Studie vytápění obce palivem z biomasy

Náš program „obnovy vesnice“ obsahuje i plány na modernizaci vytápění budov na bázi paliv z biomasy.Vedle centrálních výtopen na biomasu v surovém stavu (dřevní štěpka, balíky slámy), známých hlavně z Dánska a Rakouska, se začíná prosazovat i systém automatických topenišť na pelety. Ten je uplatňován například ve Švédsku, sousedním Bavorsku a v USA.

Orientační hodnocení různých variant vytápění objektů na venkově provedla před časem společnost CZ Biom ve spoluprácj s VÚZT Praha-Ruzyně. K tomu byla jako vzorová zvolena obec Struhařov ve Středočeském kraji, která se uspořádáním a podmínkami blíží pomyslnému průměru.

Modernizace vytápění zatím ve Struhařově provedena nebyla, ale závěry studie mají širší platnost, zejména s ohledem na rozvoj pěstování energetických rostlin pro výtápění. Kromě jiného potvrdila i poznatek z praxe, že ekonomika centrálních kotelen na biomasu v obcích s příliš rozptýlenou zástavbou je závislá na dotacích, což je výhledově neúnosné.
Studie ukázala, že pro ekologické vytápění modelové obce Strujařov je výhodnější systém výroby peletek z biomasy  a jejich použití v automatických kotlích ve třech upravených menších kotelnách a asi 130 rodinných domcích.  Peletky jsou vyráběny z místních zdrojů – odpadního dřeva, pilin, slámy a z energetických rostlin místního zemědělství.

Tato varianta má řadu předností před méně efektivní stavbou centrální kotelny. Výhodnější je i v porovnání s plynofikací, a to jak výší nákladů na palivo (finance zůstanou v obci), tak využitím místních zdrojů, pracovních sil, budov a strojů. Kromě toho se vytváří prostor pro výrobu standardních paliv i pro okolní obce  trh s palivy. Takto stanovený energetický generel obce je schopen využít i dotace z programů EU či tuzemských zdrojů.

Pletárnu by provozovala například obecně prospěšná společnost (nebo s r. o), do které by vstoupily zemědělské podniky a obec. Tento podnik by provozoval i rekonstruované kotelny, dodával palivo obyvatelům obce, případně je prodával na trhu s palivy.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor:  Ing. Václav Sladký, CSc., VÚZT Praha-Ruzyně (ve spoluprácí s CZ Biom)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *