Podnikatelé očekávají výrazný nárůst nákladů. NRB pomáhá s investicemi do nevyhovujících budov

Více než polovina tuzemských podnikatelů předpokládá nárůst výdajů souvisejících s fakturami za energie – až o 50 %, ukázal průzkum Hospodářské komory. Podle výsledků šetření neexistuje jediná firma, která by předpokládala cenový pokles. Jejich úsilí se tak stále více projevuje v investicích do úsporných projektů.

Národní rozvojová banka (NRB) s poradenským programem ELENA podnikatelům usnadňuje cestu při přípravě revitalizace, ušetří 90 procent nákladů a navíc nabízí možnost bezúročného financování.

Investice do objektů za účelem úspory energií je pro podnikatele při násobných cenách aktuální téma. Téměř všichni respondenti (97 %) průzkumu Hospodářské komory čekají meziroční nárůst cen. Více než polovina očekává nárůst energetických vstupů přes 50 %. Ani jedna firma naopak nepočítá, že by cena energií letos klesla. Aby podnikatelé dokázali revitalizaci uskutečnit, musí mít připravené prostředky na přípravu projektu, který je často spojován s poměrně složitým a nákladným procesem, administrací a následně musí vynaložit prostředky i na investici samotnou.

„Když jste malá firma, dvakrát si rozmyslíte, do čeho budete investovat. Několik let jsme měli připravený projekt rekonstrukce celého areálu, díky němuž by došlo k rozšíření prostor a který by současně přinesl energetickou úsporu, ale protože jsme firma sídlící v hlavním městě, nepřicházelo ani v úvahu, že by její rozvoj usnadnila některá ze státních podpor,” popisuje Mahulena Pertlová, zakladatelka firmy KAMA, která se zaměřuje na výrobu pleteného sportovního zboží.

Národní rozvojová banka podnikatelům nabízí poradenství při revitalizaci nehospodárných budov za účelem úspory energií. „Poskytujeme profesionální pomoc prostřednictvím poradenského programu ELENA, který nabízí konzultaci projektů v souvislosti se spotřebou energie, zpracování energetického posudku a kompletaci žádosti o bezúročné financování z programů ENERG a Úspory energie. Navíc nabízí úhradu až 90 % způsobilých výdajů. Podnikatelé tak zaplatí pouze desetinu a nemusí mít obavy o nákladný a složitý proces příprav,” říká o programu ELENA koordinátor Čestmír Hrdinka.

Pomoc pro podnikatele po celé republice

Programy s bezúročnými úvěry, které NRB nabízí, pomáhají podnikatelům po celé republice, a to včetně Prahy, kde často chybí potřebná státní podpora. Program ENERG umožňuje získat bezúročně finance na investiční projekty spojené s úsporami energií v metropoli. Pro projekty, které nespadají na území hlavního města a jsou realizovány kdekoliv jinde na území České republiky, je určen program Úspory energie.

Právě takovou pomoc využila i společnost KAMA, které pro podnikání již prostory nestačily a bylo třeba rozšiřovat a také zefektivnit jejich užívání. „Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli o programu ENERG od NRB, která poskytuje bezúročné úvěry pro firmy v Praze, byla volba financování jasná. Vedle rozšíření jsme celý objekt zateplili, kompletně vyměnili osvětlení na LED a zajistili odvod odpadního tepla odvětrávacím systémem do prvního patra, kde jím budeme tyto prostory vytápět,“ říká Mahulena Pertlová s tím, že celkově tak společnost snížila spotřebu energie téměř o jednu pětinu.

***

Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financován z programu HORIZONT 2020 spravovaného Evropskou investiční bankou. Nabízí poradenství při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Cílem programu je usnadnit realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřen na renovace stávajících nemovitostí a cílené investice do stavebních a technologických opatření spojených s budovou. Program ELENA nabízí úhradu 90 % způsobilých výdajů na vybrané činnosti spojené s přípravou projektu. Je vhodný nejen pro podnikatele, ale i pro, města, kraje a další subjekty veřejné správy.

Národní rozvojová banka, a. s., působí na trhu od roku 1992, toho času jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Jejím cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtů krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. V roce 2020 NRB svými produkty podpořila 10 636 projektů, v objemu přes 51 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Dceřinými společnostmi NRB jsou Národní rozvojový fond, který se zaměřuje na rozvoj infrastruktury se zapojením soukromých zdrojů, a Národní rozvojová investiční, jež poskytuje podporu ve formě kapitálových finančních nástrojů soukromému i veřejnému sektoru.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down