Přibudou na Vysočině větrné elektrárny?

Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) společně s Komorou obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) vyzývají zastupitelstvo Kraje Vysočina k odložení projednávání návrhu aktualizace Strategie ochrany krajinného rázu (SOKR). Hlavním důvodem je nulový/nedostatečný prostor ke konzultaci s obcemi, stavebníky větrných elektráren i státní správou. Návrh aktualizace SOKR je dále v rozporu s řadou celostátních strategií a politik a nelze ji akceptovat z formálních i obsahových důvodů. Podrobněji viz společné stanovisko ČSVE a Komory OZE, které bylo rozesláno krajským zastupitelům. Návrh aktualizace nebyl s veřejností dostatečně konzultován, přičemž je zřejmé, že krajský úřad se přípravou aktualizace zabývá rok až dva. [1] Zastupitelstvo Kraje Vysočina má aktualizaci SOKR podle zveřejněného programu projednávat v úterý 26. března.

 Aktualizace SOKR na krajské úrovni identifikuje cenné projevy krajiny a navrhuje jejich ochranu zejména ve vztahu k umisťování větrných elektráren na území kraje. ČSVE na základě dostupných mapových analytických podkladů připravila přehled (viz mapa), ze kterého vyplývá, že v souladu se SOKR by bylo možné postavit jen zlomek větrných elektráren, které nejsou jinak v kolizi s ochranou sídel, živé přírody či ochrannými koridory letectví či armády.

Nesouhlas ČSVE

„Důrazně se ohrazujeme proti netransparentnímu přístupu kraje, který svůj návrh nekonzultoval s nikým z těch, kterých se nejvíc dotkne. Ani stavebníci větrných elektráren, ani obce nedostali možnost se k dokumentu vyjádřit. Přitom řada obcí už s developery jedná dlouhou dobu, některé i dlouhé dva roky. Tudíž to není tak, že SOKR přichází na úplném začátku. Všichni účastníci do procesu investovali již mnoho energie. Rozhodně nelze souhlasit s argumentací kraje, že aktualizace SOKR bude  mít pozitivní dopad na investory,” uvedl k tomu Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.

Legenda k obr.

  • šedé plochy, červené linie: místa, která pro umístění VtE návrh SOKR nedoporučuje s ohledem na krajinný ráz; zdroj: SOKR
  • zelené, šedé a fialové body s bílým středem: významné dominanty kraje (krajinářské, historické), které všechny mají ochranná pásma 2 až 10 km (ta nejsou v mapě ještě promítnuta a dále omezí plochy vhodné pro VtE); zdroj: SOKR
  • fialové plochy: oblasti chráněných území dle Agentury ochrany přírody a krajiny: maloplošná chráněná území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky) a velkoplošná chráněná území(národní park, CHKO) a oblasti NATURA 2000 (evropsky významné oblasti a ptačí oblasti); zdroj: AOPK
  • pruhy s fialovými a modrými liniemi: ochranná pásma leteckých koridorů a letišť; zdroj: Řízení leteckého provozu (ŘLP), letecká mapa ICAO
  • oranžové body s plným středem: některé záměry na stavbu VtE (zatím bez EIA)
  • modré body s plným středem: projekty VtE v procesu posuzování dopadu na životní prostředí (EIA)
  • zelené body s plným středem: stávající VtE.

 

 ČSVE*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down