V jednotě je síla

Obnovitelné zdroje energie se již staly významnou součástí našeho energetického mixu. V současnosti jsou sice podporovány, ale brzy budou konkurovat fosilním zdrojům i bez dotací. Aby se tak stalo co nejdříve, musí zastánci OZE společně prosazovat své zájmy. K tomu slouží asociace, sdružení a svazy.

V České republice v této oblasti úspěšně působí kolem patnácti organizací. Trendem je však ještě větší koncentrace sil. Příkladem je společná Iniciativa pro obnovitelné zdroje energie. Vznikla v roce 2011 postupně na základě spolupráce několika samostatných tuzemských organizací. Současnými členy iniciativy jsou Česká společnost pro větrnou energii, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, České sdružení pro biomasu – CZ Biom, Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů a Česká geotermální asociace.

Vznik iniciativy byl vyvolán potřebou jednotného vystupování subjektů působících v oblasti OZE v době, kdy byl další rozvoj ohrožen návrhy nové legislativy. V minulém roce se proto iniciativa zaměřila na prosazování úprav vládních návrhů novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Při projednávání v poslanecké sněmovně a v senátu se pak podařilo přesvědčit zastupitele o perspektivnosti a potřebnosti průmyslového odvětví výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a nejproblematičtější ustanovení obou zákonů byla upravena.

V letošním roce je hlavním úkolem iniciativy transformace do společné zastřešující organizace – Komory obnovitelných zdrojů energie. Jejími hlavními cíli bude podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na energetickém mixu v ČR, sjednocování a obhajování zájmů členů sdružení, společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních opatření, prosazování legislativních opatření v oblasti týkající se využití energií a šíření odborných informací a osvěty.

Obnovitelné zdroje energie jsou velkou šancí, aby Česká republika mohla mít v budoucnu dlouhodobě udržitelnou, ekologickou a konkurenceschopnou energetiku. Nyní se však ubírá opačným směrem. Místo vytváření podmínek pro rozvoj využívání obnovitelných zdrojů se máme opět spoléhat převážně na jádro a uhlí. Hlavním úkolem Komory i dalších profesních organizací proto bude, abychom neztratili kontakt s vývojem ve světové a evropské energetice a nestali se skanzenem energetiky.

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *