Veletrh BioEnergy Decentral v Hannoveru

Zřejmě nejvýznamnější evropská výstava zaměřená na chov hospodářských zvířat EuroTier proběhla za rekordní účasti vystavujících firem i návštěvníků v polovině listopadu v německém Hannoveru. Její součástí byla stejně jako v roce 2010 výstava BioEnergy Decentral. Té bylo věnováno speciálně několik pavilónů a na nezájem si vystavovatelé zaměření na obnovitelné zdroje energie rozhodně nemohli stěžovat.

Od svého vzniku v roce 1993 zaznamenává hannoverská výstava Euro Tier, pořádaná nyní ve dvouletých cyklech, stálý rozvoj. V roce 2012 zde své produkty a technologie vystavilo 2486 firem z 51 zemí světa a branami veletrhu prošlo více než 160 000 návštěvníků. Mezi vystavujícími stále přibývá zahraničních firem, letos jich v Hannoveru představilo své novinky úctyhodných 1151. Kromě domácího Německa mělo mezi vystavujícími největší podíl Nizozemsko, Francie, Čína, Dánsko, Itálie, Spojené království, Španělsko, Belgie a Rakousko. Českou republiku na mezinárodním veletrhu zastupovalo 13 firem.

K nárůstu zájmu o prestižní čtyřdenní akci přispěl i specializovaný veletrh BioEnergy Decentral situovaný do pěti výstavních hal. Zúčastnilo se ho 680 vystavujících subjektů z 24 zemí a podle odhadu jej speciálně navštívilo téměř 40 000 lidí, mezi nimiž bylo 7000 odborníků ze zahraničí. Nárůst zájmu o problematiku obnovitelných zdrojů tak byl  oproti roku 2010 přes ne zrovna dobrou situaci na německém trhu dvacetiprocentní.

Program plný otázek a odpovědí

Výstavu obohatil pestrý doprovodný program s řadou přednášek, seminářů a diskusních fór především se zaměřením na využití bioenergie a s tím související široké spektrum témat.   

Jak mimo jiné zaznělo, zajištění dostatku energie stále zůstává jedním z největších a nevyřešených politických i technických problémů. Řešení je zřejmě možné pouze s pomocí lepšího využití decentralizované výroby elektřiny a tepla při přímé kontrole a řízení poptávky. Bioplynové stanice se tak jeví jako ideální, jelikož tyto technologie mohou pracovat s pružným řízením příkonu. Pro zajištění energetické stability se tak jeví jako ideální mix velkých centrálních elektráren s těmi malými lokálními zabezpečujícími energii pro určité oblasti, či obce. Technologie mohou a měly by být voleny podle daných ideálních podmínek určitého území. Právě veletrh BioEnergy Decentral poukázal na nutné spojení všech subjektů působících na energetickém trhu, ať již jde o zemědělce, společnosti působící v lesnickém hospodářství, či další dodavatele energie.  

 

Bioenergie má význam

Hospodářský význam bioenergie dokládají i poslední údaje. Například v Německu v současné době existuje více než 7500 zařízení na výrobu bioplynu s celkovou kapacitou zhruba 3000 megawattů a objemem prodeje ve výši přibližně 6,7 mld eur. Z bioplynových stanic zhruba polovina funguje více než šest let, takže je nutně čeká modernizace a investice vedoucí ke zlepšení jejich účinnosti. Bioplyn činil v Německu v roce 2011 již 14% podíl příspěvku obnovitelných zdrojů energie. Německý trh je tak i přes určité problémy, co se týče obnovitelných zdrojů, velmi dynamický a flexibilní. A čísla ukazují, že počet bioplynových stanic zatím roste i v dalších evropských zemích.

 

Poprvé na výstavě EuroTier   

České výrobce zastupovala v Hannoveru například společnost Farmtec. Svůj stan sice rozbila v pavilonu patřícímu veletrhu EuroTier, nicméně v nabídce má i systémy pro využití tepla z bioplynových stanic. Přítomné zástupce společnosti jsme při naší návštěvě alespoň stručně vyzpovídali. Na dotazy odpovídali Ing. Mojmír Vacek, CSc. produktový manažer pro skot a Ing. Jaroslav Nováček, ředitel OZE Farmtec, a. s.

Po kolikáté jste na Veletrhu v Hannoveru a co od výstavy očekáváte?

Vacek: Na veletrhu EuroTier je společnost Farmtec, a. s. s vlastní expozicí poprvé. V předchozích ročnících se naši pracovníci účastnili jen jako návštěvníci. Návštěvy byly vždy inspirativní a nové poznatky byly využity k vývoji příslušných produktů.

 

S jakou nabídkou a produkty se zde prezentujete?

Vacek:Do Hannoveru jsme přijeli s nabídkou všech produktů a služeb, které standardně nabízíme. Kromě projekce a vybavení stájí pro skot, ovce a kozy, prasata i drůbež, dojící techniky a zařízení pro čerpání a uskladnění výkalů zde nově prezentujeme i vlastní technologii bioplynových stanic Farmtec, a. s.

 

Od čeho očekáváte největší úspěch?

Vacek:Hlavním cílem je představení naší společnosti a získání nových kontaktů jak s potenciálními zákazníky, tak i obchodníky. Od návštěvníků z východoevropských zemí očekáváme zájem o kompletní projekty a dodávky technologií nových farem pro všechna hlavní hospodářská zvířata. U lidí z Německa a dalších západoevropských zemí zaznamenáváme vzhledem k dlouholetému působení domácích projektových, obchodních a výrobních firem zájem především o jednotlivá zařízení a produkty, které jsou srovnatelné nebo i z různých pohledů zajímavější v porovnání se  zdejší širokou nabídkou.  Zájem je také o systémy využití „odpadního“ tepla z provozu BPS. 

Jaký podíl má zahraniční obchod z celkového prodeje a o které produkty je největší zájem?

Vacek:Realizace projektů a prodej v zahraničí je pro nás vzhledem k obtížné situaci českých zemědělců, a tím omezené domácí poptávce každým rokem důležitější.  Dlouhodobě působíme v Polsku a v zemích bývalé Ruské federace, v posledních letech zvyšujeme aktivity v nových členských zemích EU a dalších balkánských státech. Vzhledem  k velkému potenciálu těchto regionů očekáváme další zvýšení podílu zahraničního obchodu na výkonech společnosti.  Zájem o konkrétní produkty z naší nabídky tady na výstavě jsme již zmínili. Musíme přiznat, že jsme velmi mile překvapeni.

 

Je součástí nabídky BPS také systém využití tepla?

Nováček: Ano, součástí nabídky je i zpracování návrhu využití tepla s ohledem na možnosti nebo zájem investora.  Nejčastěji se „odpadní“ teplo využívá k vytápění objektů nebo sušení různých materiálů včetně digestátu, ale i pro méně tradiční účely (vyhřívání skleníků, bazénů či akvárií).

 

Jste schopni navrhnout a případně dodat na klíč celý provoz BPS?

Nováček:Nabízíme kompletní řešení s vlastní technologií Farmtec, a. s., tj. projekci, výstavbu, legislativu připojení, uvedení do provozu i následný záruční a pozáruční servis.

 

Dodáváte také BPS na komunální odpad?

Nováček: S ohledem na změnu legislativy, konkrétně zrušení rozdělení BPS na zemědělské a odpadové (AF1 a AF2) jsme připraveni navrhnout řešení s využitím vyššího podílu odpadních substrátů.

 

Připravil Roman Paleček

 

Obrázek: Společnost MT-Energie GmbH ze severoněmeckého Zevenu je předním výrobcem kompletních bioplynových stanic všech velikostí a rovněž tak zařízení a speciálních součástí pro výrobu a zpracování bioplynu. Její portfolio zahrnuje nejen vývoj, plánování a výstavby bioplynových stanic, ale i intenzivní technickou a biologickou podporu. Skupina MT-Biomethan GmbH nabízí inovační  zpracování plynu včetně technologie pro výrobu biometanu

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 1/2013 časopisu Energie 21.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *