Spotřebu energií v domácnosti je třeba sledovat

Každý byl asi někdy překvapen vysokými nedoplatky za paliva a energie. V této uspěchané době málokdo v domácnosti totiž sleduje průběžně svoji spotřebu paliva, elektřiny a vody. Dozví se to až při vyúčtování a ani tam není moudrý z toho, za co vlastně platí.

Nepřehledné a nesrozumitelné je například roční vyúčtování za elektřinu, jež se skládá z celé řady položek (pevná cena za měsíc, cena silové elektřiny, poplatek za distribuci, poplatek za systémové služby, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů, poplatek za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, daň z přidané hodnoty, daň z elektřiny) a nakonec je snad „běžnému člověku“ k pochopení jenom napsaná částka, kterou máme doplatit a nebo v lepším případě částka, jež nám má být vrácena.

Víme, že se energetické společnosti ze všech sil neustále snaží zvyšovat svoje zisky a vytvářet dojem, že se bez jejich paliv a energií neobejdeme a závislost na nich že je nevyhnutelná. Proč by mělo být najednou všechno dražší, když kvalita paliv, elektřiny a vody je stále stejná a také pracovní úkony lidí, kteří těží například ropu, uhlí či upravují vodu nebo se starají o výrobu elektřiny jsou stejné jako před masivním zdražením?

Abychom se alespoň trochu ubránili, měli bychom se více zajímat o to, jak svoje spotřeby paliv, energií a vody můžeme snížit při zachování komfortu, na který jsme si již zvykli.

 

Sledování pravidelné a časté

Prvním krokem by mělo být právě průběžné sledování elektroměru, plynoměru, vodoměru i teploty interiéru a exteriéru při vytápění. Tak získáme základní přehled o našich spotřebách a můžeme je porovnávat se spotřebami, které jsme měli například v předchozích letech. Je proto dobré, že již musí energetické společnosti na vyúčtování uvádět, jaké spotřeby paliv a energií jsme měli v předchozím období. Zaměřte se na to, pokud jste si spotřeby sami nezapisovali a pokud budou větší rozdíly, pokuste se zamyslet, proč tomu tak je.

Jestliže nebudete rozumět vyúčtování, můžete navštívit některá ze středisek zabývajících se bezplatným energetickým poradenstvím, kde vám dají navíc radu, jak lze spotřeby paliv, elektřiny i vody snížit a platit tak za ně méně peněz.

Jak často bychom měli odečty provádět a zapisovat? Čím častěji, tím lépe. Odborníci doporučují zapisovat si stavy měřidel každý týden. V praxi se to již mnohokrát vyplatilo, když majitel rodinného domu například zaznamenal neobvyklé navýšení spotřeby vody a po důkladné kontrole objevil netěsné napojení armatury na potrubí uložené v zemi.

Častějšími odečty dokážeme včas odhalit například vadné měřidlo plynu, elektřiny či vody anebo skryté vady na instalaci. Také nesprávné větrání či přetápění dokáže vyprázdnit naši peněženku.

 

Wattmetrem zjistíme informace

Výše spotřeby elektřiny je závislá na provozu celé řady domácích elektrospotřebičů a my bychom měli vědět, který elektrospotřebič je tím největším konzumentem elektřiny. A protože technika pokročila, máme k takovému měření již k dispozici digitální wattmetr, který měří s přesností na watty a údaje až z deseti elektrospotřebičů zaznamenává na interní paměť po dobu až čtyři měsíce. Wattmetr nám tak může pomoci při zjištění, zda nemáme v bytě zastaralé a energeticky náročné elektrospotřebiče. Právě ty, se velkou měrou podílejí na vyšších nákladech za elektřinu. Z paměti wattmetru lze data následně přenést do počítače pomocí SD karty a v přiloženém softwaru vyhodnotit.

