Příklady financování energetické obnovy

Nově spuštěný online nástroj Finermap umožňuje všem zájemcům najít příklady financování energetické obnovy budov prostřednictvím nedotačních finančních nástrojů. Nástroj Finermap byl vyvinut v rámci evropského projektu FINERPOL. Partneři projektu v ČR jsou Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a hlavní město Praha.

Cílem evropského projektu FINERPOL je podpora nových nebo zlepšení stávajících politik zaměřených na poskytování podpory prostřednictvím finančních nástrojů, jejichž cílem je financovat projekty s cílem zefektivnění energetické účinnosti a využitím obnovitelných zdrojů energie v budovách. Projekt počítá s využitím finančních prostředků dle tzv. Junkerova plánu finančních institucí a Evropské investiční banky. Výsledkem by měla být širší nabídka dostupných forem financování pro vlastníky budov i developery a oživení odvětví stavebnictví.

Příklady dobré praxe jsou uvedeny v georeferenční mapě, která zobrazuje výběr finančních nástrojů pro financování projektů s důrazem na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie na celém světě. Zastoupeny jsou jak základní typy finančních nástrojů, tj. garance, úvěry a kapitálové investice, tak i jejich kombinace s různou formou nastavení základních parametrů i závislostí, jako například energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, EPC) nebo lokální sdružení občanů. Ta mohou vznikat za účelem kolektivního vyjednávání o koncových cenách energií a zároveň podporovat energeticky efektivních projekty. Mapa obsahuje v současné době zhruba 100 osvědčených postupů, ale jejím cílem je dosáhnout počtu 150. Každý příklad je doplněn podrobnými ekonomickými údaji o konkrétním nástroji, které lze filtrovat, vyčíslit, vytisknout a stáhnout. Jsou zde zastoupeny i projekty z Česka.

Partneři projektu v ČR – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a hlavní město Praha – byli pověřeni stanovením osvědčených postupů, které nejlépe vyhovovaly místním a regionálním podmínkám, kdy byla klíčovým kritériem výběru finanční výkonnost a dopad na snížení emisí uhlíku. České příklady dobré praxe tvoří průřez možností použití finančních nástrojů. Národní divadlo v Praze, Moravská Třebová nebo Mohelnice představují úspěšné EPC projekty, zateplení bytového domu na jihu Čech bylo financováno z pilotního programu Evropské komise a Evropské investiční banky PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency), Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí podnikatelům program Úspory energie (pro podnikatele mimo Prahu) a program Energ (pro podnikatele v Praze), litoměřický Fond úspor je zase inspirací pro obce, jak s minimální zátěží rozpočtu najít prostředky na financování úsporných opatření.

Projekt FINERPOL koordinuje španělská energetická agentura Agenex a je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) z programu územní spolupráce INTERREG EUROPE, s alokací více než jeden milion eur. Byl zahájen v dubnu 2016 a bude trvat do roku 2020. Kromě UCEEB a hlavního město Praha tvoří projektové konsorcium zástupci energetické agentury Agenex, regionální vlády provincie Extremadura, Univerzity aplikovaných věd Západní Makedonie, autonomní provincie Trento, města Plymouth a Centra excelence a inovací pro automobilový průmysl (CEiiA).*

Více informací: Tereza McLaughlin Váňová, mclauter@cvut.cz, tel. 792 311 399, http://www.agenex.net/finermaptool/.

Red (Zdroj: UCEEB)

Obrázek:

Příkladem úspěšného financování energetické obnovy metodou EPC je Národní divadlo v Praze. Foto archiv/České stavby.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *