12.10.2023 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rada Evropské unie schválila směrnici RED III

Rada Evropské unie přijala novou směrnici známou jako RED III. Obnovitelné zdroje energie se na spotřebě energie EU budou do roku 2030 podílet z 42,5 % s možným navýšením o 2,5 % na 45 %. Rozhodly o tom členské státy včetně České republiky.

K dosažení ambicióznějších cílů přispěje každý členský stát. Směrnice počítá hlavně s úsporami emisí v dopravě, průmyslu a dálkového vytápění a chlazení budov. Každá zmíněná oblast bude muset splnit své dílčí cíle za účelem rychlejší integrace obnovitelných zdrojů v těch sektorech, kde jejich zavádění bylo dosud pomalejší

Novelu RED III v polovině září schválil Evropský parlament. Členské státy mají nyní 18 měsíců na to, aby novelu implementovaly do vlastní legislativy.

Solární a větrné elektrárny

„Odstranění byrokratických překážek pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie umožní zrychlit schvalování solárních a větrných elektráren. V Česku dnes trvá získat povolení pro výstavbu větrné elektrárny i 10 let. Nová pravidla zkrátí lhůty na rok v akceleračních zónách a dva roky mimo ně. Nařízení RED III dává silný impuls k rychlejší náhradě uhelných zdrojů a podpoří přístup spotřebitelů k levné zelené energii,“ komentuje rozhodnutí Rady EU Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky (SME).

Jedním z důležitých bodů směrnice je zavedení takzvaných akceleračních (neboli go-to) zón, ve kterých bude možné výrazně rychleji budovat nové čisté zdroje energie. Členské státy tyto zóny vyberou samy, přičemž budování čistých zdrojů bude nově považováno za „převažující veřejný zájem“.

Doprava, průmysl a biomasa

Směrnice se dále zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů v dopravě, přičemž členské státy si budou moci zvolit redukci emisí v tomto sektoru o 14,5 % do roku 2030 nebo závazným podílem nejméně 29 % energie z obnovitelných zdrojů v rámci konečné spotřeby energie v dopravě do stejného roku. Novela zavádí také kombinovaný dílčí cíl využívání 5,5 % pokročilých biopaliv (zpravidla získaných z nepotravinářských surovin) a obnovitelných paliv nebiologického původu (obvykle zelený vodík a syntetická paliva na bázi vodíku). V roce 2030 bude navíc podíl obnovitelných paliv nebiologického původu (tedy zelený vodík a související paliva) pokrývat nejméně 1 % spotřebované energie v sektoru dopravy.

Průmysl bude muset zvyšovat využívání energie z čistých zdrojů o 1,6 % a podle směrnice bude 42 % vodíku používaného v průmyslu v roce 2030 pocházet z obnovitelných paliv nebiologického původu. Do roku 2035 vzroste tento podíl na 60 %. Pro budovy pak směrnice stanoví orientační cíl využívat alespoň 49 % energie z obnovitelných zdrojů. Cíle se budou postupně zvyšovat, do roku 2026 o 0,8 % ročně a mezi lety 2026 a 2030 o 1,1 % ročně. Jednotná minimální průměrná míra pro celou unii je zároveň doplněna dodatečnými orientačními mírami, které jsou vypočítané pro jednotlivé státy.

„Využití zelených plynů, jmenovitě zeleného vodíku a biometanu, bude pro snižování uhlíkové stopy v dopravě a průmyslu zásadní. Oba plyny se dají vyrobit zcela bezemisně a mohou pomoci snížit produkci skleníkových plynů v oborech, které není možné zcela elektrifikovat, například v chemickém průmyslu. Biometan zároveň hraje kritickou roli v rámci plánu REPower EU při snižování závislosti na fosilních palivech importovaných z Ruska. Lze jej vtláčet přímo do plynovodné distribuční sítě a tím pádem za pomoci domácích kapacit snížit nutnost nakupovat fosilní zemní plyn ze zahraničí,” dodává Martin Sedlák.

Směrnice také zavádí přísnější pravidla pro využívání biomasy k výrobě energie, aby se snížilo riziko, že výroba z těchto zdrojů bude neudržitelná. Členské státy mají podle novely zajistit uplatňování zásady kaskádového využívání bioenergie.*

Gro (Zdroj: SME)

Biometan hraje zásadní roli v rámci plánu REPower EU při snižování závislosti na fosilních palivech z Ruska. Foto archiv/BPS Litomyšl

Biometan hraje kritickou roli v rámci plánu REPower EU při snižování závislosti na fosilních palivech z Ruska. Foto archiv/BPS Litomyšl
Biometan hraje kritickou roli v rámci plánu REPower EU při snižování závislosti na fosilních palivech z Ruska. Foto archiv/BPS Litomyšl

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down