26.04.2017 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Projekt energeticky soběstačného sídla

V redakčním obrazovém archivu máme fotografii energeticky soběstačného domku s fotovoltaickou střechou, větrnou elektrárnou a vedle stojícím elektromobilem. Dnes nic neobvyklého, jenže ten obrázek je z veletrhu For Arch 2015 a exponát zde vystavovala společnost freeENERGY4U. Byl to jen výstavní exponát, nebo projekt pokračuje?

Stručný výtah z článku, který vyšel v čísle 2/2017 časopisu Energie 21.

„Samozřejmě, že v projektování energeticky soběstačných domů pokračujeme,“ řekl úvodem našeho setkání Michal Seidl, technický ředitel společnosti freeENERGY4U. „Nyní ale pracujeme na projektu celého energeticky soběstačného sídla. V praxi by měl ukázat soudobé možnosti individuální energetické svobody nejen v technologické oblasti, ale také v rovině ekonomické a společenské. Má pracovní název FreeVillage a bude to první energeticky nezávislá vesnice, poháněná jen energií slunce a větru,“ dodal Michal Seidl.

Projekt FreeVillage je svým pojetím unikátní. Zatímco podobné projekty či vize energeticky soběstačných sídel realizované v zahraničí tvoří ostrov nejen energetický, ale i společenský (částečně či zcela uzavřené komunity), FreeVillage se naopak snaží o co nejširší společenskou, sociální a ekonomickou provázanost s vnějším světem.

„ Překvapivě tak nebude stát někde samostatně v krajině, ale záměrem je plynule navázat na zástavbu stávající obce. Cílem je vhodně doplnit a rozšířit její infrastrukturu včetně občanské vybavenosti a nevytvářet tak společenskou nebo kulturní bariéru mezi starým a novým,“ zdůraznil Michal Seidl.

Tvořit ji má celkem 20 až 25 budov, z nichž jedna připadá na vzdělávací centrum spolu s centrem městských obslužných systémů, ostatní budovy budou sloužit k bydlení a jako komerční prostory. Celkem by tak ve FreeVillage mohlo nalézt bydlení na osmdesát obyvatel. Pro projekt je již připraveno 17 tisíc m2 pozemků ve Středočeském kraji.

Oponenty možná napadne, že jen slunce a vítr v našich podmínkách nemohou zajistit energii pro celou vesnici včetně infrastruktury. „Z hlediska technologie v tom není problém,“ oponuje Michal Seidl. „Více jsme ale museli řešit, za jakou to bude cenu jak v investičních, tak později v provozních nákladech. To byla klíčová otázka už na samém počátku.“

Řešením bude sdílení různých technologií v rámci sídla. Tím dojde k výrazné úspoře prostoru i racionalizaci nezbytných rezerv a systémů záloh, se kterými je třeba v ostrovních systémech vždy počítat. Celé sídlo je proto navrženo jako „energetické souostroví“, kde každá budova má sice svůj ostrovní energetický systém, avšak vzájemně jsou kompatibilní.

Důležité je, aby energetický i ekonomický výkon sídla byl dostatečný nejen na pokrytí údržby a oprav technologií popřípadě infrastruktury, ale také na budoucí inovace. Zde jsou ale tvůrci projektu zatím na počátku, protože teprve nedávno získali pro stavbu pozemky. Konkrétní možnosti dané lokality tak znají jen relativně krátkou dobu. Nicméně věří, že potřebné předpoklady zvolené místo má a projekt energeticky soběstačného sídla bude úspěšný.

A bude „energetický život“ ve FreeVillage nějak ekonomicky a společensky propojen s okolním světem? „Ano, jako život v každé jiné obci. Nicméně my chceme, aby projekt byl schopen také vlastního ekonomického rozvoje. Jinak by prakticky neměl smysl. Tvoříme tedy pro FreeVillage i ekonomický model, který povede také k její ekonomické soběstačnosti,“ říká na závěr našeho setkání Michal Seidl, technický ředitel společnosti freeENERGY4U.

Jaroslav Peterka, foto archiv/freeENERGY4U

Obrázky:

Na začátku byl energeticky soběstačný domek na veletrhu For Arch 2015: Dřevostavba v pasivním standardu, elektromobil lze připojit pro spotřebu energetických přebytků i jako záložní zdroj

Energeticky soběstačný rodinný dům II. generace z dílny freeENERGY4U: Zde se ještě vytápění částečně řešilo spalováním dřevní biomasy

Konceptu tepelné akumulace soběstačných domů III. generace: Kulové podzemní zásobníky, dvojvrstvá tepelná izolace (vnitřní z pěnového skla, vnější z tvrzeného polyuretanu) – v zásobnících lze dlouhodobě skladovat médium až do teploty 322 °C

Jedna ze studií, jak by mohla FreeVillage v určené lokalitě vypadat

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down