Proč se v ČR doposud nerozšířilo vytápění peletami?

Pelety jsou granule kruhového průřezu o průměru 6 až 14 mm a délce 1 až 5 cm, vyráběné lisováním výhradně z biomasy (dřevo, dřevní odpad, piliny, stébelniny), bez chemických přísad. Toto palivo je obecně považováno za velmi perspektivní, a to nejen v zemích západní Evropy. V České republice se ale zatím příliš nerozšířilo.

Pelety patří mezi nejušlechtilejší dřevní palivo a obnovitelné zdroje energie (OZE). Mají nízký obsah vody (kolem 10%), vysokou výhřevnost (do 18,5 MJ/kg), nízký obsah popelovin (do 1%), snadno se s nimi manipuluje a jejich spalování probíhá většinou automaticky s minimálními negativními účinky na ekologii. Například v Horním Rakousku pelety již patří k nejvíce využívaným tuhým palivům. V České republice se peletami zatím příliš nevytápí..

 

Příčin proč se v České republice doposud nerozšířilo vytápění peletami je víc, ale  
největší „zásluhu“ na tom má energetická politika našeho státu, která nepřála a nadále nepřeje obnovitelným zdrojům energie tak, jako je to u našich sousedů v Rakousku či Německu.

Důkazem může být právě zpracovávaná aktualizace Státní energetické koncepce České republiky, která plánuje, že  podíl obnovitelných zdrojů (OZE) v ČR na primárních energetických zdrojích energie (PEZ) bude v roce  2030 tvořit pouhých 11 % a vize do roku 2050 předpokládá, že obnovitelné zdroje energie budou zastoupeny pouhými 15 procenty (v současné době ČR využívá OZE k energetickým účelům z asi 5 procent)

 

V ČR není stále vytvořena potřebná legislativní podpora pro trh s peletami, které patří mezi OZE, ani pro podporu prodeje zařízení na jejich spalování.V tom by mohla například pomoci daňová reforma, zvýhodňující výrobky šetrnější k životnímu prostředí před výrobky, které nám naopak životní prostředí ničí, ale ta je zatím v nedohlednu, protože by nebyla v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR, která preferuje uhlí, jaderné palivo a plyn.

 

Můžeme být alespoň rádi, že existuje dotační program Zelená úsporám, který pomůže nahradit část zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva kotli na dřevo i na dřevěné pelety zejména v domácnostech. V rámci Programu rozvoje venkova České republiky, v části Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, je možno v příštím roce (od února 2010) požádat o dotaci na výstavbu peletárny. Příjemci dotace mohou být zemědělští podnikatelé i velké podniky.

 

Celý článek je otištěn v čísle 6/09 časopisu Energie 21.

Autor:  Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB, www.eccb.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *