01.01.2020 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seznam článků v časopisu Energie 21/2019

Odborný recenzovaný časopis Energie 21 je jediným časopisem v České republice, který se komplexně a v souvislostech zabývá obnovitelnými zdroji energie, ekologicky přijatelnými alternativními zdroji, efektivním využitím energie a udržitelným rozvojem krajiny a regionů. Časopis vydává vydavatelství Profi Press s.r.o.

Rubrika a název článku číslo/strana
Rozhovor
Požadované úspory energie nebudou zadarmo 1/8
Jak pomáhame snižovat emisní stopu 2/18
Zemědělství, čistá energetika a krajina 3/8
Elektřina změní automobilový průmysl 4/34
Česko musí být v ochraně klimatu aktivnější 5/8
I na malé vesnici můžeme topit peletami 6/8
Reportáž
Bioodpad se promění na energii a hnojivo 1/18
Rakouský veletrh potvrdil trendy 2/38
Jarní veletrhy splnily očekávání 3/38
Když obnovitelné zdroje slouží venkovu 4/12
Úsporný venkovský domek za nízkou cenu 5/36
Začátek „doby biometanové“ v České republice 6/30
Energie biomasy
Efektivní vytápění domu kotlem na pelety 1/10
Vývoj pohonných hmot z obnovitelných surovin – 2 1/12
Spolupráce při výzkumu bionafty 1/15
Náhradní zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů 1/16
Mikrokogenerace s využitím Rankinova cyklu 2/8
Biometan je důležitý především v dopravě 2/12
Bioplyn s podporou evropského programu 2/14
Máte problémy se siláží z příliš suché kukuřice? 2/15
Novinka pro efektivnější manipulaci 2/16
Sláma je organická hmota i zdroj energie 3/10
Produkce agropelet má svá rizika 3/11
Doprava surovin do bioplynové stanice 3/12
Biopalivo z řepky má svůj význam 3/14
Bioplyn a biometan plus digestát 4/8
Získáme palivo a zlepšíme půdu 4/11
Jak z odpadu vyrobit bioplyn a hnojivo 5/10
Hlavním cílem jsou zdravé lesy 5/12
Chlazení s nulovou spotřebou 5/13
Vliv kůrovcové kalamity na výrobu bioenergie 6/8
Sluneční energie
Optimalizace parametrů solárních kolektorů 2/20
Rizika požáru střešních elektráren 2/20
Využití polysiloxanového gelu v solární technice 3/16
O slnečné kolektory je stále záujem 3/19
Střešní fotovoltaické elektrárny: potenciál a rozvoj 3/20
Energetický systém budúcnosti 4/14
Vývoj směřuje k ostrovní fotovoltaice 4/17
Potřebují mnoho vody, která ale ubývá 4/17
Hodnocení fotovoltaických systémů a jejich zapojení 5/14
Volba podle způsobu využití 5/18
Modifikovaná diskontovaná doba návratnosti 6/12
Využitie kolektorov je univerzálne 6/15
Geotermální energie
Tepelné čerpadlo dobře slouží i spolupracuje 1/24
Nová epocha v rozvoji hlubinné geotermie? 2/22
Tepelná čerpadla přispívají k soběstačnosti 3/22
Pokročilé řízení tepelných čerpadel 4/18
Tepelná čerpadla pomáhají i teplárnám a elektrárnám 5/18
Poměrové měření tepla u tepelných čerpadel 6/16
Větrná energie
Limity pro umístění větrných elektráren 1/26
Pro bezpečný provoz servisních výtahů 2/24
Efektivita náhrady elektřiny z jádra 4/20
Rakousko fandí větru 4/23
Příklady dobré evropské praxe 5/22
Větrná energetika je pilířem dekarbonizace 6/18
Vodní energie
Vypořádání s majiteli pozemků pod vodními díly 1/28
Energie z vody má historii i budoucnost 2/26
Šetřit vodou začněme v domácnosti 3/24
Vlnobití oceánu se mění na elektrický proud 4/24
Zpětné získávání tepelné energie z odpadní vody 5/24
Výlet do historie vodních elektráren 6/20
Dlouhé stráně pomohou při blackoutu 6/21
Alternativní zdroje
Uplatnění jaderných zdrojů v energetickém mixu – 2 1/30
Uplatnění jaderných elektráren v energetickém mixu – 3 2/28
Bioseparácia biologicky rozložiteľných odpadov 3/26
Zájem o stlačený plyn roste 4/26
Snižování emisí u nákladních aut 4/27
Ekologické spalování plastových odpadů 5/26
Vodíkové technologie v energetice a Power-to-Gas 6/22
Distribuce
Virtuální elektrárny a trh s elektřinou – 1 1/32
Virtuální elektrárny a trh s elektřinou – 2 2/30
Virtuální elektrárny a trh s elektřinou - 3 3/28
Kogenerace přispívá k decentralizaci zdrojů 5/28
Pokrytí spotřeby elektřiny vyžaduje nové zdroje 6/24
Ekomobilita
Energie je součástí udržitelného rozvoje dopravy – 1 2/32
Energie je součástí udržitelného rozvoje dopravy – 2 3/30
Zaměření také na vodíkové technologie 3/32
Také leteckou dopravu čeká snížení emisí 5/30
Česko má první ultrarychlou nabíječku 5/32
Ovzduší můžeme zlepšit také palivem z LPG 6/26
Plán čisté mobility počítá s biometanem 6/28
Hospodaření
Efektivita versus technologická náročnost 1/34
Hospodárné využití chlazení v supermarketu 2/34
Dynamické řízení veřejného osvětlení 3/34
Inteligentní rodinný dům na čistou elektřinu 3/36
Evropské zkušenosti s nízkoemisními zónami 4/28
Vodíkové technologie v dopravě 4/30
Elektromobilita z pohledu města Trutnov 4/32
Informace o spotřebičích opomíjejí teplo 4/36
Na pasivní domy jsou výrobci připraveni 5/34
Důraz na úsporu tepla a kvalitu 5/35
Dodatečné zateplení na několik způsobů 6/32
Univerzální tepelná izolace ze stříkané pěny 6/33
Souvislosti
Čistá energie nabízí i nové příležitosti (2) 1/36
Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch 1/38
Perspektivní obor i v budoucnosti 1/41
Aukce – nová éra podpory obnovitelných zdrojů (1) 2/40
Aukce – nová éra podpory obnovitelných zdrojů (2) 3/40
Aukce – nová éra podpory obnovitelných zdrojů (3) 4/38
Moderní technologie 4. průmyslové (r)evoluce (1) 6/34
Legislativa
Změna směrnice o energetické účinnosti 1/42
Integrované povolování bioplynových stanic 2/42
Elektroodpad ze solárních panelů 3/42
Úpravy v legislativě o podpoře biopaliv 4/40
Osvobození od daně z plynu pro kombinovanou výrobu 5/38
Přeložky zařízení přenosové a distribuční soustavy 6/36
Fórum
Horizont 2020 nabízí inovace a finance 1/46
Využít skleníkový plyn jako surovinu 2/46
Proti zdražování využijte slunce 3/46
Škola nízkouhlíkovej energetiky 4/46
Veletrh For Arch již potřicáté 5/42
Seznam článků v časopisu Energie 21 2019 6/42

PF 2020

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down