Plánovanie výstavby fotovoltaickej elektrárne na Slovensku – 3

Dlho očakávaný zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (v ďalšom KV) elektriny/mechanickej energie a tepla/chladu (KVET) (309/2009 Z.z.) uzrel svetlo slovenského sveta dňa 19.6.2009.

Zákon 309/2009 Z.z. definuje podporu pre tých, ktorí už vlastnia alebo plánujú postaviť zariadenia na výrobu elektrinu z OZE resp. zariadenie na vysoko účinnú KVET. V Ďalšom uvádzame len výňatky zo zákona a predpisov týkajúce sa FV elektrární, nakoľko uvedený zákon rozlišuje výrobcov elektriny podľa použitej technológie na technológie vyrábajúce elektrinu z OZE a technológie vyrábajúce elektrinu KV. Za elektrinu z OZE sa pritom považuje iba tá časť elektriny, ktorá zodpovedá použitému podielu OZE v zariadení na výrobu elektriny.

 

Po odsúhlasení zákona č.309/2009 Z.z. nastal všeobecný šum o výhodnosti, či nevýhodnosti alternatívnych zdrojov energií, no asi najväčší boom je v oblasti výstavby FV elektrární. Skupina developerov rozbehla preteky v hľadaní najvhodnejších pozemkov a najlepších miest pripojenia. V náväznosti na obmedzenie súvisiace s predložením osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR, ktoré sa v súčasnosti nevydávajú, pretože FV elektrárne boli zaradené do nepredikovateľných OZE (NOZE), boli prijaté žiadosti iba pre FVE s inštalovaným výkonom do 1MW, pre ktoré toto osvedčenie nie je potrebné. 

 

Nesmelý odhad je, že distribučné spoločnosti prijali asi 200 takýchto žiadostí na výstavbu FVE. Tieto žiadosti zahltili možné kapacity na niektorých linkách elektrických vedení a tak kompetentní hľadajú riešenia, aby naša elektrizačná sústava ostala bezpečná a v budúcnosti nezaťažovala výšku cien regulovanej elektriny, pretože všetka elektrina, ktorá sa použije na straty, sa v konečnom spôsobe odrazí v cene pre spotrebiteľov.

Je niekoľko možných spôsobov a jeden z ponúkaných je regulácia výkupnej ceny elektriny, ktorú má vo svojej kompetencii URSO. Je veľký predpoklad, že ešte do konca roka 2009 nastane zmena vo Výnose, ktorý určuje ceny na nasledujúci rok 2010.

 

Druhým možným spôsobom po zaradení FV do NOZE je, že aj inštalované výkony do 1MW budú potrebovať osvedčenie o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou, avšak tento spôsob bude aplikovateľný pre projekty, ktoré nebudú mať v čase prijatia tohto opatrenia rezervovanú maximálnu kapacitu na vyvedenie výkonu do distribučnej sústavy.

Na druhej strane, sumárne investičné náklady súvisiace s výstavbou FVE na Slovensku sú také vysoké, že je veľký predpoklad, že mnoho projektov nebude realizovateľných, lebo nedokážu v súčasnej ekonomickej situácii zabezpečiť krytie týchto vysokých investičných nákladov.

 

Kroky kompetentných v nasledujúcich mesiacoch ukážu, kam bude smerovať využívanie slnečnej energie na výrobu elektriny na Slovensku.

 

Celý článek je otištěn v čísle 6/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Peter Tauš, TU v Košiciach, Ing. Erich Nováček Východoslovenská energetika, a. s., Ing. Marian Rusznyák, Energocom, s. r. o., Ing. Katarína Erdélyiová, TU v Košiciach

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *