Rentabilní mohou být i malé bioplynové stanice

V současné době se u odborné veřejnosti často setkáváme s názorem, že v našich podmínkách může být celkově rentabilní jen velká bioplynová stanice, nejlépe s výkonem alespoň 1 MW. Údajně jen taková velikost zajistí provozovateli návratnost vstupní investice plus její dostatečné zhodnocení.

Na rentabilitě provozu bioplynové stanice se podílí čtyři parametry:

– vlastní výše investice, resp. měrný investiční náklad na 1 kW instalovaného výkonu

– provozní výnos

– provozní náklad

 

 

Mnoho podniků produkuje velké množství kejdy, kterou následně skladují v koncových skladovacích jímkách a postupně vyvážejí jako knojivo. Právě tyto podniky mohoü využít malou a jednoduchou BPS s výkonem do 100 kW, které se instaluje mezi stáj a koncovou jímku a slouží k tomu, aby byla rentabilně využita energie obsažená v kejdě.

 

Malá bioplynová stanice je složena jen z jednoho fermentoru s integrovaným plynojemem a kogenerační jednotkou umístěnou v kontejnéru. Výkony do 100 kW je možno v některých případech instalovat na síť bez nutnosti instalace transformátoru 0,4/22kV.

 

Celý článek je otištěn v čísle 4/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Martin Mrůzek, agriKomp Bohemia

 

– výše poskytnuté dotace, resp. snížení měrného investičního nákladu na 1 kW instalovaného výkonu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *