První zkušenosti s ozdobnicí čínskou

Začátkem tohoto roku nabídla 1. písecká lesní a dřevařská, a. s., se sídlem v Brlohu nedaleko Písku zemědělcům osvědčené rakouské know how při pěstování ozdobnice čínské včetně sadby a vlastního sázení, odbytu za předem stanovenou cenu a celoročního poradenství. Z této nabídky je v současné době osázeno v České republice 43 hektarů zemědělské půdy, převážná část v jižních a jihozápadních Čechách a deset hektarů na Bruntálsku.

Ozdobnice čínská (Miscantus) je rostlina podobná rákosu s velice jednoduchou agrotechnikou i sklizní. Z pole se nechá přímo vozit do teplárny, neboť obsahuje minimální množství vody (do 20 %), přitom její výhřevnost je 16 GJ (stejně jako hnědé uhlí).

 

Nepodcenit agrotechniku

V polovině července jsme na Písecku navštívili dva pozemky, na nichž se poslední dubnový týden ozdobnice čínská sázela. Předplodinou byla kukuřice na siláž, pozemek se na zimu zoral, na jaře urovnal a před výsadbou se zpracoval kompaktorem. Oba porosty ozdobnice čínské se lišily, stejně jako jednotlivá stanoviště. První porost byl silně zaplevelený, ale ozdobnice čínská výrazně plevel převyšovala a řádky byly znatelné. Porost čekalo druhé ošetření herbicidem. Druhý pozemek byl také jednou ošetřen herbicidem, ale pole bylo téměř bez plevelů. Ozdobnice tvořila zřetelné řádky, byla vysoká kolem jednoho metru a některé rostliny výrazně odnožovaly. Napočítali jsme i 18 výhonků od jedné rostliny.

„Podle dlouhodobých zkušeností rakouského pěstitele mají tyto porosty stejný vývin jako v Rakousku, kde už tuto plodinu pěstují na stovkách hektarů téměř patnáct let,“ zhodnotil první výsledky Jaroslav Hackerschmied, který má v akciové společnosti na starosti výrobu a prodej biopaliv „Závěrů zatím nemáme mnoho, chytřejší budeme až po první sklizni a ještě více po několika letech. Již nyní je ale zřejmé, že se přípravě pozemků a agrotechnickým lhůtám musí věnovat veliká pozornost. Jakékoliv podcenění se okamžitě projeví, třeba i silnějším zaplevelením. U vytrvalé plodiny, jakou je Myscantus, kterou sázíme na dvacet či více let, lze agrotechnické chyby v začátcích jen těžko později napravit. O to větší pozornost je třeba věnovat výběru pozemku a přípravě půdy. Předpokládá to včas se rozhodnout, včas si objednat sadbu a sázení a dokonale připravit pozemek.“

 

Teplárny mají zájem

„V tomto roce jsme uskutečnili topné zkoušky ze vzorků dodaných z Rakouska, v teplárně v Písku jsme spálili kolem 40 tun ozdobnice a stejné množství i v plzeňské teplárně, kam dodáváme ročně přibližně 50 tisíc tun biomasy,“ pokračuje Jaroslav Hackerschmied. „Podle prvních výsledků je biomasa ozdobnice čínské velice kvalitní, v porovnání s řepkovou slámou má lepší výhřevnost – 0,5 GJ na tunu a objemovou hmotnost. Teplárny si také cení stálé vlhkosti a snadné manipulace.“

„Kdyby se výnos ozdobnice čínské pohyboval jen pod deset tun z hektaru a výhřevnost by nepřekročila 16 MJ, měl by být podle našich propočtů minimální zisk na jeden hektar 20 tisíc korun,“ dodává závěrem J. Hackerschmied. „To však není jediný přínos. Když budou mít zemědělci garantován odběr a prvozpracovatel jim vyplatí zálohu na dodané množství, mohou čerpat státní dotace na podporu energetických plodin. Je třeba započítat i úspory z každoročního obdělávání pozemků, které na mnoho let odpadá, ale také pesticidů a hnojiv. Zemědělský podnik může navíc pro sklizeň probíhající na jaře využít vlastní techniku, a tak ji lépe a rychleji zhodnotit.“

 

Vladislav Fuka

Celý článek je uveřejněn v čísle 5/10 časopisu Energie 21

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *