20.05.2021 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora bioplynu – blýskání na lepší časy?

Projednávaná novela zákona o podporovaných zdrojích (POZE) je pro rozvoj obnovitelných zdrojů zásadním milníkem. Zákon o POZE vlastně od roku 2013 omezoval další rozvoj, a to se má nyní změnit spolu s dalšími důležitými úpravami. Novela zavádí nová schémata podpory vyhlašovaná na základě nařízení vlády, která budou reflektovat potřebu a rozsah jednotlivých zdrojů pro dosažení cílů stanovených Vnitrostátním plánem pro energetiku a klima.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 2/2021.

Podle návrhu novely bude výše podpor rozdělena zvlášť pro nové a modernizované zdroje. Pro velké výkony bude podpora vznikat v aukcích, kde mezi sebou budou projekty soutěžit a malé výkony (pod 1 MWel) budou podporovány zeleným bonusem dle cenového rozhodnutí ERÚ. Nově se opět zavádí podpora biometanu, která slibuje ozelenění zemního plynu a hlavně naplnění cílů v dopravě pro pokročilá paliva.

Stávající zákon by měl díky novele rozhýbat především možnosti úpravy stávajících zdrojů. Doposud výrazná úprava výrobny znamenala ukončení původní podpory, což vedlo ke stagnaci oboru a hlavně omezení rozvoje potenciálu výroben. Pokud parlament novelu schválí, tak již zákon úpravám biomasových a bioplynových zdrojů bránit nebude. Naopak, návrh zákona přímo definuje a stanovuje podmínky, za kterých by mělo být možné měnit výkon zdroje či provádět jiné podstatné úpravy.

Něco takového je velmi důležité hlavně pro obor bioplynu, který má pro poskytování flexibility obrovský potenciál. Své zkušenosti nám sdělil Ing. Karel Kuthan, CSc., který na svém statku v Suchohrdlech provozuje bioplynovou stanici již od roku 2008 a většinu energie dodává do přilehlého skleníku.

V případě bioplynových stanic nebo elektráren na biomasu dojde provedením úpravy k určitému dobrovolnému zastropování množství elektřiny, na které bude poskytnuta podpora, a to do objemu elektřiny vyrobené před úpravou. Bude tak možné zvýšit výkon turbíny či pořídit další kogenerační jednotku. Umožnění této úpravy je základem pro schopnost zařízení regulovat výkon a poskytovat tak flexibilitu.

Zákon také navrhuje umožnit modernizaci výroben v rozsahu definovaném v doprovodné vyhlášce a po splnění podmínek přihlášení k další podpoře. Jednou z podmínek bude využití tepla, přičemž v návrhu zákona je míra využití navržena na 50 %  výroby, což je také předmětem diskuzí.

Podmínka využití tepla by se měla týkat i tzv. pokračovací podpory, která se během přípravy zákona nějak vytratila a nyní je snaha opět ji zařadit. Je to podpora, kterou zřejmě budou volit projekty, které technicky nebudou moci využít přestavbu na biometan, nebo projekty s velkou mírou využití tepla v místě výroby.

Podobnou nejistotu vyvolává i diskuze nad kontrolou přiměřenosti podpory, kterou zákon zavádí na základě notifikace. Pro bioplynové stanice Evropská komise potvrdila jako přiměřenou podporu s IRR 10,6 %. Průměrné IRR u projektů, které prošly sektorovým šetřením, se pohybuje na čtvrtině povoleného IRR, a tak není pochyb, že by podpora byla příliš štědrá, právě naopak.

Návrh novely zákona nepřináší vše jen pozitivní, ale rozhodně to již převažuje. Jde o nástroj, který jistě naplní svůj cíl a opět nastartuje rozvoj oboru OZE, který má ambice vystřídat v energetickém mixu uhelné zdroje, které nás jak z ekonomických tak environmentálních důvodů opouštějí. Nezbývá než popřát konstruktivní diskuzi v druhém a třetím čtení zákona, opřenou jen o čistou snahu zajistit dekarbonizaci energetiky cenově přijatelným způsobem.*

Jan Habart, CZ Biom

Obrázky:

Pro biotechnologické komplexy je možnost měnit výkon zdroje podmínkou úspěchu (BPS Suchohrdly s velkým skleníkem a chovem prasat). Foto archiv/Statek Kuthan

Vnitřní výnosové procento IRR se u našich BPS pohybuje na čtvrtině hodnoty povolené Evropskou komisí. Foto Adam Moravec

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down