Plánovanie výstavby fotovoltaickej elektrárne na Slovensku – 1

Európa bojuje za čistejšie životné prostredie a snaží sa presadzovať čoraz čistejšie technológie i na úkor zvýšených výdavkov. V oblasti energetickej bezpečnosti Európsky parlament požaduje jednoznačný politický záväzok k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v EÚ a žiada Radu a Komisiu, aby s odhodlaním nasledovali odporúčania Európskeho parlamentu zamerané na spoločnú vonkajšiu európsku energetickú politiku.

Výbor pre životné prostredie pri Európskom parlamente odsúhlasil tvrdšie podmienky pre obchodovanie s emisiami (tzv. ETS) a pri zavádzaní technológií na zachytenie oxidu uhličitého (CO2). Všetky tieto fakty nahrávajú rozmachu využívania obnoviteľných zdrojov energie či už tepelnej alebo elektrickej. „Boom“ vo využívaní fotovoltaiky ako plnohodnotného diverzifikovaného zdroja prenikol zo susedných štátov už aj na Slovensko. Pri využívaní tejto technológie je však potrebné dodržať niektoré dôležité kroky.

 

Prvotné informácie: Výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2008 sa technológia výroby elektrickej energie pomocou fotovoltaických článkov dostala na prvé miesto v rebríčku výkupných cien, ktoré sú určené ako pevné ceny na MWh, za ktoré je príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy (v ďalšom len PDS) povinný elektrickú energiu vyrobenú takýmto zdrojom odkúpiť a to po dobu 12 rokov od uvedenia zdroja do prevádzky.

 

Výber pozemku: Pri výbere lokality pre výstavbu FVE je dôležité vyhodnotiť dva hlavné faktory, ktorými sú insolácia vybraného územia a jeho geomorfologická charakteristika. Prvý faktor nám určuje, koľko slnečnej energie dopadá na plochu, ktorú chceme využiť pre výstavbu FVE, optimalizáciou druhého dosiahneme maximálne časové využitie slnečného žiarenia FV panelmi.

 

Solárne podmienky: V súčasnosti existuje množstvo aplikácií na určenie množstva slnečnej energie dopadajúcej na zadanú plochu. Väčšina aplikácií využíva kombináciu spracovania dlhodobých meraní a simulácie prevádzkových podmienok zvolenej technológie a sú k dispozícii v rôzne prístupnej forme.

 

Geomorfologické podmienky: Je potrebné uvažovať aj s geomorfologickou charakteristikou územia, do ktorej patrí z hľadiska vhodnosti pre výstavbu FVE predovšetkým orientácia k svetovým stranám, sklon zvolenej plochy voči vodorovnej rovine, jej veľkosť a členitosť.

Všetky tieto údaje je možné zistiť buď obhliadkou vybraných území, alebo je možné využiť výstupy GIS aplikácií, ktoré nám umožnia ďalšie zúženie výberu podľa zadaných parametrov.

 

Celý článek je otištěn v čísle 3/09 časopisu Energie 21 (pokračování v příštím čísle).

 

Autor: Ing. Peter Tauš, TU v Košiciach, F BERG, ÚPaM, Pracovisko obnoviteľných zdrojov energie

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *