Seznam článků v časopisu Energie 21 ročník 2009

Pro připomenutí stálým čtenářům našeho časopisu a jako upoutávku pro ty, kteří o předplatném zatím jen uvažují, přinášíme přehled článků uveřejněných v ročníku 2009. Redakce, obchodní oddělení i vydavatel Energie 21 přejí všem pevné zdraví a hodně spokojenosti v roce 2010.

Rubrika a název článku

číslo/strana

 

 

Rozhovor

 

Pevná a kapalná biopaliva v souvislostech                                   

1/6

Plynová kríza a obnoviteľné zdroje                                        

1/8

Nové zákony a finančná podpora                                         

1/9

Hospodářská krize může být příležitostí pro obnovitelné zdroje

2/6

Na trhu se mohou prosadit jen funkční bioplynové stanice

3/6

Bionafta je příležitostí pro zemědělskou prvovýrobu

4/6

Další příležitost také pro zemědělce                         

5/6

Výstavbu bioplynových stanic začíná brzdit možnost připojení                   

5/20

Potřebujeme zákon o snižování exhalací a ekologickou daňovou reformu

6/6

 

 

Reportáž

 

Místo bioplynu vyrábějí pelety ze slámy

1/10

Větrná elektárna u Kladna v souladu s krajinou

2/42

Data s cenou zlata

3/26

Za obnovitelnými zdroji do Horního Rakouska                                 

4/20

Obecní kotelně slouží nový štěpkovač                                 

5/18

Peletárnou nahrazují produkci masa

6/26

 

 

Biomasa

 

Tuhá biopaliva z místních zdrojů                                           

1/12

Energetické plodiny v zemědělské praxi                                  

1/16

Rychlerostoucí dřeviny na bývalých pastvinách                        

1/20

Všechno kolem odpadů                                                 

1/23

Emise při spalování biomasy                                            

1/24

Pěstování topolů pro energetické účely – 1.                         

2/10

Nedoceněný zdroj energie: balíkovaná sláma                         

2/14

Po sešupu opět na výsluní

3/8

Prvkové složení biomasy

3/10

V souladu s momentálními trendy

3/14

Pěstování topolů pro energetické účely – 2

3/16

Třídicí linky z Finska

3/20

Plochy vhodné pro kompostování v pásových hromadách                   

4/8

Pěstování topolů pro energetické účely – 3                                             

4/12

Biomasový popel – prvkové složení a možnosti jeho využití                        

4/16

Výběr stanoviště pro založení plantáže rychlerostoucích dřevin                        

4/18

Energetické plodiny chrání půdu                      

5/8

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady                       

5/10

Studie vytápění obce palivem z biomasy                               

5/12

Přibyl silnější bratr                              

5/16

Nejúčinnější ekologický zdroj tepla pro vytápění rodinných domků

6/8

Několik doporučení pro zájemce o kotel na pelety

6/12

Proč se v ČR doposud nerozšířilo vytápění peletami?

6/14

Výroba pelet z biomasy – technické a ekonomické aspekty

6/17

Efektivní spalování biomasy v kotlích na uhlí a koks

6/20

Spalování travní biomasy v kotlích větších výkonů

6/24

 

 

Bioplynové stanice

 

Enzymatické přípravky zvyšují produkci bioplynu                          

1/26

Spolehlivá technologie a provoz na plný výkon                          

1/30

Bioplyn se vyrábí i z drůbežího trusu                                            

2/18

Krmný šťovík jako surovina pro bioplyn                                         

2/20

Je bioplynová stanica ekonomicky výhodná?                

2/24

Financování zemědělských bioplynových stanic                                       

2/26

Intenzifikace výroby bioplynu z rostlinných materiálů

3/22

Využití odpadního tepla z bioplynových stanic

3/28

Založení Evropské bioplynové asociace

3/29

Elektřina s vůní dřeva (1): Znovuobjevený dřevní plyn                       

4/22

Bioplynová stanice je cesta správným směrem                                  

4/25

Kogenerační jednotka s mikroturbínou                                                

4/26

Rentabilní mohou být i malé bioplynové stanice                               

4/27

Provozní problém vyřešila kvalitní technologie                             

5/24

Výroba bioplynu pomáhá zemědělské prvovýrobě                            

5/26

Zkušební provoz předčil očekávání                                 

5/28

Elektřina s vůní dřeva (2): Energetické využití odpadů                     

5/30

Topinambur hlíznatý jako substrát pro bioplynové stanice

6/28

 

 

Biopaliva

 

Na trh vstupuje palivo nové generace                                

1/34

Další vývoj v oblasti kapalných biopaliv                                    

1/36

Bionafta neprospívá produkci řepky v Evropské unii                

1/40

Technologie rychlé pyrolýzy                                          

2/28

Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 1

3/30

Energetická bilance a životní cykly biogenních pohonných hmot – 2                           

4/28

Mnoho energie z malého lisu                                 

4/31

Výroba syntézního plynu z pevné biomasy                        

5/34

Efektivita filtrů moderních motorů                               

5/37

Argumenty pro výrobu a využití biopaliv v dopravě

6/30

 

 

Geotermální energie

 

Správný výběr tepelného čerpadla                               

2/30

Využívání stavebních konstrukcí pro ukládání energie

3/34

Geotermální energie – zdroje a jejich současné využívání                         

4/32

Teplotní proměřování vrtů pro tepelná čerpadla                           

5/38

Bezpohybový elektromagnetický generátor jako magnetické čerpadlo   

6/32

Klimatizace místnost ochlazuje, ohřívá i zvlhčuje

6/34

 

 

Sluneční energie

 

Slunce může zajistit potřebu energie v Evropě                            

1/42

Solární ohřev venkovních bazénů                                     

2/32

Tři mýty o fotovoltaice

3/36

Plánovanie výstavby fotovoltaickej elektrárne na Slovenku – 1

3/38

Praktické rady pro plánování sluneční elektrárny

3/42

Účinnost střídače není vše, důležité jsou i další parametry                            

4/36

Plánovanie výstavby fotovoltaickej elektrárne na Slovensku – 2                                

4/38

Zásobníky tepla v solárním systému ohřevu vody                        

5/40

Stavba solární elektrárny v jižní Itálii             

5/42

Plánovanie výstavby fotovoltaickej elektrárne na Slovensku – 3                                

6/36

 

 

Větrná energie

 

Prevzdušňovanie vodných nádrží využitím veternej energie                

1/46

Větrné elektrárny z pohledu obyvatel dotčených obcí                      

2/38

Větrná elektrárna u Kladna v souladu s krajinou                              

2/42

Problémy při plánování větrných elektráren v krajích České republiky                   

4/42

Savoniusov rotor a jeho využitie v zástavbe                       

5/44

Vývojové trendy větrných elektráren                                

5/46

Větrná energie je součástí energetického mixu

6/40

 

 

Vodní energie

 

Lodné elektrárne – novinka v energetike                                               

1/48

Potenciál vodní energie v České republice                 

2/44

Malé vodní elektrárny versus ryby                                     

2/45

Stanovení parametrů turbín a výkonu malých vodních elektráren

3/44

Zdroje vodní energie

3/47

Prvá slovenská obecná vodná elektráreň

6/42

 

 

Legislativa

 

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv                                        

1/50

Podpory energetické biomasy v gesci Ministerstva zemědělství                            

2/46

Posuzování vlivů na životní prostředí                                           

2/49

Po šrotovnom aj slnečné kolektory

3/41

Dotační program mimořádného rozsahu

3/48

Zelená úsporám je problematický projekt

3/50

Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla                                          

4/46

Zelená úsporám – opravdu tak problematický projekt?                          

4/48

Ochrana krajinného rázu                                      

5/48

Intelligent Energy for Europe: Šíření mezinárodních zkušeností            

5/50

Nová evropská směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

6/44

Fotovoltaická elektrárna na zpětný leasing

6/47

 

 

Trh

 

Pomocník pro úspory elektřiny v domácnosti                              

1/53

Stavebnice zemního registru pro tepelné čerpadlo                          

1/53

Nulová silniční daň pro ekologická vozidla                           

1/54

Seminář o biologicky rozložitelném odpadu                                     

1/54

Viac, než sme mohli očakávať                                                   

2/52

Pokyny pro autory odborných příspěvků                                        

2/54

Odstartovala sestra solární ligy

3/52

Výroba pelet na Ukrajině

3/52

Jedním z témat výstavy bude zemědělská biomasa

3/53

Bioptima sklidila ovace

3/54

Zajímavý tip pro obecní zastupitele                  

4/50

Seminář o využití energie z pole                               

4/50

V Česku se již prodává biopalivo E85                         

4/51

Preol zahájil výrobu v Lovosicích                               

4/51

Investice zaručují náskok                                            

4/52

Mapa bioplynových stanic on-line                

4/53

Konference o bioplynových stanicích                               

5/33

Česká bioplynová asociace má nový web                         

5/33

Nové biopalivo E95 z Dobrovic                                

5/36

Autobus s nejčistším provozem                          

5/52

Seminář o investicích do fotovoltaiky                

5/52

Biomasa bude jako samostatný obor                           

5/53

Pokračování diskuze o Zelených úsporách

6/48

Úspěšné tři měsíce na českém trhu

6/48

Konference pojmenovala rezervy

6/49

Ropa vyrobená z plastového odpadu

6/50

Spolupráce v oblasti energetiky pokračuje

6/51

 

 

Zajímavosti

 

Olivy pohánějí region                                 

4/54

 

 

Seznam článků v časopisu Energie 21 ročník 2009

6/52

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *