Poznatky z Evropy, suroviny z Čech

Stále častěji se při návštěvách zemědělských podniků setkáváme s produkty firmy WOLF SYSTEM, s. r. o. Tato společnost se sídlem v Horoměřicích u Prahy je součástí evropského koncernu Wolf System Group. V České republice využívá veškeré poznatky a know-how daného oboru získané v zemích Evropské unie, ke své práci však používá z 95 % tuzemské suroviny a výrobky.

 

Společnost WOLF SYSTEM dodává skladové nádrže na kejdu v kompletním provedení, tj. s technologiemi čerpání, míchání (homogenizací) a řešením dopravních i výdejních cest. Konstrukční pevnost vylučuje provozní i následné ekologické havárie. Součástí jsou i malé přečerpávací nebo stáčecí jímky. K výstavbě všech typů kruhových nádrží používá firma vlastní kovové systémové bednění. Monolitická železobetonová konstrukce umožňuje umístit různé technologie, které souvisejí s celým chodem skladového provozu včetně instalace zařízení pro separaci kejdy.  V bioplynových stanicích lze velice dobře zhodnotit kejdu i ostatní rostlinnou produkci zemědělských podniků. Fermentory, dofermentory a skladovací nádrže se „značkou“ WOLF SYSTEM loni vyrostly u 17 bioplynových stanic.

 

Železobetonové nádrže pro bioplynové stanice splňují požadavky konstrukční stability, nosnosti a vibrační odolnosti pro instalaci technologických prvků. Stavějí se podle typu technologie, požadovaného výkonu a optimálního stavebního uspořádání v provedení se stropní deskou, kruh v kruhu, otevřené nebo se zakrytím plachtou plnící funkci plynojemu, apod. Nezbytnou součástí je vnitřní ochrana betonu pomocí speciální folie. Ta se vkládá přímo do kruhového bednění a v provozu chrání konstrukci před agresivními účinky metanu. Z důvodu omezení teplotních rozdílů na vnější a vnitřní straně stěny fermentoru se používá tepelná izolace extrudovaným polystyrenem, kterou lze též při zhotovování stěny vložit do bednění.

 

Mnohé možná překvapí, že pod obchodní značkou WOLF HAUS nabízí WOLF SYSTEM i širokou škálu rodinných domů – na bázi dřevostaveb podle nejmodernějších trendů ekologického a zdravého bydlení. Tyto nízkoenergetické domky mohou být na přání zákazníků v různých variantách dokončení. Pomocí systému dřevostaveb realizuje firma i objekty většího rozsahu, jako administrativní budovy apod. Přitom nabízí všechny druhy systémů, které přispívají ke snížení spotřeby energií nebo i zařízení získávající tyto potřeby ze slunečního záření. Jedno z nich, fotovoltaickou elektrárnu, firma instalovala na své administrativní budově v Horoměřicích.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/10 časopisu Energie 21.

Autor: Vladislav Fuka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *