22.04.2023 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pomoci může sociální tarif a podpora úspor

Podle prvních výsledků nové analýzy Centra ekonomiky regulovaných odvětví Vysoké školy ekonomické v Praze (CERO VŠE) se nějaký aspekt energetické chudoby může týkat až 30 % domácností v Česku.  Buď platby za energie představují nepoměrně vysokou část oproti příjmům těchto domácností, nebo mívají nesplacené závazky u energetických firem či si nemohou dovolit svůj dům či byt dostatečně vytápět. Pomoci by jim mohl sociální tarif nebo příspěvek na energie a intenzivnější podpora úsporných renovací bytových i rodinných domů. To vše by mělo koordinovat jedno centrum, které by v rámci státní správy zastřešovalo všechny dotčené instituce i samosprávu. 

„Počet lidí v energetické chudobě se za poslední rok a půl zvýšil až o 5 procentních bodů a tím nás vrátil na úroveň roku 2011. Tento nárůst je znepokojující a stát by měl reagovat vytvořením dlouhodobě fungujícího a udržitelného systému řešení. Navrhujeme proto zainteresovaným resortům, aby se zaměřily na přípravu efektivního nástroje, který by cíleně, a přitom jednoduše pomáhal v krátkodobém horizontu energeticky chudým domácnostem s úhradou nákladů na nezbytné množství energie a doplňoval tak příspěvek na bydlení. Z dlouhodobého hlediska pak pomůže zejména výraznější podpora kvalitních renovací bytových a rodinných domů, která by přispěla ke snížení energetické náročnosti domácností v ČR na úroveň vyspělých zemí OECD,“ uvedla jedna ze spoluautorek studie Lucie Burešová z Vysoké školy ekonomické v Praze.

- Centrum pro energetickou chudobu: Jako hlavní předpoklad úspěšného řešení problematiky energetické chudoby a zranitelného zákazníka v energetice tým CERO VŠE navrhuje vznik jednoho zastřešujícího a odpovědného centra. Koordinovalo by činnosti jednotlivých zainteresovaných resortů státní správy – ministerstev (zejména MPO, MPSV, MMR, MŽP a MF), Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu. Každý z těchto aktérů disponuje daty nebo částí agendy, které se energetické chudoby týkají a které je potřeba vzájemně propojovat a koordinovat. „Stát disponuje daty, která k řešení energetické chudoby potřebuje. Problémem ale je, že data nejsou propojována s cílem vytváření relevantních informací. Sociální politika, která je díky využití dat a informací správně zacílená, se přitom státu a tím i nám všem jednoznačně vyplatí. Proto navrhujeme vznik centra pro energetickou chudobu v rámci státní správy, které by všechny potřebné informace shromažďovalo a analyzovalo, navrhovalo cílená a ekonomicky výhodná řešení a dokázalo také zpětně vyhodnocovat účinnost zavedených opatření,“ doplnila Lucie Burešová.       

- Krátkodobá řešení: Krátkodobým řešením energetické chudoby by měla být podpora ve formě sociálního tarifu nebo příspěvku na energie doplňujícího aktuálně využívaný příspěvek na bydlení. Na rozdíl od plošné vládní pomoci v podobě úsporného tarifu použitého v roce 2022 nebo cenových stropů by sociální tarif, případně příspěvek na energie, měl pomáhat těm skutečně potřebným a být nastaven tak, aby motivoval k úsporám energií. V případě využití formy příspěvku na energie by bylo užitečné zavést možnost přímého převodu poskytovateli energie bez součinnosti příjemce. Tím by se zamezilo dalšímu navyšování nedoplatků u energetických společností. Posílit by se mělo také bezplatné poradenství v regionech navázané, jako je tomu nyní, na místní akční skupiny a úřady práce. Návrh podoby a fungování krátkodobých řešení energetické chudoby nyní tým CERO VŠE rozpracovává a představí je začátkem léta.

- Dlouhodobá opatření: Situaci pak mohou trvale zlepšovat pouze kvalitní energeticky úsporné renovace bytových a rodinných domů, které umožní snížení spotřeby energie o 60 až 85 procent. Nájemníci patří k nejohroženějším skupinám a mají přitom často omezené možnosti, jak renovaci bytového domu zajistit. Pomoci by mohly dotace a garance za úvěry pro poskytovatele bydlení zacílené přímo na energeticky chudé domácnosti. Pro rodinné domy pomůže rozšíření bezplatného energetického poradenství, předprojektové a projektové přípravy bez závazku investice a nabídka nízkoúročených úvěrů, které umožní majitelům zateplení a další opatření předfinancovat. Dotacemi by stát měl podporovat hlavně kvalitní komplexní renovace.   

 „Počet zateplených bytových i rodinných domů roste a tím i ochrana jejich obyvatel proti výkyvům cen na trhu s energiemi. Teď musíme udělat vše proto, aby z úsporného bydlení mohlo těžit co nejvíce domácností. Podobný jednorázový příspěvek na renovaci, jakou mohou získat nízkopříjmové skupiny vlastníků rodinných domů v rámci programu Nová zelená úsporám Light, by například měly mít možnost získat i vlastníci bytů,“ říká Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21, která na zadání analýzy spolupracovala. 

- Vzdělávání a poradenství: Politiky a opatření pro řešení energetické chudoby se neobejdou bez vzdělávání a rozvíjení energetické i finanční gramotnosti. V rámci poradenství by měly ohrožené domácnosti mít možnost zjistit způsoby, jak snížit spotřebu energií úpravou svého chování, jak předcházet nedoplatkům a jak investovat do energetických úspor.

Prezentace prvních výsledků studie je dostupná zde: Řešení energetické chudoby v ČR: Prezentace prvních výsledků pokračujícího výzkumu CERO VŠE

(Zdroj: Budovy21)*

Foto archiv/NejŘemeslníci.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down