Přímo na přístroji lze pak při měření stiskem tlačítek vyvolat a sledovat následující údaje:

 

– napětí (V), proud (A) a frekvence (Hz),

– činný výkon (W), zdánlivý výkon (VA) a činitel výkonu (cosPHI),

– záznam Min-/Max- v hodnotách V, A, Hz, W, VA a cosPHI,

– celková spotřeba energie (kWh), spotřeba nákladů (cost) tarif 1 a 2,

– denní spotřeba (kWh, cost ½), prognóza na devět dní,

– čas záznamu (REC-time) a provozní doba (ON-time),

– rozpočet nákladů na měsíc a na rok,

– zobrazení času a data,

– zobrazení zbývající velikosti paměti (MEM in %).

Přístroj zaznamenává hodnoty už od 1,5 W, a proto se hodí i na sledování spotřeby elektrospotřebičů zapnutých v pohotovostním režimu. Díky integrované baterii se naměření hodnoty neztratí ani při výpadku proudu.

Výše uvedené digitální měřicí zařízení (wattmetr) s výstupem na počítač jsem osobně před několika lety vyzkoušel, a proto bych se rád s vámi podělil o některé praktické zkušenosti z měření wattmetrem a zároveň bych každému doporučil, aby si taková měření provedl u sebe doma.

Po zapojení wattmetru do zásuvky a nastavení základních parametrů (času, data, čísla měřeného elektrospotřebiče, ceny elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu), jsem zahájil měření spotřeby u chladničky. Ta se jednoduše zapojí do zásuvky na wattmetru a ten je zapojen do elektrické zásuvky ve zdi. Po týdenním provozu jsem nastavil další číslo měření a změřil spotřebu domácí audio-video techniky a počítače. Další týden jsem měřil spotřebu elektřiny u pračky a plynového nástěnného kotle s ohřevem užitkové vody.

 

Možná až překvapivá zjištění

Co bylo zajímavé? Věděli jste, že plynový kotel při každém odběru teplé vody odebírá asi 35 W a že při vytápění, kdy běží oběhové teplovodní vytápěcí čerpadlo je spotřeba okolo 90 W? Pokud však během vytápění používáte teplou vodu na mytí, elektrický činný výkon se sníží opět na 35 W a oběhové teplovodní vytápěcí čerpadlo se v této chvíli vypne.

Víte, že pračka má největší odběr elektřiny při ohřevu vody, ale že to trvá jen několik minut?

Naměřené hodnoty, které jsem přenesl do počítače, lze na grafech po patřičném zvětšení odečítat i po minutách. Můžete tak například vidět, kdy asi byla nejčastěji otevírána chladnička a v kolik hodin rodina během týdne konzumovala její obsah.

Získané údaje je potřeba samozřejmě vyhodnotit a provést energeticky úsporná opatření (efektivní využívání elektrospotřebičů, jejich výměna za nejnovější úsporné elektrospotřebiče značené například A++).

Také ostatní údaje z měřicích zařízení (plynoměru, vodoměru) je nutno analyzovat a v součinnosti s odborníky zabývajícími se energetikou a úsporami energií navrhnout energeticky úsporná opatření (například: pravidelná údržba a vyčištění plynového kotle, změna zdroje tepla, osazení spořičů vody, zateplení domu apod.).

 

Bezplatné poradenství a kalkulátor

Máte-li zájem nechat si poradit, jakým způsobem můžete ušetřit v budoucnu peníze za energie, můžete se obrátit například na občanské sdružení Energy Centre České Budějovice, které provádí bezplatné a nezávislé energetické poradenství již téměř patnáct let. ECČB také bezplatně zapůjčuje wattmetry a pořádá semináře a vydává publikace na téma úspory energií. Na www.eccb.cz naleznete například tzv.

Virtuální kalkulátor ECČB, pomocí kterého můžete zjistit, zda a jak je možné ušetřit za elektřinu ve vaší domácnosti. Dále na www.eccb.cz naleznete např. publikace Úspory elektřiny v domácnosti a Úspory elektřiny v zemědělství.

 

Lubomír Klobušník, energetický poradce sdružení ECČB

 

Obrázek: Wattmetr – chytrý elektroměr do zásuvky. Foto autor

 

Celý článek vyšel v časopise Energie 21 č. 6/2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *