Podpora výroby tepla ve Spojeném království

Spojené království Velká Británie a Severní Irsko (UK) si stanovilo za cíl do roku 2020 zvýšit produkci tepla z obnovitelných zdrojů ze současného 1 % na 12 % (celková produkce tepla z OZE v UK v roce 2009 dosáhla 966 tisíc tun ropného ekvivalentu). Hlavním prostředkem k dosažení stanoveného cíle má být implementace Programu podpory produkce tepla z obnovitelných zdrojů energie (RHI – Renewable Heat Incentive).

Renewable Heat Incentive (RHI) je dotační program, jehož cílem je urychlit v UK instalaci nových kapacit obnovitelných zdrojů energie. V UK by měl tento dlouho očekávaný program vstoupit v platnost v červnu 2011. Celková podpora je vyčíslena na 850 milionů liber.

 

Principy programu

Plán podpory produkce tepla je v principu podobný programu garance výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů, který je v UK v platnosti od dubna 2010. Hlavní rozdíl spočívá v neexistenci společné tepelné sítě (téměř každá britská domácnost vlastní samostatný topný systém – především plynový či olejový kotel). Podporu OZE tedy není možné převést plošně na všechny spotřebitele, ale bude vyplácena individuálně přímo z fondu ministerstva financí.

Výkupní ceny (viz tabulka) byly vypočteny s ohledem na rozdíl mezi náklady konvenčních a obnovitelných zdrojů produkce tepla pro všechny systémy a celou výkonovou škálu, s doplňkovou kompenzací nefinančních nákladů některých technologií a 12% mírou návratnosti projektů obnovitelných zdrojů energie a 6% mírou návratnosti pro solárně termické systémy.

Na finanční podporu má v rámci tohoto programu nárok jakýkoliv subjekt (domácnosti, firmy, kanceláře, veřejné budovy, velkoprůmyslové výroby apod.), který se rozhodne pro instalaci některého z obnovitelných zdrojů produkce tepla, jenž splňuje podmínky stanovené v rámci programu, a nebo instalaci již provedl, a to v časovém období od 15. června 2009.

Potenciálně to tedy může být příjemcem podpory každá domácnost, ale¨program může být využit i celými komunitami, kdy členové komunity společně investují do projektu OZE. Ve výsledku mohou všichni využívat vyprodukovaného tepla a podělit se o získané příjmy.

 

Tab. – Navrhované výkupní ceny tepla z OZE v UK. Zdroj: Konzultační dokument Programu podpory produkce tepla z OZE v UK, 2010

 

Technologie (palivo)

Výkon (kW)

Výkupní cena (Kč/kWh)*

Doba garance podpory (roky)

Instalace o malém výkonu

Na tuhou biomasu

do 45

2,6

15

Na biodiesel (omezené využití)

do 45

1,9

15

Na bioplyn (spalování přímo na místě)

do 45

1,6

10

Tepelná čerpadla zemní

do 45

2

23

Tepelná čerpadla vzduchová

do 45

2,2

18

Termické solární panely

do 45

5,2

20

Instalace o střední výkonu

Na tuhou biomasu

45-500

1,9

15

Na bioplyn (spalování přímo na místě)

45-200

1,6

10

Tepelná čerpadla zemní

45-350

1,6

20

Tepelná čerpadla vzduchová

45-350

0,6

20

Termické solární panely

20-100

4,9

20

Instalace o velkém výkonu

Na tuhou biomasu

500 a více

0,5 – 0,7

15

Tepelná čerpadla zemní

350 a více

0,4

20

Dodávka biometanu do sítě

bez limitu

1,2

15

* Tyto hodnoty jsou v UK stále předmětem diskuze.

 

Podporované technologie

Podrobnosti Programu na podporu produkce tepla z OZE jsou v současnosti ještě diskutovány. Podle vládního návrhu by však měly být podpořeny tyto technologie:

– tepelná čerpadla odebírající tepelnou energii ze vzduchu i ze země,

– termické solární panely,

– anaerobní digesce produkující bioplyn pro výrobu tepla,

– kotle na biomasu (kombinovaná výroba tepla a elektřiny),

– využívání bioplynu, bioolejů (jen v případě náhrady systémů využívající topné oleje),

– dodávky biometanu (produktu anaerobní digesce) do rozvodné sítě pro zemní plyn.

U výkupních cen elektřiny z OZE byl stanoven horní limit výkonu 5 MW, zatímco u podpory tepla horní limit stanoven nebude. Systém bude poporovat každou kWh vyrobeného tepla z OZE. Výše platby se pak bude lišit v závislosti na typu technologie a velikosti systému (viz tabulka).

 

Ing, Jana Machálková ve spolupráci s CZ Biom

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 2/2011 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *