Tepelná čerpadla i pro bytové domy

Lidé si již pomalu začínají zvykat, že tepelná čerpadla (TČ) jsou plnohodnotnou alternativou k jakémukoliv jinému zdroji tepla. Relativně málo rozšířená jsou dosud v bytových domech. I zde se již trh začíná dávat do pohybu a stále více majitelů bytů, sdružených v společenství vlastníků či v bytových družstvech, se rozhoduje pro instalaci tepelných čerpadel.

Majitelé domu zpravidla vlastní jen pozemek přímo pod domem, takže nelze využít technologii čerpadel země/voda. V úvahu tak přichází varianta vzduch/voda ve vnitřním nebo venkovním provedení.

V této oblasti nabízí německý výrobce tepelných čerpadel Alpha-InnoTec výrobky s hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem s výkony do 31 kW (při parametrech 2/35 °C). Originální regulátor (Luxtronik) umí mj. řídit kaskádu až čtyř tepelných čerpadel a lze u něj aktivovat funkci, která umožňuje provádět veškeré nastavení po internetu a vyslat okamžitě chybové hlášení vždy, když se v systému vyskytne problém. To je u bytových domů, kde je na tepelném čerpadle jako zdroji tepla a teplé vody závislých několik desítek lidí, obzvlášť důležité. Servisní zásah pak může proběhnout dříve, než si stačí obyvatelé domu čehokoli všimnout.

Tepelná čerpadla mohou být instalována v novostavbách i v rekonstrukcích, ale vždy je třeba pamatovat na teplotní omezení a otopnou soustavu dimenzovat na teplotní spád maximálně. 55/45 °C. Některá tepelná čerpadla sice mají výstupní teplotu až 65 °C, ale zde platí jednoduchá úměra – čím větší výstupní teplota, tím nižší topný faktor a možná úspora.

Instalace při rekonstrukci

Příkladem nahrazení centrálního zásobování teplem alternativním zdrojem může být instalace dvou tepelných čerpadel vzduch/voda LW 330 (2/35 °C) ve vnitřním provedení do panelového domu v Českých Velenicích. Tento dům se dočkal celkového zateplení a výměny oken. Tepelná ztráta je v současnosti 63 kW. Dále se v domě připravuje teplá voda pro 50 osob. Zdrojem tepla je zde venkovní vzduch přiváděný dvěma otvory k tepelným čerpadlům. Po odebrání tepla se dalšími dvěma otvory vzduch ochlazený o několik stupňů vyfukuje opět do venkovního prostoru.

Kompletní strojovna tepelných čerpadel s veškerými potřebnými zásobníky a dalšími prvky otopného systému se vešla do nevyužívané prádelny a sušárny v přízemí objektu. Celá instalace stála obyvatele domu asi 1 800 000 Kč a při roční úspoře asi 300 000 Kč vychází prostá návratnost investice šest let. Reálná návratnost bude, díky rostoucím cenám energií, ještě kratší.

 

Nižší výdaje na teplo

Pro všechny majitele bytů ve starších bytových domech se tak otevírá možnost snížení plateb za teplo a teplou vodu, což jsou největší položky v nákladech na bydlení a je zde tudíž největší potenciál k úsporám. Cena za 1 GJ tepla z CZT se obvykle pohybuje mezi 350 až 650 Kč/GJ, v některých městech se však blíží až k 1000 Kč/GJ. S tepelným čerpadlem se lze reálně dostat na výrobní náklady asi 240 Kč/GJ (v závislosti na celoročním topném faktoru a ceně elektrické energie v dané lokalitě).

V současnosti je další motivací vlastníků i využití dotací na zateplení a instalaci ekologických zdrojů vytápění. Zateplení je základním předpokladem pro úspěšný přechod k ekologickému způsobu vytápění. Jednak se část energie pak již nikdy nebude muset do domu dodávat (což je nejlepší úspora) a zároveň klesne teplota v otopném systému. Lze pak využít i soustavu se stávajícími otopnými tělesy, dimenzovanými většinou na teplotní spád 90/70 °C, také se sníženým teplotním spádem 55/45 °C. Tak tomu bylo právě v Českých Velenicích.

 

Tepelné čerpadlo v projektu

Instalace TČ do novostaveb je jednodušší v tom, že již v projektu lze počítat s nízkoteplotním otopným systémem ideálním pro chod tepelných čerpadel, stejně jako lze v projektu předem vyčlenit prostor vhodný pro budoucí strojovnu.

Instalace s tepelnými čerpadly Alpha-InnoTec je takto provedena například v komplexu bytových domů Dalejka v Praze – Stodůlkách. Jde o tři bytové domy s celkem 108 byty. Tepelná ztráta všech tří domů je v součtu asi 300 kW a ohřev teplé vody je dimenzován na 240 osob. Celkem je v tomto komplexu nainstalováno 12 tepelných čerpadel se jmenovitým výkonem á 23,5 kW (2/35 °C). Otopná soustava je navržena na teplotní spád 50/40 °C a bivalentním zdrojem jsou zde topné patrony instalované v oddělovacích zásobnících.

Dimenzování tepelného čerpadla Alpha-InnoTec lze provést ve speciálním navrhovacím programu, který pracuje s venkovními teplotami po hodinách z let 2003 až 2005 pro 19 míst ČR. Je tedy možno přesně zjistit roční potřebu tepla pro vytápění a ohřev TUV, bod bivalence, celoroční topný faktor, roční pokrytí tepelným čerpadlem, provozní hodiny kompresoru, provozní náklady, apod. v místě instalace.

Pro uživatele TČ je jedním z nejdůležitějších parametrů hlučnost. Na již provedených instalacích je ověřeno, že hodnoty hladiny akustického tlaku splňují požadované limity a lze bez nadsázky prohlásit, že tepelná čerpadla Alpha-InnoTec patří k nejtišším na českém trhu, mimo jiné i díky originálním vzduchotechnickým kanálům, které jsou dodávány jako příslušenství.

 

Redakce (Zdroj: Alpha-InnoTec, www.alpha-innotec.cz)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *