21.08.2015 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systémové zateplení domu kamennou vlnou

Trendem současnosti je zateplování. Správně zvolený a dobře provedený „kabát“ kolem domu v zimě omezí úniky drahocenného tepla ven skrz zdivo, naopak v létě zabrání prostupu horka do interiéru. Pomůže tak ušetřit náklady za topení nebo na klimatizaci. Výrobci izolačních materiálů nabízejí i systémy, jež umožní s izolací zdiva současně realizovat celou fasádu. Týká se to i zateplení tzv. kamennou vlnou.

Stručný obsah článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/2015.

Aby zateplení mohlo dobře fungovat, je třeba nejen vybrat vhodný systém, ale také jej správně realizovat. A právě při realizaci dochází k mnoha pochybením. Jak jim předejít?

A co dodavatelé izolačních systémů nabízejí pro zvýšení efektivity celého procesu?

Jen systémové řešení

Systémové řešení zateplení je definováno jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvicích prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy.

Vždy by se měl používat ucelený systém od jednoho výrobce. Pouze tak lze zaručit, že všechny komponenty budou navzájem kompatibilní, a mít tak jistotu, že jde o systém odzkoušený, který dokáže dosáhnout předpokládané životnosti.

Každý systém přitom nabízí řadu možností. „Prvním krokem je zvolit správnou skladbu izolace. Nejde jen o tloušťku, ale i o vhodné hmoždinky, jejich počet, délku a řadu dalších aspektů,“ informuje Ing. Jozef Dírer, technický specialista společnosti Rockwool, a. s., významného dodavatele izolačních systémů. „Například na zateplení z kamenné vlny by měla přijít vždy jen silikátová nebo silikonová omítka, která umožní izolaci propouštět vodní páry.“

Izolace fasády s využitím kvalitního zateplovacího systému dokáže nejen podstatně ušetřit náklady na energie, ať již na vytápění nebo na klimatizaci, ale je i výbornou investicí. Napomáhá zhodnotit nemovitost, a jelikož kamenná vlna patří mezi nehořlavé materiály, výrazně zvyšuje i bezpečnost celého objektu a osob v něm. Kamenná vlna přitom disponuje i dobrými akustickými vlastnostmi, takže dokáže omezit hluk pronikající zvenčí do interiéru.

Co se týká samotné aplikace izolačních desek, je potřeba se nejdříve zaměřit na kvalitu podkladu. Svízel to může znamenat u rekonstrukcí, kde je třeba zdivo nebo jinou konstrukci upravit tak, aby byl podklad pevný a nic se nedrolilo. Teprve pak je možné začít se zateplováním. „U desek z kamenné vlny je potřeba dbát na to, aby byla lepicí malta nanesena na desku po obvodu takzvaně na rámeček s třemi terči uprostřed,“ vysvětluje Jozef Dírer. Důležité přitom je, aby tímto tmelem bylo pokryto minimálně 40 % plochy desky. Desky ale lze lepit i celoplošně, tzv. hřebenem. Desky se přitom vždy lepí k sobě na sráz a na vazbu, obdobně jako když se zdí.

Důležité jsou detaily

Aby se zamezilo vzniku tepelných mostů, je třeba pečlivě izolovat také ostění, nadpraží i podpraží, neboli parapetní lůžka. Styk izolace s cizím prvkem, jako jsou rámy oken, dveří a podobně, se přitom řeší pomocí speciálních systémových lišt.

Náročnou etapou při zateplení je i kotvení desek. Provádí se vždy nejdříve po 48 hodinách od nalepení. Obvykle se dělá do tzv. T spojů, tedy do rohů k sobě přiléhajících desek, a také do vlastní plochy desky. Druh, počet a rozmístění hmoždinek by měl stanovit projektant nebo statik, a to na základě statického výpočtu.

Poté je již na řadě zatmelení desek, stěrka a vhodný omítkový systém. I zde je třeba při jednotlivých krocích respektovat doporučený technologický postup a vybrat vhodný materiál.

Častým problémovým místem při zateplení bývá sokl. Na něj vždy patří izolace, která je nenasákavá, odolná vůči vodě a má větší mechanickou odolnost, například soklová deska. „Izolaci je nejlépe použít do výšky 500 mm nad úroveň terénu,“ radí Jozef Dírer. „Aby nedocházelo k tepelným mostům, promrzání a tvorbě plísní, je třeba dům izolovat minimálně 300 mm pod úroveň podlahy, ideální je jít až 800 mm pod úroveň terénu.“

Důležité jsou i povětrnostní podmínky: Teplota okolí i podkladu by se měla pohybovat mezi +5 °C až +25 °C. Mokré procesy, tedy lepení, stěrkování, nanášení omítky atd. se nesmí provádět přímo na osluněných plochách nebo za deště. Před povětrnostními vlivy je třeba chránit fasádu po celou dobu realizace.*

Pavel Grozman (Zdroj: Rockwool)

Obrázky:

Pro zateplení je třeba vybrat vhodný izolační systém a kvalitně jej aplikovat

Lepicí malta má být nanesena po obvodu desky s třemi terči uprostřed

Kotvení desek se provádí nejdříve za 48 hodin po nalepení

Na izolaci z kamenné vlny by měla přijít omítka, která dobře propouští vodní páry

Některé izolační systémy umožní současně realizovat celou fasádu

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down