Společná podpora recyklace baterií z elektromobilů

Vzhledem k tomu, že EU stanovila ambiciózní cíle pro dekarbonizovanou a autonomní ekonomiku, budou Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a EIT InnoEnergy úzce spolupracovat na podpoře této oblasti. Cílem je vytvořit a umožnit fungování investičního prostředí pro trh recyklace baterií z elektromobilů ve střední a východní Evropě s počátečním zaměřením na Polsko.

Tímto krokem pokládají EBRD a EIT InnoEnergy nejen základy odpovídajícího ekosystému, ale v konečném důsledku také zvyšují využití druhotných surovin při výrobě baterií.

Oba subjekty mají rozsáhlé zkušenosti s ekosystémem baterií pro elektromobily a vykazují dobré výsledky v podpoře odpovídajících obchodních modelů cirkulárního hospodářství. V posledních letech vynaložila EBRD mnoho investic do výroby baterií pro elektromobily ve střední Evropě a vybudovala potřebnou síť v této oblasti. Společnost EIT InnoEnergy, lídr Evropské bateriové aliance (EBA250), podpořila vysoce inovativní společnosti působící v segmentech čistých technologií či baterií a současně založila EBA Academy, jejímž cílem je vyškolit budoucí odborníky v sektoru baterií.

K hlavním cílům spolupráce patří především identifikace tržních překážek bránících rozvoji hodnotového řetězce pro recyklaci baterií z elektromobilů v Polsku a jejich řešení pomocí technologických i regulačních výzev. Tyto kroky pomohou nejen identifikovat a vytvořit vhodné tržní platformy pro usnadnění partnerství mezi zúčastněnými společnostmi v rámci hodnotového řetězce recyklace materiálů baterií pro elektromobily, ale umožní také rozvoj znalostního hubu pro sdílení příležitostí a v konečném důsledku i přístup k potřebným financím.

Současné úspěchy platformy EBA Academy, kterou řídí společnost EIT InnoEnergy, budou klíčové pro zapojení hlavních zainteresovaných stran v celém hodnotovém řetězci recyklace baterií. EBA Academy je celoevropský vzdělávací ekosystém zaměřený na školení, zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovní síly potřebné k růstu bateriového průmyslu v EU. Očekává se také expanze do sousedních zemí ve střední a východní Evropě.

„Účinná dekarbonizace dopravy hraje klíčovou roli v plánu EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Analýzy naznačují, že Polsko bude mít do roku 2030 na silnicích více než jeden milion elektrických vozidel a bude hlavním dodavatelem baterií na evropské trhy. Významnou výzvou je však dostupnost součástek takových baterií. Materiálová náročnost elektromobilu je téměř dvojnásobná ve srovnání se spalovacím vozidlem. Zatímco nové technologie mohou snížit materiálovou náročnost, je to recyklace a oběhové hospodářství, které jsou rozhodující pro zajištění toho, aby nabídka mohla uspokojit poptávku a zajistila strategickou autonomii EU. Jako EIT InnoEnergy jsme odhodláni začlenit průmysl čistých technologií střední a východní Evropy do strategických hodnotových řetězců EU, včetně zajištění kompetentní pracovní síly. Jsme nadšeni, že nyní můžeme spojit síly s EBRD, abychom rozšířili středoevropský ekosystém recyklace baterií elektromobilů,“ uvedl Marcin Wasilewski, výkonný ředitel (CEO) společnosti EIT InnoEnergy Central Europe.

„Baterie jsou uznávané jako jedna z klíčových technologií pro přechod na nízkouhlíkové a odolné hospodářství, což je pro EBRD nejvyšší priorita. Rozvoj trhů druhotných surovin pro baterie bude zásadní pro urychlení přechodu na vozidla s nízkým a nulovým obsahem uhlíku. Umožní také výrobu materiálů v Evropě a minimalizaci odpadu s cílem poskytnout významné výhody cirkulárního hospodářství pro všechny od běžných občanů až po investory. EBRD je potěšena, že může spolupracovat s EIT InnoEnergy na společných cílech směrem k ekologičtějšímu dopravnímu systému a efektivnímu využívání zdrojů,“ uvedl Gianpiero Nacci, ředitel pro udržitelné podnikání a infrastrukturu, klimatickou strategii a dodávky EBRD.

***

O společnosti EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy působí v centru energetické transformace a je předním inovačním motorem v oblasti udržitelné energetiky, který přináší technologie a dovednosti potřebné k urychlení zelené dohody, pokroku směrem k evropskému cíli dekarbonizace a zlepšení energetické bezpečnosti.

Společnost EIT InnoEnergy, která byla v roce 2022 označena za největšího evropského investora v oblasti čistých technologií, pro rok 2023 byla portálem Sifted zařazena mezi 10 nejvíce aktivních investorů do hlubokých technologií a celosvětově je uznávaná jako nejaktivnější investor do udržitelné energie, podporuje inovace v celé řadě oblastí. Patří mezi ně skladování energie, doprava a mobilita, obnovitelné zdroje a udržitelné budovy a města – využívající svůj důvěryhodný ekosystém 1200+ partnerů a 29 akcionářů.

Více než 180 společností v portfoliu EIT InnoEnergy je na dobré cestě k tomu, aby do roku 2030 vytvářely tržby 72,8 miliardy EUR a ušetřily 1,1 Gtun CO2 ročně. Dohromady tyto firmy získaly investice ve výši osmi miliard EUR, přičemž 90 % start-upů spolupracuje s korporacemi na dalším rozvoji.

EIT InnoEnergy je hnací silou tří strategických evropských iniciativ: European Battery Alliance (EBA), European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) a European Solar Photovoltaic Industry Alliance.

EIT InnoEnergy byla založená v roce 2010 a je podporovaná Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT), nezávislým orgánem EU založeným v roce 2008 s cílem podporovat inovace a podnikání v celé Evropě. Od svého založení EIT InnoEnergy prověřila více než 7000 start-upů, uvedla na trh přes 300 produktů a dohlíží na své portfolio společností, které podaly více než 290 patentů. Dnes disponuje silný týmem s více než 200 spolupracovníky a kancelářemi po celé Evropě a v americkém Bostonu.

www.innoenergy.com

O Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD)

EBRD je multilaterální rozvojová banka, která investuje do 36 ekonomik na třech kontinentech a má silné zaměření na soukromý sektor. EBRD se sídlem v Londýně je lídrem v oblasti financování klimatu. Banku vlastní 71 zemí, EU a EIB.

Investice EBRD jsou zaměřené na to, aby byly ekonomiky v daných regionech konkurenceschopné, inkluzivní, dobře spravované, zelené, odolné a integrované. Ochrana životního prostředí a závazek k udržitelné energii byly také vždy ústředním bodem činnosti EBRD. Závazek podporovat „ekologicky šetrný a udržitelný rozvoj“ byl vyslovený už při založení banky.

S platností od 1. ledna 2023 EBRD sladila své operace s cíli Pařížské dohody a do roku 2025 navýší financování v oblasti klimatu na více než 50 % svých investic.*

https://www.ebrd.com/home

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down