18.08.2012 | 01:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Testování úsporných domácích spotřebičů

Od prosince 2011 platí vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu domácích elektrospotřebičů. Vyhláška reaguje na štítky, které jsou platné zatím pro chladničky, mrazničky, pračky, myčky, televizory a od ledna 2013 také klimatizační jednotky. Štítky mají zákazníkům ulehčit výběr spotřebiče. Mnozí k tomu ale potřebují ještě další informace.

Informace o úsporných spotřebičích nemusí být pro zákazníky hned dostupné, takže je třeba ocenit každou možnost, jak je lze rychle získat. Takovou službu nabízejí například internetové stránky Úsporné spotřebiče v ČR (www.uspornespotrebice.cz), provozované organizací SEVEn, o. p. s. Zákazník zde nalezne pravidelně aktualizovanou databázi nejúspornějších spotřebičů v prodeji v ČR a návody, jak se při koupi orientovat podle energetických štítků.
Informace lze čerpat i z výsledků testování výrobků, uveřejněných například v časopise dTest.

Přísnější vstupní kritéria

Vzhledem k rozšířené nabídce energeticky úsporných spotřebičů na trhu v ČR byla pro databázi Úsporné spotřebiče v ČR aktualizována kritéria zařazení nejúspornějších praček a sušiček, ale i chladniček, televizorů a tiskáren. Přísnější kritéria znamenají nabídku jen takových spotřebičů, jež při provozu ušetří tisíce korun.

- Pračky

Všechny pračky (kromě zpředu plněných slim) musí mít nyní energetickou třídu A+++ (resp. min. A-30 %). Pračky třídy A+++ jsou až o 30 % účinnější než spotřebiče třídy A. Navíc spotřebiče třídy B a horší nesmí být na základě evropského nařízení o ekodesignu od prosince 2011 uváděny na evropský trh. Pračky v databázi musí mít také nízkou potřebu vody, do 1760 litrů na jeden kilogram prádla a rok. To například pro pračku s náplní 7 kg znamená v průměru 56 litrů na jeden prací cyklus (a 12 320 litrů vody ročně). Posledním kritériem je třída účinnosti odstřeďování – u standardních předem plněných praček musí spotřebiče dosahovat třídy A, u ostatních alespoň třídy C. Tato charakteristika je důležitá zejména v případě, že je pak prádlo sušeno v sušičce.

- Sušičky

U sušiček jsou nově zařazovány do databáze jen spotřebiče třídy A-10 % (respektive A+) a lepší. Reálně však mají téměř všechny spotřebiče v databázi energetickou třídu A-40% až A-60% (respektive A+++). To znamená úsporu nákladů na energii za deset let oproti sušičce třídy C více než 20 000 Kč.

- Chladničky

Kombinované volně stojící chladničky musí nyní splňovat požadavky na energetickou třídu A+++ (oproti předchozímu kritériu A++). Spotřebiče třídy A+++ jsou o 60 % úspornější, než chladničky třídy A. Pro představu: chladnička třídy A+++ 2 - 2 o objemu 340 litrů tak v průběhu 10 let ušetří v průměru 4000 Kč oproti třídě A++ a 6600 Kč oproti třídě A+. Chladničky třídy A a horší se již od 1. 7. 2012 nesmí uvádět na trh, jejich podíl na trhu však již byl menšinový.

- Televizory

Televizory musí mít minimálně energetickou třídu A, respektive A+ pro televizory s úhlopříčkou obrazovky nad 100 cm, příkon v pohotovostním režimu do 0,5 W a příkon v režimu zapnuto do 90 W – to znamená snížení spotřeby energie téměř o 20 % oproti původnímu kritériu. Energetický štítek pro televizory je povinný teprve posledních šest měsíců, ale jeho dopady na trh s televizory jsou ohromné. Spotřeba nejúčinnějších televizorů klesla o více než 50 % během dvou let (index energetické účinnosti z 0,3 na 0,16). Pro srovnání televizor s energetickou třídou A+ má až o 75 % nižší spotřebu než běžný televizor třídy C.

- Tiskárny

Databáze www.uspornespotrebice.cz zahrnuje i nejúspornější barevné a černobílé tiskárny na trhu, i u nich došlo nedávno ke zpřísnění kritérií. Kritéria jsou založena zejména na značení Energy Star. Tiskárny v databázi jsou nyní až o 60 % úspornější, než je mezní hodnota pro označení daného výrobku značkou Energy Star.

 

Testování spotřebičů

Vlastnosti domácích spotřebičů jsou pravidelně testovány autorizovanými zkušebnami a výsledky zveřejňovány ve specializovaných časopisech: v České republice je to především časopis dTest (www.dtest.cz). Probíhají ale i velké projekty na celoevropské úrovni. V minulých letech například proběhl celoevropský projekt s názvem ATLETE, který se zaměřil na testování chladicích zařízení pro domácnost pro vyhodnocení energetického štítkování.

Na projektu, který byl zahájen v červnu 2009 a skončil v červenci 2011, spolupracovalo pět partnerů: ADEME, Agentura životního prostředí a hospodaření s energií, Francie (www.ademe.fr), CECED, Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů (www.ceced.eu), ENEA, Národní agentura pro nové technologie, energii a udržitelný ekonomický rozvoj, Itálie (www.enea.it), ISIS, Institut studií integračních soustav, Itálie (www.isis-it.com) a SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, Česká republika (www.svn.cz). Více než 75 % nákladů na projekt bylo získáno z Programu inteligentního využívání energie Evropské komise.

V projektu bylo otestováno 80 modelů chladniček, mrazniček a jejich kombinací vybraných náhodně na počátku roku 2010 z nabídky na evropském trhu. Projektový tým ve veřejné nabídce vybral čtyři z nejlepších nezávislých laboratoří a zajistil organizaci testování v období listopad 2010 až červen 2011. Bylo testováno pět parametrů předepisovaných legislativou EU pro energetické štítky v souladu s požadavky předpisů a technických norem.

Konečné výsledky ukazují, že 80 % testovaných spotřebičů, u nichž již bylo testování dokončeno, splnilo podmínky uvedené na prohlášení o energetické třídě a dva související klíčové parametry: spotřebu energie a skladovací objem. Když ale posoudíme všech pět parametrů, více než polovina uvedených výrobků nesplňuje alespoň jeden z testovaných parametrů.

Z testovaných spotřebičů bylo pro Českou republiku k dispozici deset modelů, z nichž asi jedna třetina neprošla testem z hlediska spotřeby energie, respektive energetické třídy. Asi 67 % těchto výrobků (tj. šest z devíti, u jednoho modelu nebylo testování dokončeno z důvodu nedostatku dalších kusů v prodejní síti) nesplnilo minimálně jeden z pěti testovaných parametrů a formálně by proto neprošlo testem na kontrolu pravdivosti údajů na energetickém štítku.

Výsledky testů jsou veřejně dostupné na stránkách projektu (www.atlete.eu) a byly postoupeny orgánům dohledu nad trhem členského státu EU, médiím, odborníkům a akcionářům.

 

Poučení pro výrobce

Projekt ATLETE úzce spolupracoval s výrobci spotřebičů, kteří dostali příležitost se vyjádřit k výsledkům testování a při podpisu „protokolu dobrovolníka“ možnost přijmout tyto  výsledky ještě před dokončením celého procesu, pokud byli upozorněni na možnou neshodu s požadavky. Podpis protokolu byl nabídnut všem výrobcům předtím, než byl jejich výrobek vybrán pro testování.

Na základě „protokolu dobrovolníka“ mohl výrobce pro každý případ neshody s požadavky zvážit příslušné nápravné prostředky. Ve 25 případech výrobci přijali výsledky z fáze I a zavázali se, že podniknou konkrétní nápravná opatření, jako je oprava prohlášení na štítku a/nebo technické fiše, zlepšení dokumentace k výrobku a návodu k použití, nebo i tištěných a webových katalogů. V některých případech došlo k přerušení výroby daného modelu. V jednom konkrétním případě výrobce prostřednictvím zjištění založených na výsledcích testování v ATLETE odhalil a následně vyřešil problém, který se objevil při výrobě dávky výrobků; jiným příkladem zlepšení může být modernizace výrobku u následujících modelových řad, pokud již původní model po zveřejnění výsledků testu nebyl uváděn na trh. Čtyři výrobci, jejichž pět modelů dostupných i na českém trhu neprošlo první etapou testu, rovněž zareagovalo úpravou technické dokumentace a druhou fázi testu tak nebylo nutno

realizovat, výjimkou byl pouze jediný testovaný model, kde se provedlo testování dalších třech kusů. Výsledky projektu a reakce výrobců naznačují, že obdobné aktivity jsou potřebné a lze dosáhnout zlepšení ve shodě s požadavky štítků.

Luigi Meli, generální ředitel CECED, k tomu řekl: “Úroveň shody s požadavky energetických štítků se musí zvýšit. Uvedené výsledky nejsou uspokojivé, ale odpovídají stanovisku výrobců k této otázce. Výrobci dlouhodobě usilují o přísnější dohled nad evropským trhem. Přísnější dohled je nejlepším způsobem, jak zajistit rovné podmínky, korektní soutěž pro domácí výrobce vybavení operující v rámci jednotného trhu a vysokou úroveň ochrany zákazníků. Je nezbytné, aby vlády poskytly odpovídající prostředky k zajištění dohledu nad trhem.

 

Radek Sýkora (Zdroj: SEVEn, o. p. s.)

 

Celý článek vyšel  v čísle 4/12 časopisu Energie 21.

 

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down