V Opatovicích má vzniknout zařízení ZEVO, které využije zbytkový komunální odpad

Vedení Pardubického kraje navštívilo Elektrárny Opatovice, tématem jednání s vedením společnosti byla diskuse o projektu na vybudování zařízení pro energetické využití zbytkového komunálního odpadu - ZEVO. Zařízení je součástí procesu dekarbonizace, kdy se elektrárna zavázala odstoupit od využívání uhlí jako paliva do roku 2030. Zařízení by mělo pokrýt 15 procent ročních dodávek tepla pro Pardubicko, Chrudimsko a Královéhradecko.

„V návaznosti na předpokládaný zákaz skládkování je nutné řešit energetické využívání vytříděného zbytkového komunálního odpadu. Jedním z bodů našeho programového prohlášení je energetické využití těchto komunálních odpadů, což je projekt, který připravuje v rámci svého areálu společnost Elektrárny Opatovice. Jedná se o potenciální zdroj energie, který je součástí širšího projektu dekarbonizace elektrárny. Připravované zařízení, které by mělo být uvedeno do provozu v roce 2028, ročně energeticky využije 150 tisíc tun odpadu a vyrobí 78,5 GWh elektřiny a 615 TJ tepla, což je přibližně 15 procent ročních dodávek tepla,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Opatovická elektrárna zásobuje teplem širokou aglomeraci Pardubic, Chrudimi a Hradce Králové. „Vzhledem k existenci stávajících sítí pro vyvedení tepla a elektrické energie  je záměr, který sice nebude schopen nahradit uhlí jako jediný zdroj energie, logickým dílkem do skládačky zdrojů vedle zemního plynu a biomasy. Zároveň by ZEVO, vzhledem ke své kapacitě, mohlo pomoci vyřešit odpadovou problematiku měst a obcí v regionu, se kterými aktivně jednáme. Pro distribuci tepla a elektrické energie bude využito stávající infrastruktury, což je samozřejmě optimální variantou bez nutnosti budování další sítě. Proto tento projekt vnímáme pro region jako velmi důležitý,“ řekl radní Miroslav Krčil.

Důležitou součástí projektu je řešení dopravy odpadu pro ZEVO z regionu do areálu elektrárny. Ta je velmi dobře dopravně dostupná s možností napojení na dálniční a železniční síť. „Je jasné, že v rámci řešení takového spádového zařízení bude nutné řešit též dopravu. Opatovice jsou dobře dostupné jak po silnici, tak po železnici, jelikož z areálu vede železniční vlečka s napojením na železniční trať z Pardubic do Hradce Králové. Nabízí se tak vytvoření sítě dílčích překladišť ve městech u železnice a svoz přímo do elektrárny. Je to téma, o kterém budeme chtít jednat se Správou železnic, protože řada vleček není nyní v provozuschopném stavu, ale z našeho pohledu dává tento způsob přepravy smysl,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. Pokud by byla doprava řešena čistě po silnici, předpokládá EOP denně 30 malých nákladních vozů, 30 kamionů a 30 osobních aut pro personál. Nákladní doprava by měla být řešena jen v pracovní dny od 6 do 18 hodin. To vše při dodržení hlukových limitů v lokalitě.

Zástupci Elektrárny Opatovice seznámili hejtmana a radního s otázkou emisí v rámci nového plánovaného provozu. „V porovnání s emisními limity klasických uhelných elektráren jsou limity pro ZEVO mnohem nižší. V případě oxidů síry o 85 procent, u oxidů dusíku od 45 procent a u polétavého prachu o 64 procent,“ sdělil radní Miroslav Krčil.

“ Na plánované zařízení pro energetické využití odpadu ZEVO Opatovice pohlížíme z mnoha úhlů hovořících pro jeho vybudování – odklon od uhlí a kombinaci vhodného mixu paliv, modernizace zdroje spojená se snižováním emisí, služba městům a obcím vyřešit otázky nakládání s odpady dle platné legislativy, zajištění stability zásobování dálkovým teplem, navýšení chybějící kapacity technologií pro energetické využívání odpadu v ČR a v neposlední řadě je zde pohled energetické bezpečnosti, kdy je vytřídění odpad z černých popelnic lokálním a neustále vznikajícím zdrojem - palivem pro výrobu energií,“ shrnula  závěrem jednání výkonná ředitelka Elektráren Opatovice Romana Zadrobílková.

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down