29.11.2022 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Studie nabízí řešení energetické chudoby

Studie Energetická chudoba a její řešení, kterou společně zveřejňují Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení.

Studie na základě analýzy dat z roku 2021 jasně ukazuje, že energetická chudoba, tedy situace, kdy domácnost vydává nepřiměřeně vysoké výdaje za energie a strádá tak v jiných oblastech základních potřeb, není v Česku záležitostí posledního roku a že naopak představuje závažný strukturální problém, který byl dlouhodobě přehlížen, než začal celospolečensky rezonovat v kontextu současného bezprecedentního růstu cen energií.

Podle studie už v roce 2021, tedy v období před prudkým zvýšením cen energií, žilo v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky ve zhruba 500 tisících domácnostech. Nejvíce energetická chudoba doléhá na rodiny s dětmi; jedná se o 410 tisíc osob, z toho 220 tisíc dětí. Jinými slovy přibližně desetina dětí v naší zemi uprostřed Evropy žila a žije v energetické chudobě. Do této kategorie spadá i 130 tisíc osob v domácnostech samoživitelek. Druhou nejzasaženější skupinou jsou lidé pobírající důchody (310 tisíc osob), tedy 16 % z celkové důchodcovské populace. V energetické chudobě se také nachází 28 % osaměle žijících důchodců, nejčastěji žen.

Jako nejčastější příčinu energetické chudoby studie idenditifkovala vysoký podíl výdajů za energie na příjmech domácnosti. Největší část výdajů na energie vydávají domácnosti na vytápění – studie ukázala, že významnou příčinou energetické chudoby je vysoká energetická náročnost bydlení. To se týká zejména nájemního bydlení, 46 % ze všech lidí v energetické chudobě bydlí v nájemních bytech, zatímco celkově v nájmu bydlí jen 17 % populace.

Pro potírání energetické chudoby, a to na systémové úrovni a s důrazem na nejohroženější skupiny obyvatel, je podle studie potřeba přijmout a realizovat následující opatření:

  • navýšení dotací z Nové zelené úsporám na komplexní energetické renovace pro nízkopříjmové domácnosti,
  • nároková sociálně zacílená sleva na elektřinu, plyn a teplo pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou, zakotvená v právě novelizovaném energetickém zákoně (nárok na slevu by měl být limitován čistým měsíčním příjmem 21 tisíc Kč na osobu),
  • přijetí zákona o podpoře v bydlení a budování celostátní sítě dostupného poradenství v oblasti bydlení,
  • zpřístupnění příspěvku na bydlení domácnostem, které na něj mají nárok pomocí poradenství k úsporám energií a kontaktních míst pro bydlení,
  • výstavba i rekonstrukce energeticky úsporného sociálního bydlení.

Jan Klusáček, hlavní autor studie z iniciativy Za bydlení, říká: “Studie ukázala, že největší skupinu v energetické chudobě představují nízkopříjmové rodiny v nezateplených nájemních bytech. Ty kromě rostoucích cen energií ohrožuje zvyšující se nájemné. Česká republika musí výrazně akcelerovat tempo budování obecního dostupného a sociálního bydlení v dobrém energetickém standardu. Prvním krokem mohou být rekonstrukce tisíců neobydlených obecních bytů.”

- Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká: “Aktuální novela energetického zákona nevyužívá příležitost k omezení energetické chudoby. Omezení definice zranitelného zákazníka jen na osoby se zdravotním postižením je rozhodně příliš úzké. Během dalšího projednávání novely by ministři a poslanci měli vymezit prostor pro dostatečnou, ale přesně zacílenou slevu pro zákazníky ohrožené energetickou chudobou. Právě zveřejněná studie obsahuje návrh možných podmínek pro nárok na sociální slevu na energie.”

- Ondřej Pašek, spoluautor studie z Hnutí DUHA, říká: “Bez důkladného zateplení se ohrožené domácnosti nikdy nedostanou z bludného kruhu špatného bydlení a vysokých účtů za vytápění. Nová zelená úsporám vyžaduje na důkladné zateplení  domů i bytů vysoké vlastní financování a pro nízkopříjmové domácnosti je proto nedosažitelná. Dotaci je proto potřeba odstupňovat až k 95 % pro ty nejohroženější a zároveň jim poskytnout poradenství a pomoc při přípravě projektu. ”

- Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení, říká: “Struktura lidí čelících energetické chudobě ukazuje, jak zranitelní jsou lidé v nedůstojném a nedostatečném bydlení. Nikdo by neměl být znevýhodněn tím, že se narodil nebo zestárl v obci, pro kterou není podpora v oblasti bydlení a pomoc při řešení bytové nouze prioritou. Vláda v součinnosti se samosprávami musí vybudovat efektivní záchrannou síť – systém prevence a pomoci domácnostem ohroženým bytovou nouzí a propadlým do bytové nouze napříč Českou republikou. To se neobejde bez odpovídající legislativy v oblasti podpory bydlení zavádějící mimo jiné širokou a nízkoprahovou podpůrnou síť kontaktních míst pro bydlení v obcích napříč celou Českou republikou, minimálně ve všech obcích s rozšířenou působností.”

Zdroj: (Hnutí DUHA)*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down