Podpora vysokoúčinné kombinované výroby

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo další opatření na pomoc s dekarbonizací české energetiky a vypisuje aukce na provozní podporu výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro rok 2024.

Celkový předpokládaný rozpočet notifikované podpory (zahrnující jak podporu formou zeleného bonusu na elektřinu, tak podporu aukčního bonusu) dle notifikačního rozhodnutí Evropské komise je stanoven na 75 miliard Kč po dobu 15leté životnosti zařízení, na které se vztahuje podpora.

Zejména dekarbonizace teplárenství

„Tato podpora je klíčová pro dekarbonizaci českého teplárenství a navazuje na naše úspěšné úsilí zajistit její schválení ze strany Evropské komise,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Výzvy budou vyhlašovány v průběhu roku 2024 a 2025 s cílem podpořit zařízení na výrobu elektřiny s celkovým instalovaným výkonem 3090 MW, což pomůže nahradit uhelné zdroje.“

Předmětem aukce je podpora elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW v nových nebo modernizovaných výrobnách elektřiny. Celková hodnota soutěženého instalovaného elektrického výkonu v této aukci je stanovena na hodnotu 1280 MWe.

Druhem podporovaného paliva je biomasa, bioplyn a důlní plyn. V případě zemního plynu musí být splněny podmínky, které zajišťují, že projekt bude schopen nahradit zemní plyn obnovitelnými nebo nízkouhlíkovými plyny, do roku 2050.

Parametry pro získání podporu

Maximální termín uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo dokončení modernizace výrobny elektřiny v této výzvě je stanoven do 31. prosince 2029.

Maximální výše referenční aukční ceny, ze které se následně stanovuje aukční bonus, je uvedena ve výzvě. Úspěšné nabídky budou mít právo čerpat aukční bonus po dobu 15 let od uvedení výrobny do provozu nebo dokončení její modernizace, pokud bude hodinová cena vyšší než vysoutěžená referenční aukční cena, tak výrobce rozdíl vrací.

První výzva pro rok 2024 k podání nabídek v aukci na podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je zveřejněna a vyhlášena od 2. 7. 2024. Lhůta pro podávání nabídek bude zahájena 17. 7. 2024 a příjem nabídek bude ukončen 20. 9. 2024. Podrobnosti k výzvě jsou na webu MPO.*

E21 (Zdroj: MPO)

Podpora kogenerace je klíčová pro dekarbonizaci českého teplárenství. Foto archiv/GenTec

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down