16.11.2022 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Velké firmy mohou žádat o dotace na pomoc s vysokými cenami energií, připraveno je 30 miliard korun

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu podle tzv. Dočasného krizového rámce Evropské komise (DKR). Podnikatelé mohou žádat do 31. ledna 2023, připraveno je až 30 miliard korun.

„Vláda zastropovala ceny energií pro malé a střední podniky. Pro ty větší, kterým zastropovat ceny energií neumožňují pravidla jednotného trhu EU, jsme připravili tento dotační program. Máme v rámci něj připraveno 30 miliard korun. Žádat budou moci firmy, u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodáváFirmy mohou žádosti podávat v systému AIS MPO, který už znají z dřívějška.

Program je určen pro velké podniky, které mají odběrná místa připojená k distribuční soustavě elektřiny nebo plynu, na které se nevztahuje zastropování cen podle nařízení vlády č. 298/2022 o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Výše dotace v této výzvě je pro všechny oprávněné žadatele 30 % způsobilých nákladů a až 45 milionů korun. Energeticky náročné podniky, které jsou v provozní ztrátě, mohou zažádat až o 200 milionů korun. Žádosti bude možné podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default. V pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod se mohou podnikatelé s dotazy obracet na linku 1212, nebo je možné využít e-mail 1212@mpo.cz.

Přesné znění výzvy je k dispozici na webu MPODalší informace nejen k pomoci státu s vysokými cenami energií jsou na webu www.energiezamene.cz.

Podle tiskové informace V4 Group v rámci výzvy lze žádat 30 - 70 % způsobilých nákladů na elektřinu a plyn, a to na základě typu žadatele. Maximální výše podpory nesmí být vyšší než provozní ztráta, a zároveň nesmí být vyšší než 200 mil. Kč (u žadatelů, kteří nejsou energeticky náročným podnikem 45 mil. Kč).

Program má množství podmínek, které je třeba splnit pro přiznání nároku:

  • Činnost podnikání nesouvisí s výrobou, zpracováním, přepravou nebo distribucí plynu, ropy, uhlí nebo elektřiny, a dále s finančním zprostředkováním a činností heren, kasin a sázkových kanceláří.
  • Žadatel nemá nárok na zastropování cen podle nařízení vlády č. 298 Sb.
  • V případě, žadatele, který je energeticky náročným podnikem (náklady na spotřebu energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % Obratu) nebo podnikem ve vybraných odvětvích (Energeticky náročný podnik zvlášť zasažený zvýšením cen energií podle příslušné tabulky), musí být žadatel v provozní ztrátě a zvýšené náklady na elektřinu a plyn musí tvořit alespoň 50 % provozní ztráty.
  • Žadatel nesmí být v úpadku, likvidaci, nemá nařízenou exekuci, není ve střetu zájmů a nemá nedoplatky vůči státním orgánům (Finanční úřad, ČSSZ atd.).
  • A další podmínky obsažené ve výzvě.

Další omezení se týkají koncernů, kdy celý koncern může v rámci programů čerpat pouze omezené prostředky – 2 mil. EUR pro nenáročné energetické podniky, 25 mil. EUR pro energeticky náročné podniky, a 50 mil. EUR pro podniky ve vybraných odvětvích,“ upřesňuje Miroslav Šperka, partner V4 Group a dodává, že na podporu je alokováno 30 miliard korun a žádosti lze podávat až do 31.1.2023. „Podpora však může být ukončena dříve, například z důvodu vyčerpání alokované částky,“ dodává Šperka.*

/Zdroj: MPO a TZ/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down