Provozní problém vyřešila kvalitní technologie

Počet bioplynových elektráren v České republice rychle roste. Současně se prohlubují zkušenosti dodavatelů i provozovatelů. Potencionální investor se tak může orientovat i podle tuzemských referencí. Kvalita technologie a životnost elektrárny, stejně jako trvalý maximální výkon a skutečná výše nákladů, se však prokáží až během několika let provozu.

Stavba bioplynové elektrárny (BPE) a její uvedení do provozu by již pro zkušeného dodavatele neměl být problém. Ale také během startování a prvních měsíců mohou nastat takové provozní stavy, které způsobí obsluze BPE potíže a investorovi nečekanou finanční ztrátu. Příčinou může být kvalita vstupních surovin, ale i jejich změna nebo provozní chyby. Řešením a pomocí je v tomto případě jen účinná a robustní technologie a kvalitní servis dodavatele.

Společnost Agri Fair, s. r. o., která v České republice staví již dvanáctou BPE, zastupuje známou německou firmu Biogas Hochreiter GmbH. Společnost zajišťuje generální dodávku včetně schvalovacích a projekčních prací, realizaci, kolaudaci, nastartování, servis a poradenství. Firemním standardem jsou BPE robustní, univerzální a fungující na plný výkon.

Pracovníci českého zastoupení již nabyli značné zkušenosti a dokáží zajistit profesionální dodávku i servis, ale i oni se stále učí. Pomáhá jim nejen kvalitní a osvědčená technologie, ale také silné zázemí firmy Hochreiter, která BPE staví a provozuje již více než dvacet let. Projevuje se to především při řešení výjimečných provozních stavů, které se mohou i přes zdánlivě dobře pracující biologické procesy ve fermentorech objevit.

Například při startu bioplynové elektrárny v Olešné, která má elektrický výkon 246 kW, se výrazně projevil nekvalitní startovací materiál. Šlo o vepřovou kejdu, která měla již během zahřívání fermentoru vlastnosti, jež nevyhovovaly potřebám mikroorganismů podílejících se na tvorbě bioplynu (metanu).

Pro další podporu tvorby bioplynu se do fermentoru navezlo 50 m3 biologického materiálu z bioplynové elektrárny v Deštné u Jindřichova Hradce, která již tři čtvrtě roku pracuje nepřetržitě na plný výkon 536 kW. Toto řešení bylo doporučeno společností Hochreiter a firma Agri Fair jej použila poprvé.

Při inokulaci však bylo požadováno, aby se obsah fermentoru co možná nejdelší dobu nemíchal. Již první den se tak vytvořila plovoucí vrstva o mocnosti asi 50 cm. Po třech dnech se vrstva téměř dotýkala stropu fermentoru. V tu dobu se ale již tvořil plyn o obsahu metanu 48 % a bylo možné začít fermentor znovu promíchávat. Činností pádlového míchadla Mississippi a bočního horizontálního vrtulového míchadla byla plovoucí vrstva o mocnosti asi jeden metr během dvou dnů rozmíchána na takřka volnou hladinu.

Pět dní po inokulaci již fermentor vyráběl dostatek kvalitního bioplynu a mohla být nastartována kogenerační jednotka. Výkon motoru se pak neustále zvyšoval a po třiceti dnech dosáhl 100 procent. Od tohoto dne pracuje bioplynová elektrárna v Olešné nepřetržitě na plný výkon. Že polovinu biologie tvoří účinná technologie opravdu platí.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor:  Ing. Jiří Pastorek, biolog společnosti Agri Fair, s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *