01.06.2017 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Program LIFE - 25 let pro životní prostředí

Co mají společného smilkové trávníky v Beskydech, monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu a dočištění komunálních odpadních vod? Spojují je zajímavé podnikatelské příběhy, úspěšná realizace projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí a především evropský dotační program LIFE .

Program LIFE Evropské unie od roku 1992 přispívá v celé Evropě na realizaci nápadů, inovaci, budoucnost a především pomáhá zlepšovat životní prostředí. V České republice bylo v programu od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů. Pro představu uvádíme tři z nich.

Záchrana smilkových trávníků

„Smilkové trávníky v Beskydech jsou v ohrožení kvůli eutrofizaci půd a odklonu od tradičního hospodaření v horských oblastech. A to loukám, potažmo horám, vůbec nesvědčí,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a pokračuje: „Proto se v ČSOP Salamandr zrodil nápad, jak smilkové trávníky pomocí programu LIFE zachránit. Cílem bylo kromě zlepšení stavu horských luk a vytvoření plánu péče o trávníky v Beskydech zapojit do péče o pozemky co nejvíce místních hospodářů a zemědělců a naučit je na horských loukách hospodařit tradičním způsobem.“ To se nakonec podařilo a z projektu se stala ukázka alternativního způsobu ochrany horských luk v Beskydech ve spolupráci vlastníků pozemků, zemědělců a pracovníků CHKO. Evropská komise na tento projekt přispěla více než 455 000 eury.

Lepší vzduch pro města

V hlavách specialistů Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Technické univerzity v Liberci se zrodil projekt MEDETOX. Zaměřil se na problematiku výfukových emisí z naftových motorů především v městských oblastech a jejich vliv na lidské zdraví. Spalovací motory produkují jemné částice o velikosti několika desítek nanometrů. Na rozdíl od větších částic, které se zachycují v horních cestách dýchacích, proti nanočásticím nemá lidský organismus účinné obranné mechanismy. Projekt MEDETOX, který Evropská komise podpořila částkou 611 762 eur, zjišťoval koncentrace nanočástic na frekventovaných silnicích a zmapoval jejich dopad na lidské zdraví. „Měření toxicity emisí probíhalo v reálném provozu na Pražském okruhu. Použili jsme vlastní mobilní testovací zařízení, které umožnilo provádět měření přímo v terénu a dále emise vzorkovat pro následné biologické, respektive toxikologické testy,“ informuje Ing. Jan Topinka, CSc., DSc., vedoucí vědecký pracovník v Ústavu experimentální medicíny AV ČR v Praze, koordinátora a hlavního řešitele projektu. Ze získaných informací vyplynulo doporučení zlepšit legislativu EU v oblasti regulace motorových emisí a upravit místní a národní dopravní politiku tak, aby vedla k co nejvyšší plynulosti silničního provozu.

Dočištění odpadních vod

Řada evropských projektů programu LIFE se věnovala vodě ve všech podobách. Český nápad, který se realizoval v projektu LIFE 2 WATER, přinesl inovativní řešení i v této oblasti. Projekt vycházel ze skutečnosti, že zdrojem znečištění povrchových vod jsou i čistírny odpadních vod. Konvenční metody čištění jsou totiž zaměřené na odstranění organických látek a snížení dusíku a fosforu. Problém je ale v odstranění patogenních mikroorganismů a dalších negativně působících látek, například léčiv, produktů osobní péče, pesticidů nebo průmyslových chemikálií. „Cílem projektu LIFE 2 WATER bylo uplatnění nových technologií na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření,“ říká Ing. Radka Pešoutové, MSc., ze společnosti AQUA PROCON, s. r. o. Právě zde pak navrhli a zkonstruovali pilotní jednotky využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltraci a kombinaci mikrofiltrace s UV zářením. Jednotky byly úspěšně odzkoušeny na čistírně odpadních vod v Brně-Modřicích. Firma AQUA PROCON, jako koordinující příjemce projektu, získala finanční příspěvek od Evropské komise téměř 300 000 eur.

Bližší informace o programu LIFE jsou na: http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life

JiT (Zdroj: Agentura SETEVA)

Obrázky:

Záchrana smilkových trávníků v Beskydech. Foto archiv/ČSOP Salamandr

Měření toxicity emisí nanočástic v reálném provozu. Foto archiv/MEDETOX

Část jednotky na dočištění odpadních vod. Foto archiv/ AQUA PROCON

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down