Teplotní proměřování vrtů pro tepelná čerpadla

DTS (Distribution Temperature System) jsou optovláknové distribuované systémy pro měření teploty a tlaku. V současné době se začínají uplatňovat v oblasti obnovitelných zdrojů energie, respektive v průmyslu obecně. Příkladem je teplotní proměřování podpovrchových vrtů do horninového masivu určených pro tepelná čerpadla s ohledem na jejich dimenzování.

Distribution Temperature System (DTS) dokáže pomocí optického vlákna měřit teplotu nebo tlak. Optické vlákno si lze představit jako několik tisíc senzorů, které poskytují informace o teplotním (tlakovém) profilu podél vlákna. Mezi hlavní přednosti optických vláken v této souvislosti patří:

– odolnost vůči elektromagnetickému záření,

– bezpečné použití v hořlavých a výbušných prostředích,

– odolnost vůči agresivnímu prostředí,

– současné odečítání několika tisíců naměřených hodnot,

– snadná instalace a téměř žádná údržba,

– okamžitá lokalizace změn teploty, tlaku, poruchy a událostí,

– délka optického vlákna až do 30 km,

– snadná instalace a dlouhodobé monitorování (30 let).

V současné době je povědomí o DTS systémech v průmyslových odvětvích České republiky velmi malé. Jedinou výjimkou jsou společnosti mající na starosti mezinárodní ropovody a plynovody. V západních zemích je ovšem situace jiná.

 V Německu se tyto systémy například používají pro monitorování teploty a průsaku podél přehrad a hrází. Optické vlákno je v meandrech zabetonováno přímo do hráze. DTS systém je schopen následně zjistit průsak vody a tak lze s předstihem zamezit např. protržení hráze. Uvažuje se dokonce i s monitorováním VVN rozvodů v energetice, protipožární ochraně uvnitř tunelů, monitoringu tvorby náledí, monitoringu teploty velkých podpovrchových, podzemních zásobníků a při zjišťování netěsností na produktovodech.

 

Celý článek je otištěn v čísle 5/09 časopisu Energie 21.

Autor: Ing. Petr Koudelka a kol., VŠB Ostrava, Fakulta elektroniky a informatiky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *