Potřebujeme ještě více obnovitelných zdrojů

Svaz moderní energetiky se přidává k výzvě Aliance pro bezemisní budoucnost, Hnutí DUHA, Solární asociace a Centra pro dopravu a energetiku adresované ministru průmyslu a obchodu a ministru životního prostředí k navýšení cílů OZE ve Vnitrostátním plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (NKEP).  

Ministerstvo průmyslu a obchodu odeslalo do Evropské komise návrh NKEP, který však zdaleka nevyužívá dostupný potenciál obnovitelných zdrojů energie, tolik potřebný pro nastartování ekonomicky výhodné dekarbonizace, udržení konkurenceschopnosti českého hospodářství a posílení energetické soběstačnosti firem, obcí i domácností.
Organizace proto v otevřeném dopise vyzývají ministra Jozefa Síkelu, aby jím vedené Ministerstvo průmyslu a obchodu podpořilo doporučení Evropské komise na zvýšení českého cíle pro podíl OZE na konečné spotřebě energie z 30 % na 33 % v roce 2030.

Navýšení cílů v NKEP je klíčový krok

„Rozšíření dostupného výkonu obnovitelných zdrojů energie a zajištění přijatelných cen energií je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti České republiky v dynamicky se měnícím světě. Navýšení cílů v NKEP vnímáme jako klíčový krok, jak toho dosáhnout. Bez vyššího podílu bezemisních zdrojů ztratí velcí investoři o Českou republiku zájem a pro stávající firmy bude pomalá dekarbonizace české ekonomiky představovat zvyšování provozních nákladů. Přitom řešení, jak se těmto nepříznivým dopadům vyhnout, máme, a navíc k tomu lze využít evropskou podporu,“ říká výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla s odkazem na studii o potenciálu obnovitelných zdrojů v ČR do roku 2030, kterou pro Svaz moderní energetiky vypracovala společnost Deloitte.

Česko má nevyužitý potenciál OZE

„Česko má velký nevyužitý potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Doporučení Evropské komise zvýšit cíl zelené energie o tři procentní body považujeme za relevantní. Více bezemisní energie z obnovitelných zdrojů přinese Česku nezávislost na dovozu fosilních paliv, levnou energii pro dekarbonizaci ekonomiky i výhodná řešení pro energetickou soběstačnost domácností. Věříme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí vnímá závažnost situace a plně zohlední připomínky Evropské komise k návrh NKEP. Nejde jen o plnění evropských závazků v oblasti snižování emisí, ale především o benefity pro českou společnost,“ shodli se všichni signatáři otevřeného dopisu. Otevřený dopis naleznete zde.

JiT (Zdroj: Svaz moderní energetiky)*

Česko má velký nevyužitý potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Foto archiv/Energie21

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down