Savoniusov rotor a jeho využitie v zástavbe

Využívanie veternej energie je možné praktizovať aj v domácich podmienkach, nie len výstavbou veľkých veterných fariem. Savoniusov rotor je ideálnou možnosťou využitia veterného zariadenia, ktoré je nenáročné na zhotovenie a pracuje spoľahlivo. Jeho výkon je síce malý ale všestranne využiteľný. Charakter jeho konštrukcie zabezpečuje jeho plynulú funkčnosť aj pri nízkych rýchlostiach vetra.

V Centre obnoviteľných zdrojov energie Fakulty BERG na TU v Košiciach v rámci vývojovej činnosti sa pristúpilo k návrhu a realizácii konštrukcie Savoniusovho veterného motora vlastnej koncepcie, pričom sa sledovali ciele ako jednoduchosť, spoľahlivosť, dlhá životnosť, nízka úroveň nákladov. Navrhnutý veterný motor mal slúžiť ako pohonná jednotka pre piestový kompresor. Toto veterné zariadenie malo taktiež bezproblémovo pracovať aj v miestach s hustou zástavbou.

Savoniusov rotor patrí medzi  veterné zariadenia s vertikálnou osou otáčania. V porovnaní s inými veternými zariadeniami sa prednosti savoniusovho rotora ukazujú pri nízkych a stredných rýchlostiach vetra a v pásme malých výkonov. Turbína využíva rozdielny koeficient odporu prúdiaceho vzduchu, pôsobiaceho na vydutú a vypuklú plochu. Rotor turbíny je tvorený dvoma alebo troma lopatkami polkruhového tvaru. Vnútorné okraje lopatiek zasahujú až za stred rotoru a tak umožňujú prietok vzduchu medzi ich zadnými stranami. os otáčania je kolmá na smer prúdenia.

Savoniusov rotor pre radovú zástavbu je možné použiť pre zariadenia s malým príkonom. Najideálnejším zariadením sa ukazuje piestový kompresor. Piestový kompresor sa potom použije na natlakovanie nádoby, prípadne na iné účely. Prenos výkonu zo Savoniusovho rotora na iné zariadenia môže byť rôzny, no najjednoduchším a najspoľahlivejším spôsobom je mechanický prenos pomocou ozubených kolies, reťazí alebo kombináciou týchto dvoch spôsobov.

Využitie Savoniusovho rotora je všestranné nielen pre domácnosť, ale aj pre firmy. Malé množstvo ekologicky vyrobenej energie pre nenáročné procesy je vhodným spôsobom ako znižovať spotrebu energií a tým odbremeňovať životné prostredie. Malé rozmery Savoniusovho rotora pre radovú zástavbu nerušia taktiež žiadny telekomunikačný či televízny príjem.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Imrich Vancák a kol., UPaM FBERG TU v Košiciach

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *