10.05.2022 | 02:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Réví: ideální palivo pro vinařské provozy

Jako zajímavý partner v oblasti vytápění dřevními palivy se během několika posledních let ukázaly vinařské provozy. Zejména pokud se jedná o automatické systémy vytápění dřevní štěpkou.

 

Důvodů, proč zvážit instalaci takového topného systému, je hned několik. V obecné rovině se jedná o dva nejvýznamnější parametry. Prvním z nich je snaha zákazníka instalovat systém, který je co nejvíc autonomní, a tedy vyžaduje co nejméně času a úsilí na jeho obsluhu. Systém, kde mu stačí pouze doplnit dostatečné množství paliva do skladu či zásobníku a vše ostatní si řídí systém vytápění automaticky a sám.

Dalším, avšak neméně významným parametrem je ekonomika provozu takového vytápění. Ta se skládá jednak z energetické nenáročnosti provozu samotné technologie, ale významnou měrou také z použití co nejlevnějšího paliva. Nejekonomičtější, a také nejekologičtější bývá stav, kdy systém vytápění spaluje přímo odpadní produkty provozovatele, v tomto případě vinařství. Při využití kvalitní technologie s sebou palivo na bázi dřeva nese záruku minimální zátěže pro životní prostředí, a tedy i splnění požadovaných emisních limitů. Naplnění všech těchto parametrů současné moderní technologie pro spalování dřevní biomasy umožňují.

Znojemská společnost DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r. o., je již dlouhou řádku let výhradním zástupcem rakouských kotlů na biomasu značky HARGASSNER. Výše uvedené myšlenky se jí v praxi podařilo naplnit například při realizaci projektu vytápění objektu vinařského provozu AGROPOL Mikulov.

Pánové Fialovi oslovili společnost v roce 2017 s myšlenkou instalace kotle na štěpku do jejich nově zamýšleného objektu, jakožto zázemí pro vinařství. Kromě záměru daný objekt vytápět plně automatickým systémem, bylo hlavní ideou využít jako palivo prostřihy z každoroční údržby vinohradů, které sami obhospodařují, tzv. réví. Toho každoročně vznikalo takové množství, že bylo smysluplné se tímto způsobem vytápění alespoň zabývat.

V dalším roce již proběhla samotná realizace projektu. Byl instalovaný kotel na dřevní štěpku HARGASSNER ECO-HK o výkonu 40 kW s automatickým systémem dopravy paliva ze skladu do kotle. Plně automaticky pracuje také celý systém vytápění. Provozovatel pouze zajistí naskladnění paliva, v tomto případě čelním nakladačem skrze podávací okno. Dále už si kotel sám odebírá optimální množství paliva podle aktuální potřeby a reguluje si celý proces vytápění dle hodnot nastavených provozovatelem.

Tento systém je navíc přes internet napojený do aplikace Hargassner APP, která umožňuje kdykoliv kotel zkontrolovat, ovládat nebo upravit jeho nastavení. V případě eventuální poruchy mohou být zasílána odpovídající chybová hlášení na e-mail nebo na telefon, což zvyšuje bezpečnost provozu zařízení, a to s minimální potřebou být fyzicky přítomen v kotelně.

Dalším zajímavým momentem projektu byla práce s přípravou paliva. Prvotním záměrem bylo spalování prořezů (réví) z vinohradů. Ty zpravidla zůstávají na zemi mezi řádky ve formě různě dlouhých větviček. Proto je třeba je shromáždit z meziřádků na vhodnou plochu a dále zpracovat štěpkováním nebo drcením. To je však vhodné učinit až po nějaké době, aby materiál mohl proschnout a byla tak zajištěná optimální vlhkost paliva před jeho umístěním do skladu a následným spalováním.

Sběr zpracování réví je možné také realizovat současně za použití vhodné mechanizace, která materiál buď přímo štěpkuje, nebo z něj dělá balíky. Ty se pak mohou drtit nebo štěpkovat po proschnutí materiálu na vhodném místě. Tomáš Fiala se touto problematikou již delší dobu zabýval a jeho zkušenosti jsou velice zajímavé a přínosné.

Ukázalo se, že je důležité zejména zvolit vhodné zařízení na zpracování réví, tak aby byla výsledná frakce paliva pro spalování optimální. Réví v tomto případě, a za použití dané mechanizace, vytvářelo po rozdrcení materiál charakteru blížícího se dřevité vlně. Díky tomu pak při přesunu paliva ze skladu do kotle tvořilo uvnitř plnícího šneku pružné chuchvalce, které se do kotle obtížně dávkovaly. Problém byl odstraněný přimícháním odpovídajícího podílu dřevní štěpky. Tento mix pak vytvořil vhodné palivo, které se již do kotle dávkovalo bez problémů.

Co se výhřevnosti réví týká, jedná se o hodnoty až kolem 17,5 MJ/kg v sušině. To jej při vhodném řešení sběru, zpracování a skladování řadí mezi ideální palivo pro vinařské podniky, které si tak mohou zajistit palivo pro vytápění provozoven, a to vše při rozumném zachování ekologických a ekonomických principů. Tyto myšlenky se i nadále potvrzují díky obdobným projektům s vinařskými subjekty.*

Ing. Jaroslav Cink, projektový manažer

DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r. o.

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down