03.09.2021 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Tepelné čerpadlo může také chladit

Pouze jedno zařízení umí celoročně vyrábět současně teplo i chlad – tepelné čerpadlo. Jeho využití jako zdroje chladu je přitom možné prakticky u všech typů. Kompresor tepelného čerpadla může být i při chlazení v provozu a aktivně řízen podle potřeby chladu. Hlavní výhodou systému je vysoký výkon chlazení a efektivní využití jedné technologie současně k vytápění i chlazení.

Výtah z článku, který vyšel v časopise Energie 21 č. 4/221.

Chlazení tepelnými čerpadly může probíhat pasivně (kompresor čerpadla není v provozu) i aktivně (kompresor čerpadle je v provozu a aktivně ovládán). Každý způsob má několik technologických a provozních variant s různými parametry.

Pasivní (přímé) chlazení budovy chladem ze země je využitelné u tepelných čerpadel země/voda a voda/voda. Zdrojem chladu pro pasivní chlazení mohou být geotermální vrty, studny se spodní vodou a omezeně i plošné kolektory. Roční množství chladu, které lze ze země při pasivním chlazení získat, je omezené a na konci léta může být primární okruh vyhřátý tak, že chladící výkon klesne. Kompresor tepelného čerpadla není při pasivním chlazení v provozu, pouze se propojí primární okruh tepelného čerpadla s chladicím systémem budovy. Hlavními výhodami jsou jednoduché zapojení a prakticky nulové provozní náklady během chlazení.

Využití tepelného čerpadla jako aktivního zdroje chladu je využitelné prakticky u všech typů tepelných čerpadel. Kompresor tepelného čerpadla je při chlazení v provozu a může být řízen podle potřeby chladu. Hlavní výhodou je vysoký výkon chlazení a využití jen jedné technologie, která zvládne vytápění i chlazení. Používají se tři základní technologické varianty aktivního chlazení podle technologie tepelného čerpadla.

Teplotní spád při aktivním chlazení je možné volit libovolně a jsou dosažitelné i minusové teploty chladící vody. Z hlediska spotřeby elektřiny, je výhodnější volit teplotní spád s vyšší teplotou chladící vody, protože tepelné čerpadlo pak má vyšší chladicí faktor a nižší spotřebu elektřiny.

Chladicí výkon tepelného čerpadla je uveden v technické dokumentaci. U čerpadel země/voda v zapojení pro souběžnou výrobu tepla a chladu lze zjistit chladící výkon odečtením elektrického příkonu od tepelného výkonu při provozních podmínkách 10/35 °C v případě chlazení fancoily či vzduchotechnikou, nebo 20/35 °C při chlazení podlahovým nebo stropním systémem.

Tepelná čerpadla s možností kombinace pasivního a aktivního chlazení využívají provozně levnější systém pasivního chlazení, dokud je výkonově i teplotně dostatečný. Pokud již není schopné zajistit dostatek chladu, zapne se výkonnější aktivní chlazení pomocí kompresoru.*

Ašr (Zdroj: projektuj-tepelna-cerpadla.cz)

Obrázky:

Vinařství s hotelem v pražské Troji využívá pro vytápění i aktivní chlazení tepelné čerpadlo země/voda

Princip pasivního chlazení tepelným čerpadlem

Souběžná výroba chladu a tepla tepelným čerpadlem

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down