Podpora centralizace

Parlament schválil vládní návrh novely zákona o podporovaných zdrojích. Podpořil tím spalování fosilních paliv a odpadu na úkor obnovitelných zdrojů, jež tím budou konkurenčně ještě více znevýhodněny. O dotace také přijde bioplyn a solární energetika. Jen nedostatečnou náplastí je zachování podpory alespoň pro rozpracované projekty větrných nebo biomasových zdrojů.

Parlament současně schválil podporu kombinované výroby elektřiny a tepla a využití druhotných zdrojů energie. To by v principu nebylo špatné, kdyby to v naší praxi neznamenalo ještě větší spotřebu lesní biomasy ve velkých elektrárnách a teplárnách na úkor místních zdrojů a další plýtvání cennými surovinami při spalování netříděného odpadu ve spalovnách.

Podle nevládních organizací se postupným utlumením podpory pro OZE tak z legislativy, určené k omezení dotací, paradoxně stane nový dotační mechanismus pro spalování uhlí a plynu nebo stavbu spaloven odpadu.

Vláda a parlament také (zatím) ignorovali návrhy zemědělců na zachování podpory alespoň pro bioplynové stanice využívající biologicky rozložitelný odpad ze zemědělství nebo biologicky rozložitelnou složku vytříděnou z komunálního odpadu, což by vedlo k efektivnímu energetickému využití těchto odpadů a posílilo by ekonomicky výhodné třídění. Podpora bioplynových stanic je přitom šancí zejména pro menší zemědělské farmy, které pomocí bioplynu snižují náklady na energie. Zpracováním odpadů ze zemědělské produkce a biosložky komunálního odpadu mohou výrazně omezit i potřebu silážní kukuřice a ušetřit prostředky za skládkování i stavbu spaloven. Na zachování této podpory bychom vydělali všichni.

Nebyl přijat ani návrh nevládních organizací na podporu u nových solárních elektráren na střechách formou tzv. net-meteringu, který nezatíží spotřebitele elektřiny dalšími příplatky. Zdá se až nepochopitelné, proč tak rozumné opatření průmyslníci trvale ignorují. Ale možná je to naopak docela pochopitelné – pokud vezmeme v úvahu zájem vládnoucích politiků na zachování dominance skupiny ČEZ a dalších energetických gigantů. Vláda a parlament svým rozhodnutím podpořili centralizaci naší energetiky na úkor lokálních zdrojů.

V této souvislost je pro náš časopis vlastně výhodou, že žádnou veřejnou finanční podporu nedostává. Může tak za téměř šest let své existence prokázat, že lze přežít i bez ní. A prosadí se nakonec i energetika obnovitelných zdrojů. Jen to bude o něco trvat déle, než zdravý rozum původně předpokládal.

 

Jiří Trnavský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *