Recyklovanými materiály k lepší budoucnosti

Při výstavbě dálnice D4, tedy v partnerském projektu veřejného sektoru Česka a konsorcia francouzských firem, se používá téměř stoprocentně recyklovaný asfalt. Lze totiž vyrobit produkt založený ze 64 % na skleněných střepech a díky  unikátní technologii se dá směsný biologický odpad zpracovat na čistý biometan, či dokonce vodík. To jsou technologické novinky.

Příklady dobré praxe v oběhovém hospodářství a mnoho dalšího zaznělo na konferenci Cirkulární ekonomika. V Praze ji uspořádala Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v České republice a Francouzským institutem. Šlo o francouzsko-českou akci, která ukázala, že dlouhodobá ekonomická a ekologická výzva, jakou je rozvoj oběhového hospodářství, přináší řadu příležitostí ke spolupráci. A Francie může Česko v mnohém inspirovat, má totiž cirkulární ekonomiku jako prioritu. Stát ji významně finančně podporuje, zejména v plánu obnovy či v rámci investičního plánu Francie 2023. Rovněž ambiciózním a motivačním legislativním rámcem, kdy například právní předpisy vyžadují, aby se od roku 2025 používaly už jen recyklované plasty.

 „Oběhové hospodářství je významným průřezovým tématem, které v první řadě odpovídá nutnosti zmírnit klimatické změny a omezit dopady na životní prostředí a biodiverzitu. Oběhové hospodářství rovněž podporuje evropskou ambici v oblasti suverenity a ekonomické bezpečnosti tím, že pomáhá snižovat naši závislost na zdrojích od zahraničních dodavatelů.,“ říká velvyslanec Francie v České republice Alexis Dutertre a dodává: „Kromě toho má cirkulární ekonomika velký potenciál pro celkový rozvoj hospodářství, vytváří lokální a trvalá pracovní místa.“ 

 Oběhové hospodářství znamená velkou příležitost. Podle  viceprezidentky Francouzsko-české obchodní komory a ředitelky privátního bankovnictví Komerční banky Dity Pasquier může Francie  být v oběhovém hospodářství inspirací pro ostatní země, neboť zákon, který se zabývá přechodem na tuto formu ekonomiky, země přijala už v roce 2015.

 Mnoho nového na poli oběhového hospodářství však podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) vzniká i v Česku, a to také na úrovni malých a středních podniků nebo start-upů. Ať jsou to například materiály pro 3D tisky z recyklátu či inovativní udržitelné materiály z hub (mycelia) využitelné pro obalové materiály nebo ve stavebnictví. Ředitelka odboru průmyslové ekologie MPO Pavlína Kulhánková říká: „V Česku máme celou řadu programů na podporu cirkulární ekonomiky a také inovací, kdy mohou právě projekty oběhového hospodářství získat bonifikaci. Na úrovni EU se v současné době významně řeší textil, kde budou určitě důležité zkušenosti Francie týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce, která je už ve Francii zavedena.“   

 Pro cirkulární ekonomiku je podle odborníků, kteří se konference zúčastnili, klíčové dodržovat pět zásad. Ekodesign výrobků, prodloužení jejich životnosti, nové systémy recyklace, nové využití výrobků a informace zákazníkům. V oběhovém hospodářství přitom neexistuje jedno zázračné řešení. Řešení je třeba propojovat a spolupracovat se všemi subjekty produktových řetězců. S vědomím, že například aktuální míra recyklovatelnosti plastů je 72 %, grafického papíru pak 62 %. 

„Při stavbě dálnice D4 zhotovitel intenzivně využívá recyklované materiály, třeba téměř 100% recyklovaný asfalt. D4 je stavba s velkým inovativním potenciálem, kde často nemusí jít o okamžitý výsledek, ale o nalézání dlouhodobých udržitelných řešení, což odpovídá strategii akcionářů Vinci a Meridiam a je mimochodem v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN,“ říká finanční ředitel a člen představenstva Via Salis Vojtěch Janoušek a dodává: „48 km dálnice D4 realizujeme jako 1. PPP projekt v ČR. Spuštěn do provozu by měl být na konci roku 2024, nyní jsme v polovině s tím, že téměř 80 % stavby by mělo být hotovo do konce tohoto roku.“  Společnost Via Salis se zeleným projektům chce věnovat i v budoucnosti. „Mezi závazky naší skupiny patří snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % či nestavět už na zelené louce, stavíme tak na brownfieldech,“ říká CEO Via Salis Operations Benoit Lebouille a dodává: „A na principu cirkulární ekonomiky také optimalizujeme zdroje, na stavbách maximálně používáme recykláty, eliminujeme odpad na skládkách, používáme recykláty v obalovnách, dešťovou vodu aj.“

Inovacemi, novými technologiemi a výrobky se pokrokové firmy zabývají dlouhodobě. „Snažíme se nahrazovat primární suroviny, které ubývají. Jsme třeba schopní zpětně odebrat sklo, máme výrobek, který obsahuje 64 % střepů, což je aktuálně nejvíc na trhu, co lze vůbec dosáhnout,“ říká Business developer Saint-Gobain a předsedkyně představenstva České rady pro šetrné budovy Iveta Králová a dodává: „Pro deklaraci dopadu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu slouží Environmentální prohlášení o produktu, tzv. EPD. Našim cílem je být transparentní vůči našim zákazníkům a mít EPD pro všechny naše výrobky do konce roku 2030. Věnujeme se zároveň edukaci odborné veřejnosti a spolupracujeme například se stavební fakultou ČVUT v oblasti udržitelného návrhu staveb.“ 

 „Je zajímavé sledovat, jak mladá generace oběhové hospodářství a udržitelnost vyžaduje automaticky. Ukazují to třeba naše zkušenosti s e-shopy, které se zaměřují na generaci Z,“ říká obchodní ředitel KB Advisory Jan Vanýsek„Českou asociaci oběhového hospodářství jsme založili před osmi lety, tedy v průkopnické době, dnes už máme, mimo široké členské základny, tři klastry. Oběhové hospodářství by se mělo propsat do celé šíře podnikání. Jsem moc rád, že se povedlo dokončit třeba unikátní technologii, která umí směsný biologický odpad zpracovat na velmi čistý biometan, a dokonce i na vodík. Také jsme Česko osadili už téměř 70 tisíci chytrými vodoměry, které umožňují cca 300 tisícům lidí sledovat a do určité míry řídit spotřebu vody,“ říká generální ředitel SUEZ a spoluzakladatel České asociace oběhového hospodářství Zdeněk Horsák a dodává: „Kromě toho se v Brně bude rekonstruovat čistírna odpadních vod. A už od začátku se – ve spolupráci se všemi, koho se týká – řeší, aby byla energeticky co nejvíce soběstačná. Spolupráce a sdílení technologií je tedy pro cirkulární ekonomiku klíčové a Francie nám v tom může jít příkladem. V zemi je úplnou samozřejmostí jak podpora státu, tak spolupráce mezi průmyslovým sektorem a školami.“

Aby na vznikající profese související s oběhovým hospodářstvím nechyběli kvalifikovaní lidé, dobrou zprávou pro Česko je nové magisterské studium „Udržitelnost a oběhové hospodářství“. Otevřít ho má v akademickém roce 2023/2024 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. „V cirkulární ekonomice kromě lidí často bohužel chybí i osvěta. Nejen to chceme pomoct zlepšit. Chceme využít příležitosti zelené ekonomiky a pružně reagovat na aktuální potřeby a dění,“ říká vrchní ředitel EU fondů MPO Marian Piecha a dodává, že stojí dát za to šanci třeba bývalým horníkům, aby vyráběli udržitelné produkty. Expozici výrobků, které vznikly díky cirkulární ekonomice, chystáme na letošní Mezinárodní strojírenský veletrh.

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se uskuteční od 10. do 13. října 2023 na brněnském výstavišti, nebude chybět ani Francouzský pavilon. I v tomto případě bude důležitá spolupráce, stejně jako byla 20. června 2023 zásadní u konference „Cirkulární ekonomika, zdroj nových francouzsko-českých partnerství“. Na akci se, kde se probral rozvoj oběhového hospodářství v duchu výzev a politik Evropské unie a vlád Francie a Česka, zaznělo výše uvedené technologické a průmyslové know-how soukromého sektoru, podniků a sdružení. A zdůraznily se shody mezi oběma zeměmi a ukázaly perspektivy nové francouzsko-české spolupráce.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down