21.08.2021 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Program Horizont Evropa byl otevřen

Evropský program pro výzkum a inovace Horizont Evropa, s rozpočtem 95,5 mld. eur, zahrnuje sedmileté období 2021 až 2027. Jeho základní legislativní dokumenty byly přijaty až na konci dubna letošního roku. Oproti předchozímu rámcovému programu Horizont 2020, rovněž sedmiletému, zde dochází k důležitým změnám v podpoře výzkumu v oblasti energetiky.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2021.

Dříve samostatná společenská výzva Energie se nově dostala do pilíře 2, zaměřeného na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu, a byla propojena s výzkumem klimatu a dopravním výzkumem ve společném klastru 5 Klima, energetika a mobilita. Rozpočet klastru 5 v celkové výši 13,462 mld. eur na sedmileté období byl dodatečně navýšen o dalších 171 mil. eur. Klastr je zaměřen na boj proti změně klimatu, ať už lepším porozuměním jeho mechanismům, nebo formou cílených opatření v odvětvích energetiky a dopravy.

Směřování výzkumu a inovací pro první čtyři roky programu Horizont Evropa určuje Strategický plán, a to formou očekávaných dopadů pro jednotlivé klastry. V klastru 5 – klima, energetika a mobilita jsou tyto dopady následně přeformulovány do šesti oblastí (Destinations) pracovního programu na období 2021–2022, přijatého 15. června 2021: 1. Vědy o klimatu a řešení pro transformaci ke klimatické neutralitě, 2. Průřezová řešení pro klimatickou změnu, 3. Udržitelné, zajištěné a konkurenceschopné dodávky energie, 4. Účinné, udržitelné a inkluzivní využívání energie, 5. Čistá a konkurenceschopná řešení pro všechny typy dopravy, 6. Bezpečné a robustní služby v dopravě a chytré mobilitě pro cestující a zboží.

Vzhledem k zaměření časopisu Energie 21 uvádíme termíny uzávěrky druhé, třetí a čtvrté oblasti:

- Průřezová řešení pro klimatickou změnu:  První uzávěrku má 19. října 2021, v příštím roce se uzávěrka předpokládá 6. září 2022.

- Udržitelné, zajištěné a konkurenceschopné dodávky energie: Má nejbližší uzávěrku 19. října 2021, další jsou 5. ledna, 23. února, 26. dubna, 27. října 2022, a 10. ledna 2023.

- Účinné, udržitelné a inkluzivní využívání energie: Nejbližší uzávěrku má 19. října 2021, další následují v roce 2022, a to 25. ledna a 6. září, a v roce 2023, ta připadá na 24. ledna.

Další novinky se objevují v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru, kde pod klastr 5 spadá celkem jedenáct navržených evropských partnerství z celkového počtu čtyřicet devět pro celý program Horizont Evropa. Čtyři z nich budou moci vyhlašovat vlastní výzvy k podávání projektů, a to Čistý vodík (Clean Hydrogen), Čistá letecká doprava (Clean Aviation), Jednotné evropské nebe (Single European Sky ATM Research 3) a Evropská železniční doprava (Europe´s Rail).

Novinky nás čekají i u misí, což jsou portfolia činností vynikající vědecké a inovační úrovně s měřitelným cílem v reálném čase. Oblasti energetiky se dotýká především mise zaměřená na chytrá města a společenství, a více o formě jejich podpory by mělo být známo na podzim.

Kromě předkládání návrhů projektů do výzev existuje ještě možnost zapojit se do programu Horizont Evropa individuálně, a tou je stát se hodnotitelem návrhů. Ti jsou vybíráni z databáze hodnotitelů, kam je možné se již nyní zaregistrovat, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.*

Veronika Korittová, Technologické centrum AV ČR

Foto archiv/CESNET

 

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down