31.03.2021 | 07:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Strategie pro přizpůsobení změně klimatu

Evropská komise koncem letošního února přijala novou strategii EU pro přizpůsobení změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Podstatou strategie je předpoklad, že i když EU dělá maximum pro to, aby v Evropě i zbytku světa změnu klimatu zmírnila, musí se připravit, aby nevyhnutelným následkům této změny dokázala čelit. Současná globální situace platnost a význam této strategie jen potvrzuje.

Změna klimatu si v Evropě i jinde ve světě již nyní vybírá svou daň, např. v podobě veder, ničivých such, zdevastovaných lesů nebo zerodovaných pobřeží narušených stoupající hladinou moře. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013, ale jejím jádrem už nejsou snahy o porozumění celému problému ani plánování, nýbrž posun k vypracovávání konkrétních řešení a jejich realizace.

„Pandemie COVID-19 nám důrazně připomněla, že nedostatečná příprava může mít vážné důsledky. Proti klimatické krizi není žádné očkování, ale i tak s ní můžeme bojovat a připravit se na její nevyhnutelné následky. Dopady změny klimatu se v Evropské unii i mimo ni už projevují. S novou strategií pro klimatickou adaptaci budeme schopni zrychlit a rozšířit potřebné přípravy. Pokud se teď připravíme, ještě pořád můžeme být do budoucna vůči změně klimatu odolní,“ vysvětluje Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu.

Do evropských opatření v oblasti klimatické adaptace musí být v EU i mimo ni zapojeny všechny části společnosti a všechny úrovně veřejné správy. Cílem Evropy je dosáhnout společenské odolnosti vůči změně klimatu. Bude se proto zasazovat o to, aby se zlepšily znalosti o dopadech změny klimatu a možnostech přizpůsobení, aby se zintenzivnilo plánování adaptace a posuzování klimatických rizik a aby se urychlila realizace adaptačních opatření, a bude pomáhat zvyšovat odolnost vůči změně klimatu i ve zbytku světa.

Jelikož změna klimatu dopadá na všechny úrovně společnosti a všechna hospodářská odvětví, adaptační opatření musí být systémová. Komise bude dále promítat aspekty klimatické odolnosti do všech příslušných oblastí politiky. Bude podporovat další rozvíjení a plnění adaptačních strategií a plánů a bude přitom prosazovat tři průřezové priority: začleňování adaptace do makrofiskální politiky, přizpůsobování pomocí řešení, která jsou inspirována přírodou, a přijímání adaptačních opatření na místní úrovni.

Evropská opatření v oblasti přizpůsobování se změně klimatu musí odpovídat celosvětovému vedoucímu postavení EU na poli zmírňování změny klimatu. Pařížská dohoda vytyčila pro adaptaci globální cíl a zdůraznila, že přizpůsobení je klíčovým faktorem přispívajícím k udržitelnému rozvoji. Evropská unie bude podporovat adaptační přístupy na národní i nižší úrovni a také na úrovni regionální.

Red (Zdroj: EK)

Foto archiv/Energie 21

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down