Velké podniky čeká energetický audit

Poslanecká sněmovna schválila v únoru novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Ta mimo jiné ukládá velkým podnikům povinnost provádět pravidelný energetický audit nebo implementovat systém energetického managementu po dle ISO 50001, a to od července 2015. Novela by měla vstoupit v platnost od 1. července 2015.

„Jednou z reakcí podnikatelů je jejich nesouhlas s další povinností, která přichází z Bruselu. Nicméně se zapomíná, že pokud bude správně v podniku uchopena, přinese firmám nemalý užitek,“  je přesvědčen generální ředitel společnosti Bureau Veritas Jakub Kejval.

Povinnost k provádění energetických auditů je podle Jakuba Kejvala v zákoně stanovena již dnes. Jen není paušálně vztažena na všechny velké firmy, chybí pravidelné opakování a povinnost je omezena na podniky s vyšší než stanovenou celkovou spotřebou energie (35 000 GJ). Cílem novely je právě zvýšit energetickou účinnost a upřesnit pravidla pro efektivní nakládání s energií. Do § 9 odst. 2 se vkládá nová povinnost energetických auditů, alternativně implementace systému ISO 50001 či ISO 140001 pro „podnikatele, kteří nejsou malým nebo středním podnikem“.

„Pokud tyto velké podniky mají již zavedený a certifikovaný systém ISO 50001 či ISO 140001, pak to pro ně neznamená prakticky nic. Pokud nemají, musí se rozhodnout, kterou ze tří možných cest se vydají: energetické audity každé čtyři roky nebo certifikace ISO 50001 či ISO 14001,“ vysvětluje Jakub Kejval.

Podle Kejvala bohužel mnoho podniků vnímá tuto budoucí povinnost jen jako další administrativní překážku své činnosti, aniž by měly dostatečné informace o tom, co vlastně energetický audit a energetický management je a jaké mohou být jeho přínosy: „Je jasné, že je možné zpracovat jen formální zprávu v souladu s patřičnou vyhláškou, jejíž vypovídací a technická hodnota bude velmi nízká, ale zákonná povinnost bude splněna. Nebo je možné pravidelně zevrubně monitorovat energetické hospodářství podniku a navrhovat skutečně efektivní energeticky úsporná opatření za účelem maximálních úspor a zvýšení účinnosti a efektivity užívání energie.“

Co mohou energetické audity a energetický management podnikům přinést? „Novela zákonem ukládá podnikatelům šetřit peníze, snižovat náklady a zvyšovat svou konkurenceschopnost. Tyto benefity by měli podnikatelé vidět především. Energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů. Tedy namísto rozčarování z nové povinnosti dané zákonem opravme své manažerské uvažování a začněme provádět pravidelné energetické audity a energetický management ne proto, že to nařídí zákon, ale proto, že pozitivně ovlivňují naše náklady a konkurenceschopnost,“ říká Jakub John, energetický auditor, ředitel a předseda představenstva VIA ALTA.

Energetický audit je také vhodným východiskem pro implementaci energetického managementu podle ISO 50001, což umožní organizacím systematicky zlepšovat využití energie.*

Red (Zdroj: Bureau Veritas)

Foto archiv/Home Experts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *