Seminář o využití digestátu a popela

V každé bioplynové stanici či výtopně na biomasu jsou každoročně spotřebovány tisíce tun biomasy, které obsahují živiny v hodnotách miliónů korun. Pro ekonomiku provozovatele je důležité, aby tyto živiny dál co nejlépe využil. Inspiraci v tomto směru přinese seminář Správná praxe využití digestátu a popela z biomasy, konaný v Třebíčí dne 27. 2. 2013. Jedním z přednášejících bude i Dr. Gert Reinhold z výzkumného ústavu Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft v Německu.

Německo je špičkou v oblasti rozvoje bioplynových stanic, ale také v oblasti využití digestátu. Výzkumný ústav Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) koordinuje dlouhodobé pokusy s využitím digestátu prováděné v každé spolkové zemi Německa. Díky rozloze Německa sledují vliv digestátu na mělkých půdách severního Německa i středních či těžkých půdách jižně ve vnitrozemí.

Dosavadní výzkum je zaměřen především na odběr dusíku rostlinami, protože toho je v digestátu nejvíce a má klíčový vliv na výnos plodin. Zanedbání výživy dusíkem se projeví téměř okamžitě, zatímco u ostatních živin jsou projevy deficitu výrazně pomalejší. Aplikace digestátu je energeticky poměrně náročná, proto se ve výzkumné ústavu TLL zabývají také ekonomikou a energetickou efektivitou využití digestátu.

Zatímco digestát je plný dusíku, popel z biomasy obsahuje téměř všechny živiny, ale právě dusík v něm chybí. Obsah živin v popelu z biomasy a také způsob agronomického využití se liší podle druhu popela. Aplikace popela z dřevní štěpky lze, podle výsledků České zemědělské univerzity v Praze, přirovnat k vápnění půd, zatímco popel ze spalování agrobiomasy (slámy, plev apod.) obsahuje především draslík, jehož aplikace na půdu bývá řádově nižší než u vápníku. Proto musí být aplikace popela z agrobiomasy přesně stanovena, jinak je možné způsobit nerovnováhu draslíku a ostatních živin, což může způsobit dlouhodobé problémy ve výživě a přinést výrazně nižší výnosy.

Více informací se mohou zájemci dozvědět na semináři Správná praxe využití digestátu a popela z biomasy, který se uskuteční 27. 2. 2013 v Třebíči. Na semináři bude přednášet Dr. Gert Reinhold z výzkumného ústavu Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft a profesor Pavel Tlustoš, děkan agrofakulty České zemědělské univerzity. Více informací je na webových stránkách www.czbiom.cz.

 

Red (Zdroj: CZ Biom)

 

Obrázek:

Aplikace digestátu (Foto Martina Pauová)

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2013 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *