Vláda začala pracovat

Letní měsíce obvykle velkým děním na politické scéně neoplývají. Pro Českou republiku to letos ale neplatí. Květnové volby vygenerovaly vládní koalici, ta sestavila vládu a noví ministři se ujali úřadů. A novináři začali být zásobováni informacemi o jejich záměrech a činech. Nás pochopitelně zajímaly hlavně ty, které se týkaly energetiky, životního prostředí a zemědělství.

Například podle vládního prohlášení chce vláda dbát na energetickou bezpečnost státu a udržení přiměřené výše dovozní energetické závislosti. Proto bude podporovat efektivní využívání energetických zdrojů, rozvoj technologií bez produkce škodlivých emisí a rozvoj energetických soustav pro omezení vzniku mimořádných situací v zásobování energiemi. Také hodlá podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tyto proklamace zatím asi nejvíce rozpracovalo nové vedení ministerstva životního prostředí.

Podle slov ministra Pavla Drobila bude jeho resort v oblasti energetiky konkrétně podporovat efektivní a ekologicky udržitelné formy obnovitelných zdrojů, a to například poskytováním dotací v rámci svých dotačních programů. Při přípravě novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie podpoří takovou variantu, která zajistí rozvoj pro ČR perspektivních a efektivních zdrojů tak, aby dopady do cen elektřiny u konečných zákazníků byly minimální. „Obnovení reálného stavu je nutností. S ohledem na zajištění maximální bezpečnosti proto budeme podporovat i jaderný program, ale také zreálnění podpory pro využívání obnovitelných zdrojů,“ představil ministr jednu ze svých priorit.

Pro zemědělce byla velice důležitá zpráva o výsledcích červencové konference evropských politiků v Bruselu o zemědělství Evropské unie po roce 2013. Snad poprvé se tam shodli, že musí dojít ke změně. Především by měly být mnohem více respektovány regionální podmínky. Zemědělství totiž už dávno neslouží jen k produkci potravin, ale podílí se na tvorbě krajiny a rozvoji venkovských oblastí a přispívá k ochraně klimatu a životního prostředí. A zde má významnou roli i cílené pěstovaní energetických plodin.

 

Jiří Trnavský

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *