl, ale spíše až jeden a půl roku.

Ochrana účastníků trhu

Východiskem k aktualizaci NAP SG bude i aktualizované ekonomické posouzení nákladů a užitků CBA (Cost Benefit Analysis). První totiž bylo zasláno Evropské komisi již v roce v roce 2012 při přípravě plánu s tím, že v roce 2017 mělo dojít k aktualizaci.

V souvislosti s CBA také zaznělo, že je třeba zajistit, aby zavedení AMM přineslo co nejméně bolestivé zvýšení cen elektrické energie pro domácnosti, aby v rozsahu a časovém harmonogramu byly akcentovány zájmy spotřebitelů. Přínosy však musí být zajištěny pro všechny účastníky energetického trhu. V rámci ERÚ, OTE, distribučních společností a v ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) je již diskutována otázka taktiky postupného nasazování chytrého měření podle úrovně roční spotřeby jednotlivých odběrných míst, a to buď na úrovni 8 MWh, 6 MWh (jako v Německu) či 4 MWh (jako na Slovensku). Instalace chytrého měření také umožní snadnější zavedení nové (vyvážené) tarifní struktury. Do CBA je však třeba zahrnout i náklady spojené s následky případného nezavedení chytrých sítí.*

Red (Zdroj: Česká technologická platforma Smart Grid, www.smartgridcz.eu)

Obrázky:

Připravuje se aktualizace akčního plánu chytré sítě. Foto archiv/iStock

Podmínkou úspěchu je systém chytrého měření. Foto archiv/SE International

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down