24.01.2021 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora komunitní energetiky nedostačuje

Vláda ČR aktuálně rozhoduje o nastavení podmínek pro čerpání Modernizačního fondu. Hnutí DUHA společně s dalšími ekologickými organizacemi a s asociacemi obcí a měst opakovaně upozorňovalo Ministerstvo životního prostředí, že program určený na rozvoj komunitní energetiky je podfinancovaný. Aktuální hodnocení Modernizačního fondu od Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu [1] výhrady potvrdilo.

Modernizační fond České republiky bude disponovat nejméně 150 mld. Kč určenými během nadcházejících deseti let k přechodu české energetiky na emisně méně náročnou a energeticky úspornější. Peníze se mají rozdělovat v rámci devíti programů, z nichž jeden je určen i na rozvoj komunitní energetiky. Přestože je komunitní energetika, zahrnující zejména obecní a občanské projekty obnovitelných zdrojů energie, v EU na vzestupu a má značný potenciál rozvoje [2], vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí na její rozvoj nejméně prostředků ze všech programů (1,5 %, což odpovídá asi 2,3 mld. Kč).

Analýza REScoop.eu [3] si všímá, že Česku chybí jednoznačná definice komunitní energetiky. Upozorňuje v této souvislosti na zkušenosti ze západní Evropy, kde nejednoznačná či příliš obecná definice vedla ke zneužití konceptu komunitní energetiky ze strany energetických společností. Česko mělo přitom definici komunitní energetiky schválit v rámci implementace evropské Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou do konce loňského roku.

Analýza dále doporučuje, aby oprávnění žadatelé o podporu pro komunitní projekty nesoutěžili o peníze z Modernizačního fondu po boku velkých energetických firem, protože takový přístup zpravidla snižuje počet jejích úspěšných žádostí. Návrh, o kterém vláda rozhoduje, však právě tuto praxi umožňuje. V aktuálně vypsaných předregistračních výzvách do vybraných programů, ve kterých zatím chybí program pro komunitní energetiku, se mohou zájemci o obecní a občanské projekty hlásit pouze společně s velkými energetickými subjekty.

Analýza taky upozorňuje na specifické vlastnosti a podmínky komunitní energetiky, které ji od komerčních projektů odlišují mimo jiné v otázce financování. Navrženou alokaci Modernizačního fondu pro komunitní energetiku hodnotí jako nízkou a doporučuje zvýšit současný 1,5% podíl.

- Tomáš Jagoš, expert na obnovitelné zdroje a komunitní energetiku Hnutí DUHA, řekl:

„Ministerstvo životního prostředí by se mělo v problematice komunitní energetiky lépe zorientovat a nepodhodnocovat jeho potenciál nebo počet již existujících projektů. Hnutí DUHA mu v tom rádo bude nápomocné. Nejde však ani tak o věcně správné podklady, jako o přístup a konkrétní kroky. Je přinejmenším matoucí, pokud Ministerstvo životního prostředí na jedné straně označuje komunitní energetiku za důležitý faktor pro plnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, snížení emisí skleníkových plynů nebo redukce energetické chudoby a na straně druhé připraví v rámci Modernizačního fondu dotační program s nejnižší alokací ze všech a odmítá jeho navýšení.

- Dirk Vansintjan, prezident Evropské federace pro komunitní energetiku REScoop.eu, řekl:

“Do budoucna je třeba, aby byla komunitní energetika v implementační dokumentaci Modernizačního fondu České republiky konkrétně definována, a to v souladu s evropskou Směrnicí o obnovitelných zdrojích energie. Je také třeba jednoznačně rozlišit, že jde v rámci energetického trhu o nový, specifický a nekomerční subjekt. Při rozdělování alokace Modernizačního fondu by se nemělo zapomínat na unikátní vlastnosti a benefity, které komunitní energetika, ve srovnání se standardními komerčními projekty, přináší. S ohledem na výše zmíněné a její potenciál rozvoje by měl Modernizační fond vyčlenit na rozvoj komunitní energetiky vyšší podíl prostředků, než současně navrhovaných 1,5 %.”*

Red (Zdroj: Hnutí DUHA)

[1] REScoop.eu je nejvýznamnější evropskou asociací pro komunitní energetiku zastupující více než 1500 energetických společenství a družstev z 12 evropských zemí zastupujících 1 mil. občanů. Česko zde žádného zástupce zatím nemá.

[2] Potenciál komunitní energetiky v členských zemích EU analyzovala v r. 2016 studie nizozemské konzultační společnosti CE Delft. Analýza je dostupná v angličtině na webu: https://www.cedelft.eu/publicatie/the_potential_of_energy_citizens_in_the_european_union/1845

[3] Celá analýza je v angličtině dostupná na webu REScoop.eu: https://www.rescoop.eu/toolbox/recommendations-on-the-czech-republic-modernisation-fund

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down